В категории: Брой 11/2008, Материали, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Монтажните лепила Moment на Henkel

В съвремието ни лепилата все повече и все по-успешно заместват класическите механични технологии при съединяване и монтиране на различни детайли и предмети. Вместо пирони, винтове, дюбели, нитове и други техники на свързване е много по-лесно, бързо, чисто, а в повечето случаи и по-здраво да се капнат няколко капки лепило или да се шприцова ивица от него и след кратко притискане съединението е готово. Територията на приложение на лепилата става все по-обширна и се разпростира от хирургията до самолетостроенето и космическата техника. Лепилата неизменно присъстват в ежедневието на всеки човек – в поддържането и ремонта на дома, вилата и автомобила.

Така например паркетните дъски вече не се коват, а се лепят. По същия начин первазните летви на пода се залепват към стената, а не се монтират с винтове и дюбели. Безкрайно по-лесно и бързо е върху гърба на летвата да се нанесе вълнообразна ивица лепило и за минута да се притисне към стената, вместо да се пробиват редици от отвори за дюбелите, току-що направеното покритие да бъде освинчено, а накрая главите на винтовете ще останат видими и ще загрозяват иначе красивия под. Лепят се тапетите, меките подови настилки и облицовъчните коркови плочи, стъклата на аквариума и декоративните елементи от гипс или стиропор, всевъзможни окачалки, табели, огледала, всякакви конструкции от дърво и т.н. Всъщност комай е по-лесно е да се състави списък на материалите, които не се лепят, и за често използваните лепила това са полипропиленът, полиетиленът и тефлонът. Стиропорът също попада в групата на капризните материали и за лепенето му трябва да се използва подходящото лепило.

Henkel е световен лидер в производството на лепила, като тук ще обърнем внимание на една обособена група – т.нар. монтажни лепила, където Henkel отново е №1 в света. Както подсказва и наименованието им, тези лепила са предназначени за строителни и ремонтни цели. В България този вид лепила се предлагат с марката Moment, което по-наше мнение подсказва, че слепването с тях става едва ли не на момента.

Освен за класическо лепене, сходни по действие материали все по-често се използват и като заместители на съединенията с дюбели. Тези, наричани още „химически дюбели“, не само успешно заменят познатия пластмасов дюбел с неговите многобройни разновидности, но и в редица случаи са незаменими – например при анкериране в нестабилна основа, каквато са решетестите с тънки крехки стени керамични тухли (блокове). Тук Henkel също предлага няколко нови материала.

От монтажните лепила Moment ще разгледаме четири от тях, които на практика покриват целия диапазон от приложения за различни материали, различни дейности и условия. В действителност с много малки изключения техните възможности за лепене се припокриват, както се вижда и от сравнителната таблица. С тях може да се лепят дърво и дървесни материали, черни и цветни метали, камък и керамика, стъкло, твърд PVC, плочи на гипсова основа, корк и други облицовъчни материали, в повечето случаи стиропор и др.

Всяко от тях обаче има и своите особености, които го правят повече или по-малко приложимо в едни или други случаи. Монтажните лепила Moment се предлагат в стандартни пластмасови флакони за шприцоване с пистолет (преса), а някои и в туби. Преди употреба флаконът се поставя в пистолета, върхът му се прерязва и върху него се завива накрайникът. Неговият връх също се прерязва под наклон, като мястото се избира, така че да се получи по-широк или по-тесен отвор. От това зависи дебитът на лепилото, което изтича през отвора под натиска на буталото на пистолета. Лепилото най-често се нанася на непрекъсната вълнообразна ивица или на точки, разположени на разстояние една от друга.

Moment Super FIX

Това навярно е лепилото с най-универсално приложение и се използва във всички случаи, когато изискванията не налагат по-специфични качества. То е особено подходящо за домашна употреба, като не съдържа разтворители. Лепилото е произведено на база латексова дисперсия на водна основа. Поради това едната от двете слепвани повърхнини трябва да бъде попиваща. Най-често се използва за залепване на облицовъчни плочи от дървесни материали, кантове и лайсни от дърво или PVC, корнизи и други декоративни елементи от гипс и стиропор, изолационни плочи, плочи гипсокартон и гипсофазер едни с други или върху добре подравнени основи от бетон, включително газобетон, циментови замазки, варо-циментови и други видове мазилки. При всички случаи основата трябва да бъде равна, суха и почистена от прах, както и от нездраво свързани стари покрития с бои, мазнини и др.

Лепилото е бяло на цвят, като може да се използва и за запълване на пролуки с широчина до 10 mm. Т.нар. отворено време – времето през което нанесеното върху предмета лепило може да престои преди залепване или пък да се правят корекции чрез наместване на детайла, е 15 min. В зависимост от дебелината на пласта лепило за окончателното му втвърдяване и достигане на проектната му якост на срязване 4,0 N/mm² (при залепване на дърво с дърво) трябва да минат поне 48 часа.

След като лепилото бъде нанесено върху гърба на залепвания детайл, той се притиска силно към основата. По-тежките предмети се придържат със стяга или по друг начин, докато лепилото стегне достатъчно. Избилото встрани лепило или зацапаните с него открити места се почистват с влажна кърпа, докато то е още прясно.

С това лепило се лепи при температури на околната среда над 10 °С.

Moment PROFI FIX PL 60

Както подсказва и наименованието му, това лепило е по-професионално, което ще рече, че с него се лепи, когато има завишени изисквания, с които предното лепило не може така добре да се справи или пък не е подходящо. Moment PROFI FIX PL 60 съдържа разтворител, което позволява да се лепят едни с други и материали с непопиващи повърхнини. Освен това лепилото може да се използва за работа и при отрицателни температури (до – 7 °С), лепилният шев е водоустойчив, като съхранява висока еластичност, което прави съединението устойчиво на температурни колебания.

Очевидно тези качества значително разширяват обсега му от приложения за лепени съединения.

Лепенето с него наподобява работата с контактните лепила. След като лепилото бъде нанесено в необходимото количество и по подходящия начин (на ивици или точково), детайлите се притискат силно един към друг, за да се разтече встрани лепилото, и отново се отделят един от друг. Изчакват се 2–3 min, време, необходимо част от разтворителя да се изпари, след което детайлите повторно и окончателно се притискат силно един към друг. При необходимост без бавене местоположението им може да се коригира, без обаче те да се разделят. „Отвореното време“ на лепилото е 30 min.

Съединението достига крайната си якост на слепване след 24 часа, когато основата е попиваща (мазилка, бетон или дърво) и за 48 часа, когато е непопиваща (стъкло, метали). Лепилото може да запълва пукнатини и фуги с максимална широчина 6 mm.

Moment EXPRESS FIX PL 600

Най-характерното за това професионално и без разтворители лепило е, че свързва на практика моментално – т.е. без каквото и да било изчакване или допълнително укрепване. При лепене с него вече не е необходимо разделяне на детайлите и изчакване, докато разтворителят се изпари. Благодарение на високата начална якост на свързване (10–12 g/cm²), в преобладаващите случаи не се налага допълнително фиксиране и укрепване на залепвания детайл. Това се прави само когато теглото му е голямо и поради това има опасност той да се размести, докато лепилото още не е свързало достатъчно силно. Лепилото е подходящо за всякакви попиващи и непопиващи основи, с изключение на посочените в началото на статията полипропилен, полиетилен и тефлон. Съединението е влагоустойчиво. С лепилото може да се лепи и при температури до –10 °C.

Когато и двете слепвани повърхнини са без пори и не попиват течности, за улесняване изпарението на разтворителя се препоръчва лепилото да се нанася на вертикални ивици. „Отвореното време“ е до 10 min. Максималната якост на слепване (50–60 kg/cm²) се достига след 48 часа. Moment EXPRESS FIX PL 600 може да запълва фуги с широчина до 10 mm.

Moment TOTAL FIX PL 700

От технологична гледна точка това е най-иновационното от лепилата Moment на Henkel, като в неговото производство е използвана патентованата от немския концерн технология Flextec. Тя използва специални преполимери, съдържащи високо реактивни силициево-водородни групи (силанови връзки), на която основа се произвежда цяла гама продукти с различни свойства и приложения – от уплътняващи материали до лепила. В зависимост от дължината на полиетерната верига и свързаните към нея молекулни групи се променят качествата на материала – неговата еластичност, начална здравина на свързване и др.

Произведените по технологията Flextec продукти притежават положителните качества на класическите полиуретанови и силиконови материали, като са лишени обаче от техните недостатъци. Продуктите Flextec са напълно безопасни за здравето на хората, с тях се работи много лесно и имат много добра слепваща способност (адхезия) към практически всички видове основи. При свързване и втвърдяване те реагират със съдържащата се във въздуха или в основата влага, поради което не съдържат разтворители и други вредни за здравето вещества, като изоцианати например. Поради всичко това Moment TOTAL FIX PL 700 е най-доброто от монтажните лепила към момента и не случайно се сочи като „лепило за екстремни приложения“. Иначе казано, то е подходящо за лепене на всякакви материали, при всякакви приложения и при всякакви условия. То е професионално лепило, което едновременно лепи и уплътнява. С него може да се запълват фуги с широчина до 20 mm.

Лепилото също лепи „моментално“ без необходимост от изчакване. То има голяма начална якост на свързване (12 g/cm2), което в преобладаващия брой случаи прави излишно допълнителното притискане и укрепване на детайла или детайлите, докато то се втвърди. Крайната якост на съединението е 50 kg/cm2, която се достига за около 24–48 часа.

Друго важно негово качество е голямата еластичност на лепилния шев, който издържа до 300% разтегляне, преди да се разкъса. Това означава, че съединенията с Moment TOTAL FIX PL 700 са силно устойчиви на вибрации, различни механични и термични напрежения. Те имат много висока устойчивост и на атмосферните влияния – влагата и ултравиолетовите лъчи, поради което процесът на стареене при тях е съвсем слабо изразен. Изводът е, че това лепило е изключително подходящо за лепене на детайли, намиращи се на открито. „Отвореното време“ е 15 min. Много подходящо е за лепене на предмети с непопиващи повърхнини.

Това обаче не е всичко. С Moment TOTAL FIX PL 700 се лепят и предмети с влажна повърхност, то може да лепи дори и под вода! Като връх на всичко лепилният шев има и добри звукоизолиращи свойства.

Лепилото се препоръчва за всякакви критични и силно натоварени съединения, включително и за залепване на огледала.

Остатъците или замърсяванията с лепило се почистват само докато то е още прясно. Втвърди ли се, никакъв разтворител вече не може да помогне и отстраняването му е възможно единствено по механичен начин.

Коментари и въпроси

21 Коментари към “Монтажните лепила Moment на Henkel”

Georgi Madarov | октомври 4th, 2013 at 9:12 pm

Здравейте, искам да попитам може ли с лепилото Moment TOTAL FIX PL 700 да се залепи мивка върху шкафче за бяна. Старата мивка се счупи. Взех нова и махнах старата. Искам да залепя новата на нейното място.
Благодаря ви!

„Направи сам“:
Потърсихме и мнението на специалистите от „Хенкел България“ и Ви предавам техния отговор:
„Може, но трябва да се има предвид, че връзката остава леко еластична. Другият вариант е да използвате лепилото Moment Fix Express.

Кирил Груев | ноември 30th, 2013 at 11:42 am

Здравейте,
Какво лепило ще ми препоръчате да заменя фугите на гранитогресовите плочки на терасата,които се изрониха от влагата и студа.От къде мога да го купя?
Предварително благодаря!

„Направи сам“: Фугите между плочките се запълват със специален пълнител за фуги, а не с лепило. Понеже терасата е на открито, трябва да използвате пълнител, който запазва еластичността си и след втвърдяване.
На сайта на списание „Направи сам“ има множество статии с описание на материалите на различни производители и технологията за полагане на настилки с плочи.
Ето две от тях.
https://napravisam.net/?p=1610
https://napravisam.net/?p=6420
Най-трудното в случая е да премахнете стария пълнител и да почистите фугите, без при това да нараните кантовете на плочите.
Много подходящ инструмент за тази цел е този.

Антон Генов | декември 25th, 2013 at 12:51 am

Здравейте.
Искам да използвам Момент Фикс Тотал, за да монтирам аксесоари
за баня.
Също така и стенен отоплителен Конвектор (2,9 кг)
Предпочитам да не повреждам плочките с дюбели.
Въпроса ми е дали е подходящ избора и дали ако реша да премахна залепените аксесоари или да променя местата им ще мога безопасно да почистя плочките с шпахтел например.

„Направи сам“:Потърсихме мнението на специалист по лепилата в „Хенкел България“, чийто отговор е:
„Да, може да се използва Moment Fix Total, като трябва плочките предварително добре да се почистят. Да се има предвид, че лепилото втвърдява напълно след не по-рано от 5-7 дни. Премахването обаче впоследствие е трудно!“

Christina | юни 5th, 2014 at 9:45 am

Здравейте,
Удачно ли е да използвам Moment Total Fix PL 700 за да залепя стъклена мивка (стъкло-към-стъкло)? Проблемът е, че стъкленият умивалник (който е висяща конструкция) е бил залепен към стъкления плот на мивката от долната страна, но след 4 години се отлепи и падна.
Това лепило ще издържи ли модулът да виси (тежи около 4-5 кг, а площта на залепване е с ширина 1.5 см -обиколка на окръжността на модула- 140см).

„Направи сам: Потърсихме мнението на специалист по лепилни технологии на „Хенкел България“. Препоръката му е да използвате Moment PL 700 или Moment Fix Total. След залепването трябва да се изчакат 3-5 дена преди съединението да бъде натоварено.

Ахмед | юни 10th, 2014 at 4:40 pm

С какъв силикон или лепило мога да залепя алпака мивка за бетонов кухненски плот. Старата мивка се счупи и сега искам да сложа нова – от алпака. При полагане на новата мивка на отвора на старата, се получава напън в средната част на мивката. Благодаря предварително!

„Направи сам“: Мнението на специалист по лепилните технологии на „Хенкел България“ е, че с успех може да използвате лепилото Moment Fix Total. За да „хване“ лепилото, контактните повърхности трябва да бъдат добре обезмаслени.

Димитър Мавров | юли 15th, 2014 at 9:27 pm

Мога ли с moment fix express да залепя пластмасови релси за пердета на таван от гипскартон?

„Направи сам“: Препоръката на специалистите от „Хенкел България“ е следната:
„Да, възможно е! Моля имайте предвид, че ако гипсокартонът е боядисан, има риск корнизът с лепилото и част от боята да се отлепят от гипсокартона.“

Maria Ilieva | юли 25th, 2014 at 8:39 pm

Здравейте, интересува ме дали с някое от посочените по-горе лепила могат да се закрепят дъски за шперплат, като конструкцията ще се използва за стенен панел.

„Направи сам“: За целта може да използвате лепилата Moment Fix Express или Moment Fix Power.

иван | септември 17th, 2014 at 11:22 pm

Здравейте
Кое от лепилата е най-подходящо за залепване на моноблок към теракот.

„Направи сам“: Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Ceresit FT 101.

maia | октомври 9th, 2014 at 11:37 pm

здравейте мога ли да залепя мостов кабел върху чашка от порцелан една малка декорация ми трябва да направя и колко време ще е нужно да се залепи напълно лепилото е pl 700.

„Направи сам“: Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилата PL 700 или Moment Fix Express. За пълното изсъхване на сPL 700 са необходими около 72 часа.

petya | юни 24th, 2015 at 6:32 pm

Здравейте,
кой от вашите продукти бихте ми препоръчали на моя проблем: има шупла в чугунената тръба на мръсния канал, от която сълзи ръждиво. Бих искала да я залепя или да направя някакъв бандаж, за да издържи известно време. Благодаря за бързия отговор.

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „За временно бандажиране може да се използва лентата Moment Power Tape.“

Стефка Бинева | юли 5th, 2015 at 3:57 pm

Мога ли с Moment TOTAL FIX PL 700 да залепя дървени шайби към циментова осова ,за да си направя декоративен под на стая?

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „Може, но по-добрият вариант е Moment Express Fix.“

Димитрова | юли 8th, 2015 at 5:59 pm

Здравейте, в търсене съм на достатъчно здраво лепило (или силикон), с което могат да се закрепят достатъчно здраво диспенсъри за санитарни материали, но в същото време да е възможно да се демонтират в случай на нужда и остатъците от лепилото да се свалят с помощта на разтворител, без да оставят следи.
Ще съм благодарна на всякаква информация!

„Направи сам“:
За отговор на Вашето запитване потърсихме консултация от експерт на „Хенкел България“. Отговорът му е, че те не предлагат материал, който да отговаря на конкретните за Вашия случай изисквания.

Петрова | юли 10th, 2015 at 4:23 pm

Здравейте, с какво мога да залепя държачите на вътрешното стъкло на вратата на фурната. Те са метални скоби, които до сега бяха залепени с някакъв силикон, предполагам термоусойчив.

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ ни информираха, че единственият, отговарящ до известна степен на изискванията материал, който компанията предлага на масовия пазар, е Ceresit CS 28. Залепените с него съединения са устойчиви на температури до 260 оС.
С информация за материали със сходно предназначение на други производители, за съжаление, не разполагаме.

иглика андонова | юли 20th, 2015 at 6:04 pm

С кое от лепилата мога да залепя дървена стойка за корниз на тавана който е от варова мазилка?

„Направи сам“:
За да отговорим най-точно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да използвате лепилото Moment Fix Express.

Константин Савов – Варна | септември 10th, 2015 at 10:10 pm

Уважаеми сътрудници,

Молбата ми е да ме консултирате с какво лепило
да залепя месингови елементи /тръбни/ в банята.
Елементите са декоративни т.е. нямат конструктивно
значение и не носят товар. За целта съм пробил
плочките и съм направил отвор за монтаж- 14 мм
Отворът е дълбок – 40 мм. Частта която влиза в стената има резба.
Монтажът е хоризонтален.
Благодаря Ви предварително! Константин -. Варна

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Използвайте Moment Fix Total“

Ангел Ангелоов | септември 17th, 2015 at 11:18 am

Направил съм си вана (350 литрова) от стъкло 10 мм за да фермен-
тира в нея грозде. Но оцетната киселина в силикона въздейства крайно
неблагоприятно на ферментацията. Въпросът ми е: какво лепило да
използвам за да изолирам слепващите шевове по ръбовете

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Подходящ е неутралният силикон Cersit CS 26“

Теодор Тодоров | ноември 21st, 2015 at 10:41 am

Залепена алпака мивка за плот с лепило Момент се разтваря от водата? Според вас защо?

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Може да се случи само ако е ползвано лепило на водна основа или има някаква агресивна среда.“

Кирилов | ноември 29th, 2015 at 4:26 pm

Здравеите, какво лепило да ползвам за залепване на дръжка на капак на тенджера момент фикс супер или експрес

Здравейте,
„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Може да се използва Moment Express, но само ако тенджерата няма да се ползва за готвене. Ако е така, Henkel не предлага подходящ продукт.“

христо бодуров | януари 8th, 2016 at 10:42 am

Здравейте,отлепи ми се пластмасовия протектор на прага на автомобила.Ще лепя пластмаса към метал,подложени на външни условия,вибрации.Какво лепило ще ми препоръчате?Благодаря ,лек и успешен ден.

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Подходящото лепило е Момент Total.

Иван Танев | септември 21st, 2016 at 8:20 pm

1. Предлагате ли лепило за уплътни тел на резби на отоплителни инсталации с ниска якост? (Разглобяване с ръчни инструменти.) (За метал и пластмаса.)
2.С лента за бандажиране: Moment Power Tape възможно ли е да изолирам малки пропуски (от шупли на заварки по тръби, колена;)?
Ив.Танев

„Направи сам“: Сайтът е на списание „Направи сам“ и не извършваме търговска дейност.

Митко Попов | октомври 4th, 2016 at 9:10 pm

Пукнатина дълга около 100 мм. и две, три десети широка на глава на каменинова тръба, която е зазидана в стена и която въпреки, че канализацията временно не се ползва, много леко подмокря. Възможно ли е да бъде залепена (запълнена)? Благодаря предварително! Поздрави!
„Направи сам“: От материалите на Henkel може да опитате да уплътните пукнатината с Ceresit FT 101 Flextec, който захваща и върху влажна основа (според указанията на производителя). Би могло да опитате и с Vandex Rapid 2, които се предлагат от фирма „Новострой Инженеринг“.
За този материали ще намерите информация на сайта.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото