В категории: 2018, Актуални статии, Брой 7-8/2018, Покриви, Ремонти, Строителство

Как се прави добрият покрив. Обезопасяване на покрива срещу свличане на сняг

След запознаване с поредица от статии в списанието, посветени на продуктите Tondach на Wienerberger, у заинтересования читател едва ли е останало съмнение в предимствата на керамиката като материал за покриване на различни по големина и предназначения сгради. Това е доказала европейската, а и практиката в много други държави. От много столетия насам. Такава е и традицията в следосвобожденска България, заменила каменните плочи с европейската керамична керемида.

Появата на първите керемиди с марката Tondach на българския пазар силно промени представите и строителната практика за изграждане на покривни конструкции, изпълнени с най-съвременни керамични материали. Австрийската компания Wienerberger е не само световен лидер в производството на тухли. Тя има водещи позиции и на европейския пазар в производството на керамични керемиди. Керемидите с марката Tondach са безспорен лидер на пазарите в Централна и Източна Европа, включително и в България.

Някои наричат покрива петата фасада на сградата, като имат предвид навярно неговия принос в цялостния архитектурен облик на сградата. Според нас той се нарежда по-напред в тази класация, защото, особено при по-ниските едно- и двуфамилни сгради покривът се вижда от всички страни и отдалеч оказва силно влияние върху цялостното им възприятие.

Покривът има решаващо значение за нормалното и здравословно обитаване на сградата, особено върху нейната дълготрайност. Негова е задачата да я предпазва сигурно и безотказно в продължение на десетилетия срещу проникването на вода от дъжд и сняг, да предотвратява проникването на външен въздух, да устоява на бурните ветрове и слънчевото греене.

Поради многобройните изисквания от разнообразно естество – механична здравина, устойчивост на външни въздействия и дълготрайност, водонепропускливост, съчетана с парапропускливост, добра топлоизолация, шумоизолация и др., покривът представлява сложна конструкция. Желаното качество, търсеният ефект на „завършения покрив“ може да се постигне единствено при наличие и умело използване на цялостна система от материали, каквато Tondach предлага. Всеки от тях има своето предназначение и място в покривната система. Нищо не е оставено на самодейното творчество на майстора да изкусурява на място. Както това бе до преди появата на цялостни решения „от един производител” и на българския строителен пазар.

Досега в „Направи сам“ се постарахме да подпомогнем читателите си при взимане на самостоятелно решение за строителството на нов или основно обновяване на стария покрив. Процесът на реновиране започва от покрива, защото при течащ покрив току-що завършената топлоизолирана фасада ще бъде бързо компрометирана.

Успешното инвестиционно решение е резултат на информиран избор на доказани материали, подбор на изпълнителя и контрол. Отговори на най-съществените въпроси при избора и използването на керемидите и аксесоарите от системата на Tondach може да намерите в тези статии:

» За водещото място, което покривната конструкция заема при реновиране на стари сгради и ново строителство, за съвременните изисквания към покривната конструкция, може да прочетете в статията „Керамичните керемиди Tondach – покривът на столетието“.

» Преглед на палитрата от керамични керемиди Tondach с описание на техните специфични особености, качества и приложение може да намерите в статия „Покривът на столетието с керемиди Tondach“.

» Статията „Керамични керемиди Tondach – информираният избор“ съдържа детайлен анализ на предлаганите към момента керемиди Tondach с акцент върху предимствата на едно или друго повърхностно покритие. Всеки сам може лесно да конфигурира желания покрив и да добие реална визуална представа как би изглеждал в действителност с помощта на намиращия се на сайта на Wienerberger онлайн инструмент. Специално внимание е заделено на предимствата и използването на голямоформатните керемиди.

» „Керемиди Tondach. Как се прави добрият покрив.“ Статията успешно защитава своето силно задължаващо заглавие. Задълбочено и същевременно лесно разбираемо се разглежда изборът на вида керемиди в зависимост от наклона на покрива, правилното изпълнение на носещата конструкция при „вентилируем“ покрив, на неговата топло-, водо- и пароизолация, както и на материалите на Tondach, с които се постига дълготрайно и надеждно функциониране на покрива.

Покривните системи Tondach, които се предлагат на нашия пазар, към момента обхващат 13 основни модела керемиди, а като се добави разнообразието от цветове и вид на повърхностно покритие, изборът се разширява до 54 варианта, ограничени само от нашата фантазия. Отделно се предлага голямо разнообразие от керемиди със специално предназначение – керемиди с половин широчина, крайни керемиди с нормална или половин широчина (лява и дясна) за завършване на реда, вентилационни керемиди, керемиди с отвор (за отдушник на канализацията или респирацията на кухнята, например, или за монтиране на телевизионна антена), гладки и фалцови капаци за покриване на билото при дву- и многоскатни покриви, и др. Списъкът с некерамични аксесоари съдържа различни водонепроницаеми и същевременно паропропускливи подпокривни фолиа, различна ширина алуминиева лента за оформяне вентилацията на билото и уламите, осигуряваща безпрепятственото движение на въздуха под капаците идващ от стрехата към билото, самовулканизиращи се ленти за предпазване от проникване на влага в мястото на приковаване на носещите летви, защитни елементи срещу проникване на насекоми, дребни птици и други животинки под керемидите и др.

Изброяваме всичко това, за да подчертаем, че няма местенце в конструкцията на покрива, за което Wienerberger да не предлага оптималния елемент на системно решение за покрива Tondach. Това гарантира отличния завършен вид на покрива, осигурява неговото безупречно функциониране и дълготрайност.

В тази статия ще се спрем на мерките за обезопасяване на покрива, срещу свличане и падане на големи маси от сняг.

 

Решения за задържане на снега

Натоварването на покривната конструкция, респективно на покритието от керемиди, и особено на стрехите, силно нараства през зимата. Големината му зависи от дебелината на снежната покривка върху покрива, от плътността на снега, и нейното времетраене. Това, от своя страна, зависи от географското местоположение на сградата като регион и надморската височина, на която се намира. Обилните и продължителни снеговалежи натрупват бързо дебела снежна покривка, която сериозно натоварва носещата конструкция на покрива. При правилно проектиран и добре изпълнен покрив това натоварване е взето предвид, а керемидите на Tondach устояват безпроблемно на товара.

Когато обаче снегът започне безконтролно да се свлича, проблемите драматично нарастват. Допълнителното натрупване, особено на слегнали и поради това по-тежки снежни маси в по-ниската част на покрива, подлага на още по-голямо механично изпитание носещата конструкция в тази част на покрива. Най-застрашени са стрехите, чиито носещи ребра са конзолно подпрени и поради това може да не издържат прекомерния товар. Приплъзването, особено на мокър, тежък и със заледени буци сняг, лесно може да изкриви, да откъсне части или целия улук, да повреди водосборните казанчета, да унищожи електрическата противообледенителна система в улуците и водосточните тръби.

И това не е всичко. Плъзгащите се от покрива снежни маси, както и надвисналите от края на стрехата снежни козирки, представляват реална заплаха за здравето и дори живота на минувачите, за паркирани в непосредствена близост до сградата автомобили и т.н. При падането си снегът може да увлече и провиснали от улука ледени висулки, заледени буци сняг, парчета лед. Колкото сградата е по-висока, толкова по-голяма става опасността от възникване на нещастен случай. Опасността от ненадейно бързо плъзгане и падане на големи маси сняг нараства с увеличаване на наклона на покрива. В допълнение зависи и от повърхностното покритие на керемидите. Колкото то е по-гладко (например при глазираните керемиди), толкова по-малко съпротивление ще оказва и покривът се превръща в отлична пързалка за снежната маса.

Процесът на топене се улеснява допълнително при наличието на проникваща през покривната конструкция топлина от вътрешността на сградата. Пресният, пухкав все още, сняг, който поради голямото съдържание на въздух е топлоизолатор, спомага преминаващата през керемидите (или акумулирана в тях) топлина да разтопява контактния слой сняг. Създава се тънък воден филм, който прави повърхността още по-плъзгава.

Ето защо още при строителството на покрива, трябва да бъдат взети ефективни мерки за задържане на снежната покривка на място и да не се позволяват нейното свличане и падане от покрива. Системата за снегозадържане, най-общо казано, би трябвало да бъде част от конструктивния проект на покрива. За целта Tondach предлага няколко конструктивни решения и подходящите материали за снегоулавяне и снегозадържане.

Първите представляват една или две редици от метални решетки, поставени успоредно на стрехата. Те преграждат пътя и задържат сигурно свлеклите се маси от сняг.

Втората група включва елементи с изпъкнали, стърчащи над керемидите части, които оказват съпротивление и силно ограничават склонността на снежната маса да започне да се свлича по наклона. Това са специалните снегозадържащи керемиди или снегозадържащите куки. Изборът кой от двата продукта да бъде предпочетен или да се приложат в комбинация, зависи не само от препоръките на проектантите, но и от желания изглед на покрива.

Крайната цел е снежната покривка да бъде задържана на покрива, където под въздействие на слънчевото греене да се топи бавно и водата изтича през улуците и водосточните тръби. Да не се позволява нейното свличане и падане от покрива.

Доброто решение е тези защитни елементи да бъдат поставени още при изграждането на новия покрив. Специално за снегозадържащите куки, това лесно може да бъде направено и по-късно, стига керемидите да са Tondach. Това е така, защото за монтирането им се използват специални куки, чийто горен край е съобразен с профила на керемидата, за която се захващат. Поставянето им става лесно и пасва точно на мястото си.

Често решение е един ред снегозадържащи решетки да се монтират в близост до долния край на покрива, при стрехата. Такова решение е подходящо в области, където снеговалежите не са толкова обилни, както и при покриви с малка площ. При големи по площ, стръмни и покрити с керемиди с особено гладка повърхност (глазирани) покриви, в райони с обилен снеговалеж се препоръчва прилагане на комбинация от решетки със снегозадържащи елементи (примерно снегозадържащи скоби и/или снегозадържащи керемиди), равномерно разпределени по цялата повърхност на покрива. Такова решение е още по-необходимо при покриви с наклон 45˚ и повече.

Изборът на снегозадържащите керемиди и останалите елементи трябва да бъде направен и според вида на основните керемиди. Снегозадържащите керемиди заемат точно мястото на основните керемиди, а снегозадържащите куки, както и куките за монтиране на решетките, са пригодени за захващане към точно определен модел керемида. Планирането и поставянето на снегозащитните елементи трябва да става по начин, позволяващ допълнителното натоварване да бъде поето от носещата покрива конструкция. Не от покритието с керемиди. В противен случай неправилно извършеният монтаж може да причини счупване на керемиди и протичане на покрива. Затова поставянето на тези елементи започва от втория ред керемиди нагоре по ската, така че натоварването да се поеме от носещата конструкция под керемидите.

При обществени сгради, наличие на входове, тротоари и пътеки за преминаване, на улици, независимо от наклона на покрива, в Австрия например, изрично се препоръчва поставяне на снегозадържащи решетки, допълващи останалите снегозадържащи средства.

За правилния избор и разположение на снегозадържащите елементи се взимат под внимание:

– Средностатистическите данни за теглото на снежната покривка по региони на страната. Според БДС EN 1991-1-3/NA най-високо натоварване от снежната покривка в градска среда може да се очаква в Силистра (2,20 kN/m²), а най-ниско – в Сливен (0,66 kN/m²).

– Надморската височина. Според картата на страната в споменатия документ в планините Рила, Пирин, Западна Стара планина и др. Може да се очаква натоварване от снега в границите 3,7–5 kN/m².

– Наклона на покрива.

– Площта на покрива.

– Препоръките на производителя на керемидите, ако има такива.

– При керемиди с глазура количеството на снегозадържащите куки се завишава с 25%.

Правилното проектиране на покривната конструкция, включително изборът и монтирането на снегозадържащите елементи, e задача за проектанта на покрива.

Като допълнителна насочваща информация ще се ограничим с ориентировъчни примери от практиката в Австрия. Правим го с уговорката, че посочените изисквания са валидни за високопланинска държава, където снежното натоварване е значително по-високо, а и строителната традиция е скатните покривите да бъдат по-стръмни.

Определяне на необходимото количество снегозадържащи скоби на m2

Норми ÖNORM B 3412

В таблицата е даден броят на снегозадържащите куки на квадратен метър в зависимост от средното натоварване на снега и наклона на покрива. Така например за споменатия вече град Силистра при покрив с наклон 40˚ са достатъчни 3,1–3,2 бр./m². Куките се разполагат равномерно върху цялата площ на покрива (с изключение на първия ред керемиди откъм улука), като в съседните редове те са разместени шахматно. Снегозадържането започва в зоната на сградата, т.е. не върху конзолната част на стрехите.

В таблична форма са представени и част от изискванията при проектиране и изпълнение на снегозащитни покривни системи ÖNORM B 3418 на Австрия.

С казаното дотук целим преди всичко да обърнем внимание, че взимането на адекватни мерки за снегозащита на покривите е дейност, която не бива да се подценява, каквато традиция у нас, за съжаление, все още съществува.

Сега да разгледаме отделните елементи за снегозащита от системата на Tondach. Какво вече стана дума, в зависимост от конкретния случай, те могат да се прилагат поотделно или в комбинация.

 

Снегозадържащи керемиди

Вляво – редица от снегозадържащи керемиди, вдясно – снегозадържаща керемида Болеро

Тези керемиди, еднакви по големина, форма и цвят с основните, се отличават от тях по наличието на изпъкнал издатък, чието плоско чело оказва съпротивление и възпрепятства лесното плъзгане на снежната покривка. Тези керемиди се поставят на мястото на керемиди от същия вид. Поради еднаквия си цвят с основните керемиди, снегозадържащите не се различават от останалите керемиди по покрива и се вписват чудесно в цялостния изглед. Ще позволим да изразим и личното си мнение, че дори му придават известно допълнително очарование.

Покрив със снегозадържащи керемиди

Количеството и местоположението на снегозадържащите керемиди се определя според местоположението на сградата като регион и надморска височина, наклона на покрива, разположението на ската според географските посоки. Поради неголямата широчина и височина на издатъка, тези керемиди не са в състояние да осигурят достатъчно сигурно задържане на дебели снежни маси, особено при по-голям наклон на ската. В такива случаи се използват

 

Снегозадържащи скоби

Снегозадържащи скоби

Те са изработени от поцинкована стомана и имат защитно декоративно прахово нанесено покритие с цвят еднакъв или хармониращ с цвета на основните керемиди – естествено червен, тъмнокафяв, меднокафяв, черен. Скобите се закрепват лесно и сигурно към горния фалц на керемидата. Те се подбират според вида, т.е. според профила на керемидата, към която става закрепването. Долният им край е огънат и образува триъгълна форма, като единият кант се намира в положение близо до перпендикулярно спрямо повърхността на керемидата. Издадената нагоре част на скобата (75 mm) е по-висока отколкото при снегозадържащите керемиди, поради което тези скоби по-успешно и сигурно задържат по-дебели снежни маси. Като цяло обаче подпорната площ на двата типа е близка – при снегозадържащите керемиди профилът е по-нисък, но е по-широк.

Както вече пояснихме, количеството на необходимите за снегозадържане скоби се определя в зависимост основно от статистически установената за района дебелина на снежната покривка и наклона на покрива. Такъв пример вече бе даден с публикуваната тук таблица. Най-общо казано обичайно са достатъчни 2–5 скоби на квадратен метър. У нас, при надморска височина до 800 m, поставянето на 3 скоби/m² се приема за достатъчно. Скобите се разпределят равномерно върху покрива. В два съседни реда те се поставят шахматно разположени една спрямо друга, което осигурява по-сигурно задържане на снежната покривка. Първият ред скоби започва от втория ред керемиди, гледано откъм улука.

Покрив със снегозадържащи скоби

 

Снегозадържащи решетки

Снегозадържащи решетки

При „по-тежки“ случаи, респективно, по-стръмни покриви и по-голяма дължина на носещите ребра, особено внимание към безопасността и т.н., се налага взимане на още по-ефикасни защитни мерки чрез поставяне на снегозадържащи решетки. Това се прави и в посочените вече случаи, когато има опасност падащият от покрива сняг да засегне влизащи и излизащи в сградата хора или преминаващи в близост до нея.

Решетките са изработени от устойчиви на огъване метални елементи. Имат антикорозионно декоративно покритие в червен, кафяв и черен цвят. Височината им е 200 mm, а дължината – 1500 или 3000 mm. Решетките може да се снаждат една с друга по дължина.

Закрепват се чрез стоманени скоби с дължина 490 mm, които се захващат към допълнителна летва, успоредна на скарата, носеща керемидите. Вижда се на схемата – разрез в областта на стрехата на покривна конструкция с керемиди „Винеам“ и монтирана по продължение на стрехата снегозадържаща решетка.

Покрив с един ред снегозадържащи решетки по продължение на стрехата

В заключение: обезопасяването на покрива срещу свличане и падане на големи снежни маси е задача, която не бива да се подценява. Взетите навреме мерки може да спестят големи главоболия и грижи в бъдеще.

Системата за изграждане на покривни конструкции на Tondach предлага всички необходими елементи за такава защита.

За повече подробности посетете сайта на „Винербергер” ЕООД.

Как се прави добрият покрив. Обезопасяване на покрива срещу свличане на сняг
от
кл.думи: ,
5 / 5 звезди

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото