В категории: 2020, Актуални статии, Брой 9-10/2020, Звукоизолация, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф – част II

Продължение от „Направи сам“, бр. 5-6/2020 г.

 

Системите на Кнауф предлагат оптимални решения в много широки граници от изисквания за намаляване на интензитета на звука, преминаващ през стените – от жилището до кинозали и дискотеки, където те са без конкуренция. Звукоизолиращата способност на дадена преградна стена зависи основно от дебелината на звукоизолиращия материал (рулата или дюшеците минерална вата), вида на плочите и изпълнението на обшивката – с един, два или три слоя плочи. За комбиниране на качествата на различни видове плочи, Кнауф предлага и т. нар. хибридни системи, изпълнени едновременно с плочи гипскартон и гипсфазер. Целта е да се комбинират техните специфични качества – възможностите за по-лесна обработка на плочите гипскартон, с по-голямата здравина и повърхностна твърдост на плочите гипсфазер. В зависимост от това вторият, връхният слой на обшивката, се изпълнява с гипскартон (W312), когато се цели по-лесна обработка или с гипсфазер (W322), когато е необходима по-голяма механична здравина и устойчивост на стената срещу механично увреждане.

Специално отбелязваме и плочите гипсфазер с висока плътност Vidiphonic (17,5 kg/m²), за които не е писано в списанието. Те съчетават здравината, характерна за този материал, с много добри звукоизолационни свойства.

В приложената тук таблица са представени три от най-често прилаганите системи за изграждане на леки преградни стени с различни видове плочи гипскартон:

– W111 с еднослойна обшивка и

– W112 и W115 – с двуслойна.

Разликата между системите W112 и W115 е, че при втората носещите метални профили са сдвоени (с еластична самозалепваща се лента помежду им за прекъсване на звуковия мост) за осигуряване на двойно по-широко пространство за запълване със звукоизолиращ материал. Системите са изпълнение с облицовка от:

Гипскартонени плочи Knauf тип А (GKF)

Гипскартонени плочи с дефинирана плътност тип D (Sonicboard), които осигуряват допълнително подобряване на звукоизолацията с 3 dB

Гипскартонени плочи Knauf Diamant. Отличават се с по-голяма плътност, поради което имат и по-добри звукоизолиращи свойства, с твърдост и удароустойчивост

Гипскартонени плочи Knauf Silentboard – специално разработени плочи, сочени като „най-добра звукоизолация при сухото строителство“.

Вляво – W111, вдясно – W112

Таблицата е добър ориентир при избора на конструкция на преградната стена в зависимост от желания индекс на звукоизолация срещу преминаване на въздушен шум. При дебелини на стената от 75 до 255 mm, тези три системи позволяват изпълнение на конструкция, осигуряваща индекс на звукоизолация от 43 dB до 76 dB. Покриват се нормативните изисквания за звукоизолиране на преградни стени на жилища, офиси, хотели и училища, като и на концертни зали, кинотеатри (мултиплекси), дискотеки и други силно озвучени зали.

Вече подчертахме, че действащите към момента нормативни изисквания за стойността на индекса на звукоизолация срещу въздушен шум са минимални. Така например изискването за стойност на индекса R’w = 40 dB за преградна стена в жилище осигурява частичен ефект, защото, както вече бе посочено, при този случай „говорът на висок глас от съседното помещение се разбира лесно, както и около половината от разговора при нормално висок тон“. Очевидно е, че може и трябва да се изпълни по-добра звукоизолация.

От изброените гипскартонени плочи, използвани в системите на Кkауф, целящи постигане на висок звукоизолиращ ефект, обръщаме специално внимание на Knauf Silentboard. Както посочва производителят, с тях се постига най-добра звукоизолация. Тези плочи са подробно описани в статията „Звукоизолиращи плочи Knauf Silentboard”.

От приложената тук таблица се вижда, че при преградна стена (W111) с обща дебелина 75 mm, с еднослойна обшивка 1х12,5 mm, замяната на класическите плочи Knauf тип A с плочи Knauf Silentboard води до увеличение на индекса на звукоизолация с 13 dB. Практическият ефект от това е над двукратно затихване на преминаващия през стената звук, респективно шум.

Вляво – W113, вдясно – хибридна система W312

И това не е всичко. Специалните гипскартонени плочи Knauf Silentboard имат по-голяма обемна маса (17,5 kg/m²), като същевременно са значително по-еластични в сравнение с обикновените плочи гипскартон (Knauf тип А). Благодарение на своята модифицирана гипсова сърцевина те поглъщат и възпрепятстват значително по-силно преминаването както на нискочестотните звуци, така и на звуците в горната част на диапазона, в който човешкият слух ги възприема (16–20 000 Hz). Поради това тези плочи са особено ефективни и по-силно „заглушават” човешкият говор, чийто честотен спектър попада в началната част на този интервал. Следователно ефектът на затихване на човешкия говор при преминаване на звука през стената е значително по-осезаем от стойност, получена чрез сравняване на съответните индекси на звукоизолация за двата типа гипсови плочи. Сходен звукоизолиращ ефект имат и плочите Knauf Diamant.

В същата статия са представени разработените от „Немското дружество по акустика“ DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik) класове на звукоизолация. Ефективността на звукоизолацията се оценява според степента на поглъщане на преминаващия през стените звук от съседно помещение и съответно намаляване на неговото ниво. Примерите обхващат най-честите причини за пораждане на съседска „звукова” непоносимост – от говорене на висок глас до силно звучаща музика. Макар и да се чува, но без да се разбира съдържанието на разговор на висок глас в съседна стая, индексът на звукоизолация от въздушен шум на междужилищна преградна стена трябва да надвишава 67 dB. Все още се чуват гласовете на изграещи деца, както и музика с нормална сила на звука. Едва при клас А* (R’w = 72 dB) говорът на висок глас, детската глъч и нормално силната музика вече не се чуват. Макар и заглушена, силно звучащата музика все още се чува през стената.

Илюстрациите в статията позволяват да се направи приблизителна (поради разнообразието от материали за масивна зидария) съпоставка между лека преградна стена с материали на Кнауф и двустранно измазан масивен зид с обемна маса над 300 kg/m³, при близки звукоизолиращи свойства. Така например за постигане на звукоизолация, съответстваща на клас А* (≥72 dB), от описаните тук системи на Кнауф, решение е W115 – двойна носеща конструкция, покрита с два слоя плочи Silentboard, с обща дебелина 155 mm (R’w=73 dB) или 205 mm (R’w=75 dB), вместо масивен зид с дебелина 430 mm – сандвичева конструкция със сърцевина от звукоизолационен материал. За външния слой може да се използват плочи Diamant или Vidiwall с цел осигуряване на по-голяма здравина и повърхностна твърдост на стената. Същият резултат (R’w=74 dB) може да се постигне и чрез стена от системата W113 – единична носеща конструкция с трислойна обшивка, изпълнена с две плочи Knauf Silentboard и една Knauf Diamant. Общата дебелина на стената е 175 mm.

Подробна информация за изпълнението на леките преградни стени може да се намери и в посочените вече статии от сайта на сп. „Направи сам”.

Завършвайки с темата за преградните стени, трябва да подчертаем още веднъж, че подходящият материал, който еднакво добре изпълнява и двете задачи – звуко- и топлоизолация, е леката минерална вата и по-точно специално произведените за целта рулонни изолационни материали от минерална (стъклена) вата с обемна плътност 10-20 kg/m³). Изследвания на производители на звукоизолационни материали са доказали, че по-голямото обемно тегло на материала не означава по-добра звукоизолация. Важен показател за звукоизолиращите свойства на минералната вата е относителното съпротивление на преминаване на въздушен поток, което трябва да бъде по-голямо от 5 kPa s/m2.

От продуктите на Knauf Insulation най-подходящи за звукоизолация на леки преградни стени и предстенни обшивки са плочите Akustik Board.

Използваните за звукоизолация материали са също така и отличен топлоизолатор – имат коефициент на топлопроводност λ = 0,035 – 0,039 W/mK. За целите на звукоизолацията е прието, че за постигане на приемлив резултат, минималната дебелина на изолацията е 50 mm. За да се получи забележим ефект и да се намали наполовина шумът, който прониква през стената, минималната дебелината на слоя трябва да се увеличи до поне 75 mm.

Препоръката на световно известни производители на лека минерална (стъклена) вата, като Isover Saint-Gobain e, че за постигане на оптимален ефект, изолационният материал трябва да изпълва плътно и без кухини пространството между стената и обшивката.

Звукоизолиращата конструкция също така трябва да бъде добре уплътнена, да не пропуска свободно преминаване на въздух. Ако в нея има материали, които са добър проводник на звуковите вълни, като греди от масивна дървесина, с помощта на еластични елементи трябва да бъде прекъсната твърдата връзка (звуков мост) между тях и облицовката от плочи. По същата причина трябва да се прекъсва и твърдата връзка между преградната стена и подовата стоманобетонна плоча, респективно, тавана.

Значително влияние върху звукоизолиращият ефект има изборът на вида плочи, както и дебелината на обшивката. Изпълнението на двуслойна обшивка не само подобрява индекса на изолация срещу преминаване на въздушен шум, но прави конструкцията по-устойчива на натиск и удар. При завишени изисквания спрямо здравината на конструкцията и устойчивостта на обшивката срещу механично натоварване, освен плочите гипсфазер Vidiwall и Vidiphonic, много добро решение са и плочите Knauf Diamant. По своите звукоизолиращи свойства плочите Diamant се нареждат най-близо до специализираните плочи Knauf Silentboard. Така например при двуслойна обшивка с плочи Knauf Diamant (W112) преградна стена с обща дебелина 150 mm има индекс на изолация Rw = 63 dB, а при стена с дебелина 255 mm (двойна носеща конструкция) и същата обшивка, индексът Rw достига до 73 dB. Същевременно плочите Knauf Diamant имат над два пъти по-висока устойчивост на натиск (>10 N/mm²) в сравнение с обикновените плочи от гипсокартон (тип А), което ги прави устойчиви на удар, на повърхностни механични повреди (издраскване, пробиване). Тези плочи задържат по-сигурно завитите в дюбели винтове или специални крепежни елементи. Двуслойна обшивка с тези плочи позволява окачване на товар до 45 kg при закрепване с пластмасов дюбел за кухини и до 60 kg, когато закрепването е извършено със специален метален дюбел за кухини.

 

Звукоизолиране на съществуващи масивни стени

Санирането, т.е. привеждането на съществуващи стари сгради в съответствие с днешните изисквания и норми за звукоизолация и енергийна ефективност, открива безбрежна шир за строителни решения, изпълнени по метода на сухото строителство с материали на Кнауф. В преобладаващия брой случаи оптималното, често и единствено решение, са леките предстенни обшивки. Подобно на леките преградни стени, те се изграждат като носеща конструкция от метални профили с тази разлика, че обшивката (едно- или двуслойна) с гипсови плочи е едностранна – откъм вътрешността на помещението. За целите на звукоизолацията обшивката се изпълнява като свободно стояща конструкция. Поради това няма ограничение в дебелината на звукоизолацията, липсва и твърда връзка между зида и металните профили с обшивката.

Дебелината на предстенната обшивка се избира според желания допълнителен звукоизолиращ ефект. Ограничението е единствено доколко може или е целесъобразно да бъде намалено свободното за обитаване пространство в помещението.

При звукоизолация на външни стени чрез изграждане на предстенна обшивка едновременно се решава и друг, също много съществен проблем при старото строителство – подобряване на топлоизолацията, оттук и на енергийната ефективност на сградата. За това вече стана дума.

Тук са представени две свободно стоящи конструкции на предстенни обшивки с цел подобряване на звукоизолацията на съществуваща масивна стена – W625 с еднослойна обшивка и W626, с двуслойна.

Посочен е допълнителният звукоизолиращ ефект (Δ Rw), с който чрез предстенната обшивка се подобрява звукоизолиращата способност на зид, изпълнен с блокове клетъчен бетон с дебелина 175 mm и индекс на звукоизолация от въздушен шум Rw = 38 dB.

Вляво – W265, вдясно – W626

 

* * *

В една статия е невъзможно дори бегло да се обхванат приложенията на материалите и системите на Кнауф за звукоизолиране на строителната конструкция. Така например окачените тавани, част от решението за звукоизолиране срещу преминаване на ударен шум откъм плочата на горния етаж, също са запазена територия на сухото строителство. Втората част от решението на този проблем са т. нар. сухи подови конструкции със специални елементи, като системата Knauf F134 Vidifloor SOLO с изолация от плочи минерална вата.

При окачените тавани специално внимание заслужават перфорираните плочите Knauf Cleaneo Akustik, които имат свойството, да поглъщат, вместо само да отразяват, звуковите вълни, с което спомагат за подобряване на акустиката в помещението. Благодарение на съдържащия се в тях минерал зеолит, плочите Knauf Cleaneo Akustik са способни да разграждат различни съдържащи се във въздуха вещества – летливи органични съединения, например цигарен дим, кухненски миризми и др. По този начин те изпълняват и функцията на постоянно действащ филтър, който не се нуждае от енергия, нито от поддържане. На практика таванът на помещението се превръща в голям въздушен филтър, който функционира безотказно през целия експлоатационен период. Тези плочи също така са отличен дизайнерски елемент, позволяващ на архитектите да развихрят творческата си фантазия.

За повече информация и допълнителни подробности вижте сайта на „Кнауф България” ЕООД.

Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф – част II
от
кл.думи:
5 / 5 звезди
Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф – част II Статията описва изпълнението на вътрешна звукоизолация на жилищни и други помещения чрез използване на конструкции с материали на Knauf и минерална вата.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото