В категории: 2015, Актуални статии, Брой 5-6/2015, Покриви, Ремонти, Строителство

Керемиди Tondach. Как се прави добрият покрив.

Tondach1

В предишния брой на списанието разгледахме подробно предимствата на класическото покривно покритие – керамичните керемиди, и по-специално предлаганите на българския пазар модели на водещия европейски производител на този вид керемиди, австрийската фирма Tondach. Поради отличните им качества, силно отличаващи ги на фона на местното производство отпреди над две десетилетия и вносът от неизвестни производители в съседни нам държави, разчитащи единствено на ниската цена, още през далечната 2007 г. редакцията на списанието подготви и публикува две статии за керемидите „Винеам“, които първи от обширната продуктова гама на Tondach пробиха по това време на българския пазар и отвориха пътя на качествената керемида. Целта ни бе да представим и популяризираме керемиди, бележещи най-доброто европейско ниво на качество, а също така да започнем запълването на образователната бездна, която зееше по това време между едни от най-модерните строителни продукти и технологичните познания и навици от „време оно“ на изпълнителите на покриви, в най-добрия случай – съхранили традициите на някогашната Трънска строителна школа. По принцип традициите са нещо добро, трябва да се уважават и съхраняват, ала технологиите се развиват изключително бързо и човекът се учи ежедневно докато е жив. Посочваме отново тези две статии, защото в тях се бяхме постарали да опишем възможно най-подробно и лесно разбираемо всички изисквания и тънкости за правилното поставяне на керемидите „Винеам“, които и днес се продават все така успешно. Поради това вече написаното не е загубило ни най-малко своята актуалност и днес, с една уговорка – пускането на първата керемида на Tondach на българския пазар значително изпревари появата на останалите, абсолютно необходими за изпълнение на качествения, майсторски изпипан покрив, допълващи материали, които производителят е нарекъл с обобщаващото наименование аксесоари. Затова при изпълнението на покрив с керемиди „Винеам“ – тестов обект за написването на двете статии, се наложи да прибегнем да практикуваното от поколения майстори побългаряване с оглед оскъдните на пазара материали. Това е споменато в статиите и за щастие необходимостта от творческа намеса в стил „помогни си сам“, вече е само не особено приятен спомен от онова минало.

Сега отново се връщаме към темата за майсторството при изпълнение на покриви с керемиди, защото „Тондах България“ ЕООД разширява асортимента от предлагани на пазара модели керемиди, разнообразието от големини, форма, повърхностно покритие и цветове. Това, което е от особено значение за пълноценното изграждане на покривното покритие, е че на нашия пазар вече се предлага пълният набор от помощни и допълнителни материали (аксесоари), без които не би била възможна направата на напълно изпипания покрив. Тяхната наличност и правилно използване вече гарантират, че цялата покривна конструкция, а не само керемидите, многократно ще надхвърли заводската гаранция от 33 години. Значително се подобри техническото информационно осигуряване за избора на керемидите и специфичните изисквания при монтирането на покривното покритие. Специалистите на „Тондах България“ ЕООД също са на разположение като консултанти при подаване на заявка за това.

Тази, както и повечето от статиите с подобен характер, редакцията на „Направи сам“ подготвя и публикува с ясното съзнание, че огромната част от читателите на списанието няма да се покачат върху покрива на къщата си и сами да редят керемиди. Статии с подробно технологично описание на различни строителни и ремонтни дейности на обособени части от строителната конструкция и сградните инсталации са предназначени основно за тези, които професионално ги изпълняват, ала нямат време или възможност да проучват едва ли не ежедневно обновяващата се техническа документация, при това често чуждоезична, за правилното изпълнение и работа с новите материали. Такива статии са особено полезни и необходими на интелигентните и технически грамотните хора, които се явяват възложители и инвеститори за строителството или ремонта на собствената си къща. Макар и трудно обяснимо, все още голяма част от хората са склонни безкритично да се доверяват на думата на майсторите, без да си дават сметка, че в голямата си част те не са завършили дори и средно строително техническо училище. Да не говорим, че където ги има, едва ли навсякъде се преподава за новите материали и правилното изпълнение на съответните строителни технологии.

Технически грамотният читател, подпомогнат от компетентно и разбираемо написана информация, бързо и вярно се ориентира не само при избора на най-подходящите материали, но придобива и необходимата подготовка, за да изисква влагането на правилните материали, да контролира вярното изпълнение от изпълнителите на предписаната от производителя технология.

В НС 3-4/2015 открехнахме и темата за критериите, според които би трябвало да се прави изборът на един или друг модел керемиди Tondach. Като подминем цвета и формата, които се отнасят към сферата на естетическите възприятия, бе изрично подчертано, че енгобираните и особено глазираните керемиди, имат значително по-ниска водопоглъщаемост, както и не задържат замърсявания. Макар че заобикаляме избора на керемидите според техния цвят, добре е все пак да споменем, че колкото цветът е по-тъмен, толкова повече топлина от слънчевото греене ще поглъща и акумулира покривът. Това е фактор, който влияе на живота на целия покрив. Ще добавим само, че прекомерното нагряване на керемидите подлага на екстремни изпитания подпокривната хидроизолация, която, както ще видим по-нататък, няма нищо общо с някогашните произвеждани у нас битумни мушами, а е високотехнологичен продукт с много съществен принос в защитните функции на покрива. Тъй като Tondach предлага и керемиди с тъмнокафяв и черен цвят, техните вентилационни канали (под керемидата) имат по-голямо напречно сечение, с което се подобрява тяхното охлаждане. Предлагат се и подпокривни дифузни фолиа, издържащи на високи температури (до 100˚С).

Изборът на модела керемида също така зависи от архитектурата на сградата, от местоположението й в район със специфични исторически архитектурни дадености, както и от стремежа към постигане на характерен външен облик – нещо, върху което силно влияние оказва покривът.

Според размерите си керемидите на Tondach се делят на две големи групи – керемиди с нормални размери и голямоформатни керемиди. От този избор зависи броят на керемидите, необходими за покриване на 1 m², зависи и теглото, т.е. натоварването на носещата конструкция от покритието с керемиди.

Tondach4

Понеже за модела „Винеам“ вече е писано в списанието, тук ще насочим вниманието си предимно към голямоформатните керемиди. Към момента на пазара от този вид се предлагат моделите „Туист“, „Танго Плюс“, „Румба“ и „Болеро“. Често към наименованието на тези модели се добавя и обозначението XXL. Всички те имат размери 50х30 cm, като за покриването на 1 m² площ са необходими между 9,2 и 10,6 керемиди. Разликите се дължат на избраното разстояние за приплъзване на керемидите от два съседни реда. Размерите на керемидите несъмнено оказват влияние върху общия изглед на покрива, което е въпрос и решение според личното предпочитание. Логично е, че на по-големи по площ покриви голямоформатните керемиди по биха прилягали, и обратното. При покриви със сложна конфигурация, по-малките по размер керемиди са по-подходящи. От практическа гледна точка изборът на голямоформатни керемиди би оказал влияние за по-бързото покриване на сградата, както и за намаляване на транспортните разходи до обекта, също и за качване на керемидите на покрива. Използването на голямоформатни керемиди също така води до намаляване на общото натоварване на строителната конструкция, намалява се и теглото на керемидите, които трябва да бъде превозени и качени на покрива. Така например 1 m² покрив, покрит с керемиди „Винеам“, тежи 42 kg, при използване на керемиди „Туист“ или „Танго“ (с тегло 3,6 kg всяка), теглото ще варира в границите 31,7–33,5 kg, в зависимост от степента на приплъзване между съседните редове. Разликата е съществена. При по-тежките голямоформатни керемиди „Болеро“ и „Румба“ (4 kg) теглото на 1 m² покритие ще бъде 35,2–37,2 kg. Разликата в теглото на покритието с керемиди би могла да има по-съществено значение при саниране на стари сгради без категорична необходимост от смяна на носещата дървена конструкция. Освен това трябва да се има предвид, че същинското натоварване, при това екстремно, на покрива се дължи на не на керемидите, а на дебелата снежна покривка през зимата, но все пак употребата на по-леки керемиди е допълнителна застраховка за безпроблемна работа на носещата конструкция и съответно поемане на по-голямо натоварване от сняг.

От технологична, т.е. от инженерна гледна точка, изборът на модела керемида силно зависи и от наклона на покривната конструкция. За да не се впускаме в пространно изброяване на модели и цифри, данните, необходими за правилния избор на вида керемида, са обобщени в таблицата.

Tondach3

Tondach е единственият производител на българския пазар, който декларира, че негови системи могат да бъдат полагани на наклони под 20˚. От таблицата е видно, че при минимален наклон до 12°, за покрива трябва да бъдат избрани керемиди от моделите „Румба“, „Кастел“ и „Медитеран“ плюс. За останалите модели (без „Ядранка“) минималният наклон е 15°. Допълнителното изискване при всички случаи на минимален или близък до него наклон на покрива, е изпълнение с плътна дъсчена обшивка и поставяне на хидроизолация.

При наклони, по-големи от 60° се предприема допълнително подсигуряване чрез закрепване на керемидите към напречните летви посредством специални стоманени куки (скоби), които се предлагат в групата „аксесоари“ на Tondach.

При изпълнение на покрития с керемиди върху покриви с минимален наклон, разстоянието на което керемидите от два съседни реда могат да се застъпват, също трябва да бъде съобразено с големината на наклона. За тази много важна и полезна особеност на керемидите Tondach ще стане дума по-късно. Тук ще подчертаем зависимостта: колкото наклонът е по-малък, толкова дължината на застъпване трябва да бъде по-голяма, респективно разстоянието между носещите керемидите летви се намалява. Така например керемидите „Туист“ позволяват максимална дължина на застъпване 5,5 cm. Това означава, че разстоянието между носещите ги летви може да бъде в границите 37,0–42,5 cm. При най-малкият допустим ъгъл на покрива при тези керемиди – 15°, разстоянието между летвите също трябва да бъде най-малкото – 37,0 cm. При ъгъл на наклона 25°, то може да бъде увеличено на 39,0 cm, а от 40° нагоре – летвите може да се разполагат на максимално допустимото за тази керемида разстояние – 42,5 cm. Този пример илюстрира една логична зависимост – при по-стръмния покрив дъждовната вода се оттича по-енергично и бързо, поради което вероятността тя да подлизне под края на керемидата и да проникне под покритието, е твърде малка. И обратното – при бавно стичащата се поради малкия наклон вода се налага по-голяма дължина на застъпване на керемидите.

Всяка керемида ляга върху носещата я напречна (носеща) летва, като се задържа на мястото си благодарение на оформени в задната й горна част крачета. Те не й позволяват да се плъзне надолу. Както вече стана дума, при по-големи наклони всяка или през няколко керемиди трябва да бъдат допълнително механично укрепени с метални куки, захванати към летвите. Освен това в горната си част всяка керемида има един или два отвора, които служат за закрепването й към летвата с винтове за дърво.

За разлика от много други видове керемиди, долният край на керемидите на Tondach (с изключение на моделите „Ядранка“, „Кастел“ и „Танец“) стъпва свободно върху керемидите от долния ред, без при това да влиза в специално оформени гнезда в горната част на вече поставените керемиди. Това позволява споменатото вече монтиране с приплъзване, чиято дължина зависи от модела – от 7,5 cm за „Винеам“ до 2,5 cm за „Медитеран Плюс“ и „Румба“. Възможността за монтиране на носещите керемидите летви с променливо разстояние между тях, съобразено с изискванията според наклона на покрива, позволява изпълнението на различно широки в посочените граници редове от керемиди – или по-точно на видимата им отвън част. Това от своя страна позволява дължината на ската (между улука и билото) да се разпредели така, че да се получи цяло число брой на редовете. По този начин не само покритието от керемиди ще бъде естетически по-издържано, но и няма да се наложи стесняване на последния, при билото, ред според останалото за него място. Елегантно и най-вече ефективно решение, при което се избягва варварската практика керемидите от този последен и най-високо разположен ред напречно да се режат. Непознаването на тази възможност за равномерно разполагане на редовете с керемиди Tondach е причина немалко майстори да си работят по старому. Поради нестабилно лежащият последен ред от силно скъсени керемиди и не знаещи как трябва да бъдат монтирани капаците върху билото, те прибягват до класическото някога решение – хоросан с добавка на повечко цимент, за да „бетонират“ в буквалния смисъл тази много важна част от покривната конструкция. В резултат на незнание билните капаци се поставят върху дебел пласт варо-пясъчен разтвор, като пролуките между капаците и реда керемиди под тях също се обмазват с разтвор. Нарекохме тази практика „варварска“, защото, пренесена от примитивното строително минало, тя няма място при съвременните материали. Замазването на капаците елиминира възможността за вентилация на подпокривното (под керемидите) пространство с всички произтичащи от това вредни последици.

Данните за границите на приплъзване при монтиране на керемидите също са дадени в таблица. Така че задачата за избора на керемидите от една страна допълнително се усложнява, ала благодарение на информацията, която Tondach предоставя на клиентите си, не се налага кой знае колко много мислене.

Tondach2

Покривът на всяка сграда е подложен на различни по вид и разрушителен ефект външни въздействия – дъждове и градушки, сняг, вятър, слънчево греене. Сериозна заплаха за дървената конструкция са влагата, дължаща се на течове в покривното покритие и дърворазрушителните насекоми, на които трябва да устоява в продължение на много десетилетия. Следователно, за да се постигне желаният и дълготраен ефект, качествените керемиди трябва да бъдат поставяни върху също така качествено изпълнена носеща конструкция. При покривите, с обитаеми помещения в подпокривното пространство, върху носещите покривното покритие ребра се приковава обшивка от плътно разположени една до друга дъски с еднаква дебелина. Така се създава равна, плътна и с необходимата товароносимост основа за полагане на керемидите. При необитаемо подпокривно пространство вместо дървена обшивка е допустимо летвите, носещи керемидите, да се приковат директно върху ребрата. В този случай между ребрата и летвите се поставя здрава хидроизолационна мушама (мембрана) с плътно залепени по дължината си и напречно на снадките платна, която осигурява сигурна преграда срещу проникване на външен въздух и дъждовна вода, преминали под керемидите или при счупване на някоя от тях. Както и обратно – да възпрепятства преминаване на въздух от вътрешността към околното пространство. Повишени са и изискванията за големината на напречното сечение на летвите, с оглед поемане на товара от керемидите.

Tondach9

Тук ще разгледаме първият и най-често прилаган вариант – плътна обшивка върху ребрата на носещата покривната конструкция. Освен да служи за равна и гладка основа, без стърчащи глави на пирони, винтове или други остри изпъкнали неравности, които са в състояние да повредят хидроизолационната мушама, обшивката трябва да бъде в състояние да изпълнява още няколко важни функции. Да представлява непреодолима преграда срещу вятъра и проникващия отвън въздух, както и да предпазва дървената конструкция срещу евентуално просмукалата се под керемидите дъждовна вода. В такива случаи тя трябва да способства за възможно най-безпрепятственото и бързо оттичане на водата в улука.

Установено е, че само доброто уплътняване на покрива може да намали енергийните разходи на еднофамилна къща с 5–10%.

При съвременните изисквания за енергийна ефективност обаче, това далеч не е достатъчно. Ето защо покривната конструкция трябва изпълнява и друга много съществена защитна функция за сградата – да осигурява необходимата топлоизолация. Най-малкото, което трябва да се направи е пространството между ребрата да бъде плътно запълнено с най-подходящия в повечето случаи материал – дюшеци от лека минерална (стъклена) вата. Понеже височината (по напречно сечение) на носещите ребра не е достатъчна за поставяне на достатъчно дебела топлоизолация, откъм подпокривната страна се прави допълнителна скара от летви и се закрепва втори пласт топлоизолация, най-често напречно на първия. За конструктивното изпълнение на подпокривната топлоизолация в „Направи сам“ има публикувани и други статии, включително за поставяне на топлоизолацията над дъсчената обшивка, както и за саниране на стари покриви чрез подмяна на керемидите с нови и поставяне на топлоизолация, така че да се работи само откъм външната страна на покрива. Статиите са писани преди появата на керемидите на Tondach на българския пазар, затова вместо посочените в тях хидроизолациони мушами и климатични мембрани, би трябвало да се използват аналогичните по предназначение, ала по-нови и по-модерни материали на Tondach.

Tondach8

Изводът от казаното в последните няколко изречения, е че без качествено изпълнено покритие с керемиди, комбинирано със сигурна хидроизолация под тях и най-добрата топлоизолация на покрива, скоро ще бъде компрометирано. Всеки топлоизолационен материал престава да бъде такъв, когато се намокри. Поради това основно изискване към покривното покритие е да предпазва топлоизолационния пласт от овлажняване. Било поради директно намокряне от просмукала се дъждовна вода, било в резултат на кондензирането на водни пари, проникващи откъм отопляваните помещения в подпокривното пространство. Защитата на топлоизолацията се извършва чрез плътното, без пролуки, полагане на специални изолиращи рулонни материали (дифузионни мембрани), които са неотменима част от покривната конструкция. Топлоизолацията следва да бъде защитена, както отгоре, откъм покривното покритие, така и откъм вътрешността на сградата. За тази цел:

» Върху дъсчената обшивка под керемидите се полага чрез застъпване и залепване по краищата на съседните платна, специално покритие (мушама, фолио, дифузионна преграда), което изпълнява две функции. Откъм разположената отгоре страна то е водонепропускливо, поради което попадналата върху него вода не прониква, а се стича възможно най-бързо в улука. От обратната страна, т.е. откъм страната на топлоизолацията, то е паропропускливо. Поради това водните пари свободно преминават през него и попаднали в протичащата под керемидите въздушна струя биват бързо отвеждани в атмосферата. Благодарение на това качество на фолиото-мебрана, евентуално проникналите в топлоизолацията водни пари, вместо да кондензират и да причинят овлажняване, биват извеждани извън сградата. Ако в топлоизолацията се съдържа влага, при топло време тя се изпарява, водните пари преминават през фолиото-мембрана и топлоизолацията се самоизсушава.

» Вторият вид материали, наричани още климатични мембрани, покриват плътно пласта топлоизолация откъм страната на помещенията. Този вид материали имат способността да пропускат свободно водните пари в едната посока, в случая откъм топлоизолацията към помещението, а в другата посока, да ги спират. Поради това мембраната не пропуска, а задържа водните парите, съдържащи се в затопления въздуха в помещението. Поради по-високото си парциално налягане водните пари неизбежно се стремят да проникнат към топлоизолацията, да преминат през нея и да се върнат там, откъдето са дошли – в дъждовните облаци. Това не бива да се допуска, защото, когато температурата в топлоизолационния материал падне под точката на оросяване, парите кондензират в течност. От практическа гледна точка функционирането на климатичната мембрана може да се определи и като сезонно – зимно време тя не пропуска водните пари от помещенията към топлоизолацията на покривната конструкция, а през лятото пропускливостта й в обратната посока улеснява изпаряването на проникналата през зимата влага и пълното изсушаване, т.е. възстановяване на първоначалната изолираща способност на топлоизолационния материал.

Tondach10

Множество фирми произвеждат и предлагат материали с описаните свойства, къде по-добри, къде не съвсем. Добрата практика е винаги да се работи с материалите на един и същ производител, които образуват система за дадено решение. Когато се работи с керамичните керемиди на водещия в Европа производител, не би трябвало да има и капка съмнение кой е правилният избор. За защита на покривната конструкция срещу проникване на преминала под керемидите дъждовна вода и доброто уплътняване срещу инфилтрация на въздух Tondach предлага няколко вида изолиращи мушами (фолия) – FOL-K, Twin Power и други. В началото на статията специално бе обърнато внимание, че покривите с тъмно оцветени керемиди, се нагряват от слънцето повече от останалите. Затова предлаганите от Tondach фолиа издържат нагряване до 100 °С, без това да се отразява отрицателно върху качествата и дълготрайността им.

FOL-K е плътен (140 g/m²) трислоен рулонен материал, микроперфорирана „дишаща“ хидроизолационна мембрана, предназначен за сигурна защита под керемидите срещу проникване на дъждовна вода. Предназначен е за настилане върху здрава и равна основа. Има добра паропропускливост, която позволява свободното преминаване на водните пари от вътрешността на сградата, респективно през топлоизолацията, към околното пространство. Предлага се на рула с дължина 50 m и широчина 1,5 m. По краищата си има две ивици с широчина по 4 cm, по които съседните платна се самозалепват здраво едно към друго. За целта предварително се премахват предпазните ленти, които покриват лепящите ивици. Наличието на две ивици с фабрично нанесен залепващ материал значително повишава здравината на съединението, което има издръжливост на опън над 160 N. Това силно улеснява монтирането на хидроизолиращото фолио, като многократно се намалява необходимостта от механичното му закрепване към дъсчената основа чрез приковаване с кламери. При наличие на челни съединения между две платна, фугата помежду им се уплътнява чрез залепване с дългосрочно съхраняващия еластичността си пастообразен материал DENSE GLUE или с двустранно залепващата лента CONTACТ DUO. Това най-често се прави при изпълнение на водонепроницаема обшивка около различни препятствия като преминаващ през покрива комин например. Залепването на различните по форма и големина хидроизолиращи маншети, които се използват за сигурно уплътняване на пролуките около комини, рамки на отвори за покривни прозорци и други, също се извършва с DENSE GLUE.

За отбелязване е също така, че това фолио има голяма механична здравина и висока еластичност, които го предпазват от повреждане при неизбежното и не винаги внимателно стъпване при майсторенето на покрива.

Върху така положената мушама се поставят контралетвите (по наклона на ската между стрехата и билото), върху които се приковава носещите керемидите скара от летви. Те се закрепват към дъсчената обшивка с пирони или винтове, които обаче пробиват хидроизолационната мушама. За да не бъде нарушена нейната изолираща способност от многобройните пробиви, под летвите се поставят ивици от специален, също хидроизолиращ самовулканизиращ се материал, способен да уплътнява добре пробивите – TESCON NAIDEC.

Tondach11

При максимално високи изисквания към водонепроницаемостта на подпокривната защита се препоръчва използването на хидроизолиращата мушама (мембрана) Twin Power. Тя е петслойна, значително по-дебела (335 g/m²) и по-устойчива на механични въздействия в сравнение с FOL-K. Осигурява сигурна защита дори и при покриви с наклон 5°. Съседните платна се самозалепват едно с друго чрез специално подготвените за целта ивици по краищата на платното. Силата на слепване е много голяма (280 N устойчивост на опън), а покритието като цяло е много устойчиво срещу повреждане вследствие на механични въздействия.

Tondach12

Материалът от вида климатична мембрана, който Tondach предлага за защита на топлоизолацията на покривната конструкция от проникване на водни пари откъм вътрешността на сградата, е TONDACH pro clima Dasator. За да изпълнява максимално ефективно своето предназначение, желателно е мембраната да покрива не само топлоизолиращия материал, но да се поставя така, че да обгръща и дървените ребра на покривната конструкция. По този начин се предотвратява и възможността за преминаване на водни пари от дървесината към изолацията и обратно. Краищата на платната се съединяват чрез припокриване, а уплътняването на съединението става с помощта на самозалепваща лента TESCON Nr. 1. Фолиото се закрепва към дървената носеща конструкция чрез приковаване с кламери.

Когато се планира покривната конструкция, трябва бъда обмислени и решени още няколко проблема.

Един от тях е свързан с възможността на носещата конструкция да поеме натоварването. Противно на битуващото мнение, че преобладаващото натоварване се дължи на покриващия материал, в случая керемидите, това не е така. Решаващото натоварване на покривната конструкция се причинява от дебелата снежна покривка през зимата. При ново строителство оразмеряването на носещата дървена конструкция е задача на проектанта, а за нейното решаване се ползват средностатистическите данни за теглото на снежната покривка по региони на страната. Според БДС EN 1991-1-3/NA най-високо натоварване от снежната покривка може да се очаква в Силистра (2,20 kN/m²), а най-ниско – в Сливен (0,66 kN/m²).

Способността на носещата конструкция да поема натоварването от снега силно зависи и от наклона на покрива. Колкото наклонът е по-малък, толкова силата на огъване с посока, близка до перпендикулярната спрямо осевата линия на ребрата, ще бъде най-голяма. Този е и най-неблагоприятният вариант за устойчивостта на конструкцията. При по-силно наклонен покрив част от силата на натиск е насочена по оста на ребрата, като при наклон от 40° примерно, с толкова процента намалява и силата, която се стреми да ги огъне.

При подмяна на керемидите на съществуващ покрив, стига дървената конструкция да не е прогнила или проядена от дърворазрушителни насекоми, проблеми от гледна точка на натоварването през зимата не би трябвало да има, защото новото покритие с керемиди Tondach със сигурност ще тежи по-малко от подменените стари керемиди. Това е доказано при множество реално извършени реконструкции от този вид.

Когато се планира подмяна на керемидите или строителство на изцяло нов покрив трябва да се предвидят още няколко неща.

Tondach13

» Поставяне на снегозадържащи керемиди или монтиране на метални снегозадържащи прегради, които да не позволяват свличането на снежни маси от покрива. Това е още по-задължително при стръмни покриви. Избраното решение зависи от височината на сградата и наличието на движещите се под стрехите хора, от паркирането на превозни средства в непосредствена близост до сградата и други потенциални жертви, върху които би паднала свличаща се от покрива тежка снежна маса.

» Tondach предлага няколко модела на метални стъпала, които се монтират без да нарушават защитните функции на покрива. Така се изграждат своеобразни площадки или дори стълби, които осигуряват стабилна опора при движение и работа по покрива, където това е необходимо.

» За всеки модел керемиди Tondach предлага и широк асортимент от модифицирани керемиди – например с половин широчина, крайни (леви и десни) за завършване на реда, без да се налага създаване на критични места (язви), като странично завършване на покритието от керемиди чрез обграждането му с поли от поцинкована ламарина. Освен различни видове билни капаци, има също начални и крайни капаци, както и прегради, чието предназначение е доброто оформяне на краищата на билното покритие.

» Необходими са също така стоманени скоби за закрепване на билните капаци, вентилационни елементи или специални въздухопропускливи ленти, които се поставят под билните капаци, мрежи, предпазващи от проникване на птици през процепите за вентилация на пространството под керемидите и др.

Иначе казано, за добре изпипания покрив са необходими не само най-качествени и в пълен комплект керемиди и допълващи материали (аксесоари), но и добро познаване и спазване на технологията за тяхното монтиране.

За допълнителна информация вижте сайта на „Тондах България“ЕООД.

Продължава в следващия брой

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото