В категории: Актуални статии, Брой 1-2/2011, Декорация и защита, Ремонти, Хидроизолация

Високотехнологични строителни и ремонтни решeния с материали от „Новострой инженеринг“

„Новострой инженеринг“ е измежду фирмите, за чиито материали периодично публикуваме информация. При това го правим с удоволствие. Причината, поне за нас, е очевидна. Сега, когато списанието се разпространява изцяло по електронен път, броячите, отчитащи кои са най-четените статии, отчетливо показват одобрението, което получава стремежът ни да издирваме и популяризираме новите високотехнологични решения и продуктите, които ги правят възможни. Такива са несъмнено материалите на строителната химия, с които „Новострой инженеринг“ периодично обогатява българския строителен пазар. Освен че са измежду най-добрите постижения за момента в своята област, те имат и две други много съществени предимства от приложен характер. Всеки от тези материали решава важен за практиката и често срещащ се проблем. Също така, с малки изключения, това са материали, подходящи както за изцяло професионални приложения, така и за използване в личното строителство и ремонти. С тях се решават проблеми, нерешими с обичайните познати отпреди десетилетия материали. С две думи, продуктите на строителната химия, които „Новострой инженеринг“ подбира от водещите производители на световния пазар, позволяват на българските строители, били те професионалисти или любители, да изпълняват строителни и ремонтни задачи, които до скоро бяха частично или изцяло нерешими.

Повод за вглеждане в новостите, предлагани от „Новострой инженеринг“ и нейната дъщерна фирма „Новострой контрол“, е също така и участието им на различни строителни изложения, сред които като водещо през последните 10 години се утвърди „Българска строителна седмица“. Стремежът ни да издирваме новостите съвпада с потребността на изложителите да ги представят пред възможно най-широка, макар и специализирана аудитория, информацията да достигне до всички специалисти, които се нуждаят от тях. Ето защо в навечерието на откриващото се на 8 март т.г. поредно строително изложение, ще се опитаме да запознаем читателите на списанието с част от материалите и технологиите, които „Новострой инженеринг“ ще представят на този представителен строителен форум.

Този път обаче решихме да променим подхода. Вместо традиционното представяне на нови материали с техните възможности, ще се опитаме да систематизираме някои от типичните често срещащи се проблеми в строителната практика, ремонта и поддръжката на строителните конструкции, да откроим за всеки конкретен случай оптималните решения с материали и технологии, които „Новострой инженеринг“ и „Новострой контрол“ предлагат. Този подход е продиктуван от разбирането ни, че хората не търсят самоцелно едни или други материали, не колекционират инструменти, просто за да им се радват. Те се нуждаят и търсят оптимални решения на ежедневно възникващите проблеми в професионалната практика, при поддръжката на дома и вилата.

Сега вече може да си позволим пълноценно този, несъмнено по-ефективен и полезен за читателите на списанието подход, защото направихме голяма част от архива от статии в „Направи сам“ достъпен чрез новия сайт на списанието. Бихме казали – той вече се намира „на една мишка разстояние“. Това именно ни позволява да направим тази обзорна статия по-стегната и прегледна, съдържаща само най-същественото, а за по-подробната информация показалецът на мишката ще ви препрати към съответната статия.

Защита на стоманени конструкции от корозия

Проблемът за сигурното предпазване на стоманените конструкции и въобще на предметите от стомана съществува, откак човек се е научил да отделя този метал от рудата и да произвежда изделия от него. Оставени на влагата без защита обаче, те бързо корозират и само въпрос на време е кога ръждата „ще ги изгризе“ до степен, че дори и за вторични суровини да не стават. Методите за защита най-общо са две групи:

» Чрез горещо или галванично нанесено метално повърхностно покритие (най-често от цинк), което е скъпа и трудна за извършване, почти винаги при фабрични условия операция. Освен това покритието е твърде тънко, няколко микрометра само, поради което много лесно може да се повреди. А с това и пътят за развитие на корозията е открит.

» Повърхностна защита чрез нанасяне на различни покрития от бои и лакове. През „тъмните десетилетия“ на XX век, масово се използваше оловният миниум (оловен тетраоксид в безир), който в „просветения“ XXI век е отречен и забранен поради силната му токсичност. Като цяло повърхностната защита с обичайните лако-бояджийски материали е крехка и нетрайна, защото сцеплението на коричката с метала не винаги и навсякъде е достатъчно добро. И най-малката шупла или пробив поражда условия за развитие на корозия – първоначално точкова, дори незабележима отвън, която постепенно се разраства, а при тънките ламарини, докато ръждата избие навън, листът вече може и да е пробит.

Най-доброто решение за защита на стоманени конструкции и предмети изложени на открито, намиращи се в помещения с влажна или в друга агресивна среда, например в близост до морето, е препаратът Zinga на белгийската фирма Zinga Metall. Така бе през 2002 г., когато за пръв път представихме в списанието този препарат, така е и днес. Всъщност именно Zinga бе и поводът за първото ни запознанство с фирма „Новострой инженеринг“. Понеже ще бъде необходимо още около месец време докато успеем да качим на сайта и броевете на списанието от 2002 г., тук изпреварващо публикуваме част статията за метода „студено поцинковане“, която и днес е напълно актуална. Същото се отнася и за материала за този начин на поцинковане – Zinga. Наглед той не се отличава от останалите антикорозионни бои и подобно на тях се нанася с четка, мече или чрез шприцоване под налягане. Най-характерното и съществено за него е, че създава защитно цинково покритие, аналогично по ефективност на класическото горещо или галванично поцинковане. Полученото чрез „студено поцинковане“ покритие с дебелина 30–40 μm осигурява сигурна антикорозионна защита за 10–15 години напред. За разлика от цинковите бои, Zinga съдържа до 98% чист цинков прах с чистота 99,995% и минимално количество синтетични пълнители и ароматен хидрокарбон. Поради това препаратът осигурява антикорозионно електро-катодно защитно покритие на металните повърхности. То се дължи на електрохимичното взаимодействие между цинка (анод) и основата от черен метал (катод). Това означава още, че защитното покритие е много здраво свързано към основата. Дори и при евентуална негова повреда корозията се локализира само в границите на оголеното и оставено без защита място, а не се разпространява встрани, както е при обикновените, включително съдържащи цинк антикорозионните грундове и бои. При тях дори и под здравото наглед покритие се образуват язви, в които ръждата безпрепятствено „разяжда“ метала. ZINGA може да се нанася и върху вече корозирали повърхности, стига да са почистени от люспи и слоеста ръжда. Друга характерна особеност на материала е, че след време може да се положи нов слой, който частично разтваря лежащия под него и двата заедно образуват единен хомогенен защитен пласт.

Най-добрата атестация за качествата на Zinga и защитата, която препаратът осигурява е, че се използва и за фабрично нанесена антикорозионна защита на автомобилни купета, че е предпочитаният материал за защита на конструкции, изложени на силно агресивната крайморска среда.

Ремонт и възстановяване на стоманобетонни конструкции

Фирма „Новострой инженеринг“ предлага обширна гама материали на швейцарската компания Vandex International – лидер в производството на иновативни продукти за хидроизолация, ремонт, защита и саниране на бетонни и стоманобетонни конструкции.

За разлика от обикновените хидроизолационни материали на битумна основа, които образуват повече или по-малко сигурна преграда срещу проникване на влагата в строителната конструкция чрез изграждане на повърхностна мембрана, материалите на Vandex придават водоплътност на самите бетонни елементи до края на експлоатационния им период. Направената с тях хидроизолация е сигурна и вечна, защото прониква и се изгражда в дълбочина на бетона. За да се наруши хидроизолацията, трябва да се разруши в дълбочина и самият бетон. Хидроизолационният ефект на кристализационните, капилярно активни материали Vandex се базира на това, че те изграждат едновременно водонепропусклив повърхностен слой и водонепропусклив екран дълбоко под повърхността на бетона. Той се образува от химически активните добавки, които проникват в капилярите и микропукнатините. Добавките Vandex реагират със свободната вар и влагата в бетона като образуват неразтворимо кристално съединение, което плътно запълва капилярите и микропукнатините. В резултат на това водата загубва възможността да се просмуква в бетона, като същевременно се запазва неговата паропропускливост.

Характерно за материалите на Vandex е лесното им нанасяне. В зависимост от вида на ремонтната дейност това може да се прави чрез повърхностно намазване с четка, полагане на шпакловка със стоманена пердашка или с мистрия при запушване на по-големи отвори и запълване на кухини. Всеки от тези материали има своята специализация, като някои са способни да решават и изключително сложни задачи – например запушване на течове от вода под налягане. Така например разтворът на Vandex Rapid 2 започва да се втвърдява на втората минута след забъркването му, а след изтичане на третата минута вече е устойчив на отмиване от течаща вода. Подробности за тази група материали може да намерите тук.

Изграждане на ефективна хоризонтална хидроизолация в тухлен зид

Проблемът е изключително актуален и засяга голяма част от къщите, строени преди 1989 г. по стари технологии със строителни материали, които не са претърпели съществено развитие в продължение на много десетилетия. Той възниква от липсата на хоризонтална хидроизолираща преграда, която да не позволява на дъждовната и почвената влага по капилярен път да се издига във височина и така да се просмуква в стоманобетонните основи и зида от керамични тухли или друг порьозен материал. В резултат намиращите се на нивото на терена или малко над него помещения постепенно стават необитаеми поради високото ниво на влага, с ронеща се до падаща на парчета мазилка. Ако не съществуваха най-съвременните материали, между които и тези на Vandex, този проблем би останал в списъка на нерешимите.

Съвременното ефективно решение, материали и технология за тяхното прилагане е описано в НС 7-8/2010. Хоризонталната хидроизолираща преграда се изгражда в самия зид, като в него, между два реда тухли (или камъни) се създава водонепропусклив слой, без да се нарушава неговата здравина и цялост. Технологията на работа се свежда до пробиване на редица от отвори в хоризонталната фуга между два реда тухли или споени с циментов разтвор камъни, които след това се запълват с пастообразния Vandex IC. Накратко казано, методът е доказано ефективен, не изисква специални инструменти и машини, така че всеки сам може да се справи със задачата и да направи отново обитаема къщата с доскоро прогизнали от влагата стени. За останалите дейности по пълната защита срещу проникване на влага, направа на външна и вътрешна вертикална хидроизолации със специално разработените за целта материали на Vandex, също може да се намери необходимата информация в тази статия.

Възстановяване на стоманобетонни конструкции

Това е поредният много сериозен проблем, който засяга немалко жилищни и други сгради. Причините са отново в липсата на подходящи материали по време на тяхното строителство в миналото, както и в погрешното разбиране, че стоманобетонът не се нуждае от защита, а армировката, обгърната отвсякъде в нейното циментово ложе, е едва ли не вечна. Практиката е доказала, че това далеч не е така, особено в участъците, в които стоманените пръти се намират съвсем близо до повърхността без да са защитени от поне 40 mm дебел циментов разтвор. Изискването за тази минимална дебелина отговаря на съвременните схващания, докато навремето и 15 mm се смятаха за достатъчни. Друг е въпросът доколко дори и това минимално отстояние на арматурата от повърхността на бетона е било спазено в дадения строеж.

Резултатите от корозията са видими и с невъоръжено око – избили на повърхността ръждиви петна, постепенна поява на пукнатини по повърхността на бетона, откъртване на парчета от него и откриване на причинителя на цялата тази разруха – силно корозиралите армировъчни пръти, чиято увеличаваща обема си ръжда оказва налягане, способно да разруши бетона. По-голямата беда е, че корозията постепенно „изяжда“ и самите пръчки, чието напречно сечение намалява, намалява се и носещата им на опън способност. „Новострой инженеринг“ предлага цялостно решение за ремонт и възстановяване на увредени в различна степен стоманобетонни конструкции до възстановяване на първоначалната якост на бетона и носещата способност на армировката. Става дума за система от материали, специално създадени да „работят“ съвместно един с друг за постигане на максимален ефект и гарантиране на дълготрайността на санираната конструкция. Освен нейното възстановяване с тяхна помощ се създава и дълготрайна защита за поне „100 години“ напред. За причините, водещи до неминуема корозия на армировката в стоманобетонните конструкции, за материалите и технологиите за тяхното възстановяване, може да прочетете в НС 1-2/2010. Това са дейности, с които и неспециалист би могъл да се справи, когато става дума за начален стадий на корозия, при малки участъци и неотговорни конструктивни елементи.

При необходимост от по-сериозен ремонт на носещата стоманобетонна конструкция, най-често в сутеренната част на сградата, единствено правилният подход е да се започне с цялостна техническа експертиза на нейното състояние спрямо проектната документация. Това е по възможностите само на специализирани подвижни лаборатории за безразрушителен контрол на строителните материали и конструкции, каквато е „Новострой контрол“ (виж НС 1-2/2006, НС 1-2/2007 и НС 1-2/2010).

Възстановяване на носещата способност на конструкции с корозирала арматура

В зависимост от степента на корозия на арматурата настъпва момент, когато нейната силно намалена носеща способност започва да застрашава здравината и дори целостта на сградата. Тя може да стане опасна за обитаване. Този проблем намери своето адекватно решение едва, когато в помощ на стоманената арматура бяха въведени материали от въглеводородни нишки, произведени по най-модерни технологии, често свързвани с материалите, създавани за работа в космоса. „Новострой инженеринг“ предлага и прилага в изпълнявани от фирмата обекти такива материали и технологии, описани подробно в НС 3-4/2010. Използват се специални ленти (банели) и платно, произведени от въглеводородни влакна, чиято якост на опън многократно надвишава стоманата. Материалите от този вид, които предлага „Новострой Инженеринг“, са производство на базираната в Люксембург компания Resins & Composites. Най-общо за технологията на тяхното приложение може да се каже, че те се залепват със специални двукомпонентни лепила върху повърхността на усилваните елементи. Еднакво подходящи са за усилване на носещата способност на стоманобетонни колони, греди, плочи и стени, както и на елементи, изпълнени със стоманени профили, дървени греди или тухлена зидария.

Защита и почистване на различни строителни материали

Под строителни материали в случая се разбират подови настилки и облицовъчни материали – монолитни мозайки или изпълнени с мраморни и други плочи от естествен камък, керамични плочи и други изделия, дърво, бетон, тънкослойни мазилки и др. От края на миналата година „Новострой инженеринг“ започна ползотворно сътрудничество с гръцката фирма Nano Phos SA, която е специализирана и има световно признание като производител на високо технологични продукти, базирани на последните постижения в нанотехнологиите.

Продуктите, които „Новострой инженеринг“ предлага са представители на две основни групи:

» SurfaPore – за дълготрайна и ефективна защита на различни строителни материали чрез хидрофобизация на тяхната повърхност и в дълбочина.

» DeSalin – за почистване на замърсени в дълбочина повърхности на каменни подови настилки и други подобни материали.

Това са високо ефективни материали с приложение в строителството, ремонта и ежедневната поддръжка на дома. Повече за тяхното приложение може да прочетете в НС 9-10/2010. В редакцията лично се убедихме в качествата на част от тези материали, изпробвайки успешно препарата DeSalin T за почистване на неизличими до този момент петна върху подова настилка тип „венецианска мозайка“. Уверихме се също така, че порест материал, като газобетонът например, може да придобие напълно водоотблъскваща повърхност, върху която водните капки дори не се разливат встрани, стига да се намаже с импрегнатора SurfaPore С. Всичко това също може да се прочете в НС 9-10/2010.

Казаното дотук не изчерпва палитрата от високо иновативни продукти и решения, които се предлагат от „Новострой инженеринг“. За някои от пропуснатите в този бегъл обзор, като например термографското изследване на сгради за оценката на енергийната им ефективност или за препарата Micropol, един литър от който заменя 300–500 kg гасена вар в строителните разтвори, може да прочетете в сайта на „Направи сам“. Достатъчно е с мишката да изберете фирмения знак на „Новострой инженеринг“ в дясната лента на сайта.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото