В категории: 2015, Актуални статии, Брой 3-4/2015, Икономия на енергия, Представяме ви, Строителство

Десет години Винербергер в България – десетилетие, което преобрази строителната практика

Wienerberger1

Инж. Георги Балански

За компания, покрита със световна слава и с 200 годишна история, десет години са миг от нейното неотклонно успешно развитие в завоюване на нови пазари и благодарни клиенти. Десетте „български“ години на Винербергер имат особенна стойност, привнесла нов облик и технически измерения в родната строителна практика, спомогнали за приближаване на стандарта на обитаване на сградите у нас с европейските и световни норми. Материалите за зидане на „Винербергер“ създадоха нови възможности за бързо и икономически изгодно строителство, за ниски експлоатационни разходи на обитаване и осигуряване на оптимален, здравословен за човека микроклимат в помещенията.

Всяка успешна компания има своите юбилейни годишнини. Единици са тези, които са способни да преобразяват цели сектори като строителството, чиито продукти повлияват благотворно върху живота на толкова много хора за поколения напред. Затова именно юбилеят на „Винербергер“ е празник и за стотиците хиляди българи, сдобили се с възможността да свият своето семейно гнездо в сгради, изградени от най-древния и доказал се през хилядолетията, дарен ни от природен строителен материал – глината, облагороден и обработен с най-модерните производствени технологии на „Винербергер„.

Десетгодишнината е подходящ повод да хвърлим поглед към устремното развитие на „Винербергер“ в страната ни, да потърсим причините за бързото налагане на почти непознатите до стъпването на австрийския гигант у нас керамични блокове за зидане – произведение на керамичното изкуство с огромно значение за строителната практика. Успех, стъпил на две столетия традиции, на много труд, новаторство и предприемчивост.

Рядкост са европейските компания, положили преди цели два века крайъгълния камък в градежа по пътя към световните висини. Приказната история на Винербергер започва от далечната 1819 г., когато сред хълмистата местност Wienerberg (Виенски хълм) край Виена лумва огънят в пещите на първата тухларна фабрика на фирмата. От 1868 г. Винербергер е регистрирана на Виенската фондова борса, като до 1986 г. се развива успешно в рамките на своята страна. Същата година е преломна за Винербергер, защото открива пътя на австрийския производител към чуждестранните пазари. Първо в съседна Германия, след което започва бързото интернационализиране на компанията, което я извежда до световните върхове в производството на керамични зидарски изделия.

Wienerberger2

През годините концернът Винербергер издига все по-високо снага, придобивайки редица водещи в страните си фирми, основно за производството на тухли и керемиди – в повечето европейски държави, САЩ и Канада (1999 г.), Индия и др. Към края на миналата година компанията разполага с 208 големи завода в 30 държави. В условията на все още продължаващата в редица европейски държави криза в сектора на строителство, през 2014 г. „Винербергер“ е отбелязал 6% ръст и достигнал рекорден оборот от 2 834, 5 млн. евро.

През 2003 г. Винербергер създава мощно направление за производството на покривни материали (керемиди), а през 2012 г. придобива изцяло и световноизвестната компания за производство на пластмасови тръби Pipelife. Винербергер произвежда също така керамични тръби и други материали за строителството. Важен момент в развитието на „Винербергер“, със съществено отражение и за нашата страна, е придобиването в средата на миналата година и на останалата част – до 82% от собствеността на водещата европейска компания производител на керамични керемиди Tondach Gleinstätten. Това е много успешна с мощен синергичен ефект крачка, защото позволява на „Винербергер“ да предлага висококачествена комплексна услуга – доставката на керамични тухли и керемиди. Да не говорим, че на сграда от тухли би подхождал единствено покрив с керамични керемиди

Към момента „Винербергер“ е най-големият в света производител на керамични тухли за зидане, концернът е №1 в Европа и САЩ по производството на облицовъчни фасадни тухли, заема стабилно европейския връх и по производството на керамични покривни керемиди. „Винербергер“ е №1 в производството на керамични тръби в Европа, заема водещи позиции на европейския пазар в производството на пластмасови тръби.

7

Като най-голям производител на керамични тухли в света „Винербергер“ има мисията не само да съхранява хилядолетните строителни традиции за градеж с керамични материали, но и да спомага за тяхното пренасяне в съвременната градска архитектура, за което създава модерна строителна керамика на технологичното равнище на времето, в което живеем. След като бетонът, стъклото и стоманата заляха най-вече огромните мегаполиси в стремежа към модерност и съперничество по височина на сградите, особено в жилищните квартали, в търсене на повече уют и усещане за близост до природната среда, все по-често архитектите създават оригинални решения, използвайки изпитания от древността насам строителен материал – керамиката, преобразена в също така новаторските материали за зидане и фасадни облицовки на Винербергер. Принос за стимулиране на творческата енергия на архитекти и строители има и световният архитектурен конкурс за сгради от керамични строителни елементи Wienerberger Brick Award, който от 2004 г. насам Винербергер провежда на всеки две години. Той е едновременно и стимул, и ярка приложна демонстрация, че тухлата е не само универсален, но също така е и модерен, креативен строителен материал с най-разнообразни приложения в съвременното строителство.

След разпада на блоковата система от държави, изградена от бившия СССР, пред Винербергер се откриват нови, много широки възможности – пазарите на изпитващите остра потребност от качествени, модерни строителни материали държави от Централна и Източна Европа, както и Русия. При това става дума не само за доставка на строителни материали, а за изграждане на собствени производствени мощности в тези страни.

Първите керамични блокове на „Винербергер“ се появяват в по-забележими количества по строежите в България през 2004 г., когато се създава дружеството „Винербергер“ ЕООД със 100% собственост на австрийския концерн. Не случайно фирменото наименование Porotherm много бързо се превръща в синоним, нарицателно наименование за керамични блокове с вертикални кухини – първите на нашия пазар качествени керамични тухли, отговарящи на най-високите стандарти и в редица случаи надхвърлящи редица от изискванията към този вид строителни материали. Високото, непознато до сега качество на блоковете за зидане, съчетано с все още съществуващия по това време вакуум от съвременни материали за зидане, обясняват радушния прием и бързото навлизане в нашата строителна практика на блоковете Porotherm, тогава все още внос от Румъния и Унгария.

Неутолимият глад на родния строителен пазар и все по-засилващият се нарастващия интерес към продуктите на „Винербергер“, убеди компанията да инвестира първоначално над 25 млн. евро в изграждането на своя първи български завод, този в гр. Луковит. В края на 2007 г. страната ни се сдоби със завод с най-модерна техника и напълно автоматизиран производствен процес, окачествяван като „завод от ново поколение не само на Балканите, но и в Европа в съответствие с най-високите за момента стандарти за енергийна ефективност, опазване на природната среда и безопасни условия на труд“. Мястото на завода бе избрано неслучайно – той се намира в непосредствена близост до находище на висококачествена мергелна глина.

Качествените суровини, използването на най-модерна производствена техника и технологии, съчетани с постоянния контрол, осигуряват производството на продукция с гарантирано високо качество. Нещо повече, заводът разполага с лаборатория и изследователски потенциал, който позволи да бъдат създадени видове блокове, като Porotherm 25 N+F Light и други, специално съобразени с особеностите и традициите на българската строителна практика.

3

„Винербергер“ ЕООД предлага широка гама керамични блокове и тухли за зидане, което позволява на проектанта да избере оптималните за случая материали. Основното внимание е насочено към непрестанното подобряване на топлоизолиращите свойства на блоковете за зидане. Така например, буквално дни след като от началото на 2010 г. в страната ни бяха въведени новите по-високи изисквания за енергийно ефективно строителство (Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“), „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара блоковете Porotherm 38 N+F Hi. Те изпълняват актуалните и сега изисквания за топлоизолиращата способност на граничещите с външната среда стени – зид с дебелина 38 cm, иззидан от блокове Porotherm 38 N+F Hi с топлоизолационен разтвор, двустранно измазан с обща дебелина на мазилката 20 mm. Затова отпада необходимост от каквато и да било допълнителна топлоизолация.

5

През 2014 г. Винербергер направи поредната голяма стъпка в тази посока и в изпълнение на стратегията, известна като „Европа 2020“, представи керамичните блокове Porotherm 38 K. Материал, създаден с поглед към утрешния ден, защото иззиданите с тези блокове значително надхвърлят валидните към момента нормативни изисквания. От гледна точка на разходите за отопление, загубите на топлина през външните стени, иззидани с Porotherm 38 K, се намаляват с още 25%. Иначе казано, строейки днес, клиентът получава сграда – офиси или жилище, които ще удовлетворяват изискванията за енергийна ефективност години напред.

Към момента „Винербергер“ ЕООД предлага следните керамични блокове и тухли, предназначени за зидане на външни и вътрешни стени, както и за фасадни облицовки.

За изграждане на зидове

Porotherm 38 N+F Hi. Тези керамични блокове с вертикално разположени кухини са предназначени за иззиждане на външни еднослойни монолитни стени с дебелина 38 cm, които изпълняват напълно действащите към момента у нас нормативни изисквания (Наредба №7) за топлинна ефективност. Челата на тези, както и на останалите блокове Porotherm, са профилно оформени с „нут и федер“. Това решение спомага за повишаване на здравината и устойчивостта на зида, а благодарение на по-доброто уплътняване на вертикалните фуги между блоковете се подобрява неговата въздухонепроницаемост. Блоковете се поставят в реда плътно един до друг без свързващ разтвор между тях (във вертикалната фуга). Така се пести материал, икономисва се работно усилие, зидането върви по-бързо.

4

Porotherm 25 N+F. Керамични блокове с вертикални кухини, предназначени за защитена зидария на неносещи зидове с дебелина 25 cm.

Porotherm 25 N+F Light. Тези керамични блокове се отличават с по-ниското си обемно тегло. Това намалява натоварването на стоманобетонната конструкция и съответно позволява на конструкторите да правят икономии от армировката. При това олекотяването на блоковете не се отразява на якостта им на натиск. Като цяло тези блокове позволяват иззиждане на оптимални в ценово отношение зидове, стига да не се изисква постигане на максимално ефективна топлоизолираща способност.

Porotherm 25 MP. Керамични блокове с вертикални кухини за защитена зидария на носещи зидове с дебелина 25 cm. Използват се и в случаите на повишени изисквания към звукоизолиращите способности на стената.

Porotherm 12 N+F. Керамични блокове с вертикални кухини за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина 12 cm. Използвате се основно за иззиждане на вътрешни стени.

Porotherm 8 N+F. Керамични блокове с вертикални кухини за защитена зидария на неносещи зидове с дебелина 8 cm. Отлично решение за обзиждане на кухини за вертикални щрангове, шахти и прегради в сервизни помещения, за ограждане на вани и санитарни ниши.

Forati. Поради хоризонтално разположените си кухини тези тухли наподобяват външно на масово използваните преди десетилетия в България тухли-четворки, но са с многократно по-високо качество. Използват се за изграждане на неносещи вътрешни и външни стени с дебелина 25 cm. Те са предпочитан материал, когато се цели постигане на най-ниска цена на зидарията.

Щурцове Porotherm. Те са отлично средство за затваряне отгоре (премостване) на отвори за врати и прозорци, като задачата им е да поемат натоварването на намиращите се над тях тухли. Използването им е огромно улеснение за строителя, защото заменят трудоемкото, скъпо и забавящо работата изливане на място на класическите някога стоманобетонни щурцове. (https://napravisam.net/?p=1441).

За фасади

Terca. Тези клинкерни фасадни тухли са идеално решение за открити декоративни външни зидове, защото им гарантират голяма устойчивост на атмосферните влияния. Придават неповторим облик на сградата, чиято фасада не се нуждае скъпа поддръжка, защото съхранява първоначалния си вид практически „доживотно“. Изключително подходящи са за строителство в райони с агресивно въздействаща въздушна среда, каквото е морското крайбрежие, например.

Wienerberger10

Рецепта на успеха

Ако се опитаме да синтезираме рецептата, обясняваща изключителния световен успех на „Винербергер“, бихме я свели до непрестанното усъвършенстване на технологиите, преобразяващи някогашната грубовата и тежка, без претенции за топлинна изолация, често с неточна форма и размери тухла в голям керамичен блок с прецизна при пълна повторяемост големина и „излята“ форма, с ажурна решетеста структура, притежаващи удивителни топлоизолиращи свойства, съчетани с ниско тегло, голяма механична здравина и добри звукоизолиращи качества. С това предимствата на керамичните блокове и тухли на Винербергер не се изчерпват.

» Керамичните блокове и тухли са екологично напълно чист продукт, произведен от природни материали чрез изпичане при висока температура. Те са изключително дълготраен материал, с голяма механична здравина и огнеустойчивост.

» Блоковете Porotherm по уникален начин съчетават висока механична якост с добри топлоизолационни свойства. Това позволява изграждането на монолитни зидове, които не се нуждаят от допълнителна топлоизолация, защото удовлетворяват съвременните изисквания за енергийна ефективност, респективно за минимални топлинни загуби и разходи за отопляване на сградите. Монолитният зид има редица предимства пред еквивалентни по отношение на топлинните загуби многослойни конструкции, изпълнени с добавяне на специализирани, крехки, меки, а някои и запалими топлоизолационни материали. Той е многократно по-устойчив на механично и от атмосферните въздействия увреждане. Това го прави несравнимо по-дълготраен, а като първоначална строителна инвестиция (цена на материалите и труда) и разходи за поддръжка, е икономически по-изгоден.

» Масивните стени от блокове Porotherm представляват естествен ефективно функциониращ акумулатор на топлина и влага. Те пропускат преминаването на водните пари към околното пространство, като обсорбират част от тях. При изсушаване на въздуха в помещенията, те отдават обратно погълнатата влага и така способстват за поддържане по естествен начин на оптимален за обитателите влажностен микроклимат в помещенията. Масивната строителна конструкция има способността да акумулира също така и топлината от слънчевото греене (защото няма външна топлоизолация, която да възпрепятства този процес), с което забавя затоплянето на въздуха в помещенията през деня, а нощем отдава обратно акумулираната топлина. Така се поддържа по-висока температура на въздуха във вътрешността без за това да се изразходва допълнителна топлинна енергия. Този ефект е особено силно изразен през междинните сезони. По този начин се пести енергия за отопление, както и електроенергия за климатизация (охлаждане) през горещите летни дни. И не само това. Намаляването на денонощните колебания на температурата на въздуха в помещенията и повърхностната температура на външните стени, в съчетание с подходящата влажност на въздуха, осигуряват оптимален за работоспособността и здравето на хората микроклимат.

» Сравнителни анализи и съпоставки при строителството с блокове Porotherm и керамични тухли на други производители показват, че зидането с блоковете Porotherm е по-ефективно и като цена, и като време за изпълнение.

Керамичните материали на „Винербергер“ са материал на бъдещето, защото се вписват в стратегията на „Европа 2020“, чрез която ЕС цели до 2020 г. енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да бъде увеличена с 20%, което ще доведе до намаляване на парниковите газове с 20%, и увеличаване с 20% на използването на обновяема енергия. Винербергер вече надхвърля така заложените цели, като създаде и следва своята развойна и производствена програма, наречена „Керамичната къща е4“, чиито компоненти са:

» Енергия

» Икономичност

» Екологичност

» Емоция и комфорт

Първите къщи по тази програма са вече факт. Засега в Австрия, утре… и в България.

9

„Винербергер“ ЕООД е не само производител и доставчик на строителни материали. Фирмата развива също така активна, в полза на обществото, дейност за стимулиране на изграждането на млади специалисти, като съвместно с „Университета по архитектура, строителство и геодезия“ в София ежегодно провежда студентски конкурс на тема „Керамичната къща“.

Следвайки политика на корпоративна социална отговорност, „Винербергер“ партнира в световен мащаб на международната организация Habitat for Humanity в създаването на достъпни жилища за бедните и хората в неравностойно положение в държавите, на чийто пазари компанията е представена. В България „Винербергер“ ЕООД е основен партньор на местното поделение „Хабитат България“ в проекта за изграждане на жилища със социална насоченост в гр. Костинброд. Сътрудничеството се изразява в доставката на фабрично-заводски цени на керамични тухли Porotherm, керамични керемиди Tondach, и тръби Pipelife за сградните инсталации. Участва и в самото строителство с доброволчески труд на свои служители.

Всичко това обяснява успеха, който „Винербергер“ ЕООД е постигнал за своята 10 годишна, все още младенческа възраст, както и досегашният му принос за българското строително изкуство и практика.

За допълнителна информация вижте сайта на „Винербергер“ ЕООД

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото