В категории: Актуални статии, Брой 7-8/2020, Звукоизолация, Строителство, Сухо строителство

Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф

Част I

 

След близо 30-годишно активно участие на немския гигант Кнауф в революцията, променила коренно облика на строителството в демократизираща се България, методът на сухото строителство, с неговите многостранни приложения и предимства, едва ли се нуждае от пространно представяне. Той стана възможен и трайно навлезе в строителната практика у нас благодарение на материалите на гипсова основа и цялостните системи, които Кнауф предлага за изпълнение на различните елементи от вътрешното строителство – леки преградни стени, предстенни облицовки, подови конструкции, окачени тавани и др. След създаването на влагоустойчивите гипсфазерни плочи Knauf Vidiwall Hi и най-вече на циментовите плочи AQUAPANEL, сухото строителство стана привлекателно и при изпълнение на външни стени.

За мащабите на приноса на материалите на Кнауф в нестихващото и днес модерно строителство, красноречиво говори и фактът, че компанията разполага в страната ни с два собствени завода – придоби и реконструира основно завода за гипсфазерни плочи във Видин, построи изцяло нов завод за гипскартонени плочи „Марица“, с. Медникарово. За качеството на произведените в страната ни плочи, конкретно гипсфазерните, говори и фактът, че близо 90% от произведената в завода във Видин продукция се експортира в Австрия, Швейцария и Италия, където се използва основно за производството на готови дървени и сглобяеми къщи. Завод „Марица“ произвежда и едни от най-високотехнологичните плочи – Knauf Cleaneo Akustik.

От близо три десетилетия темата сухо строителство и неговото популяризиране присъства неизменно на страниците на списание „Направи сам“. Първите три публикации за плочите гипсфазер на завода във Видин и тяхното приложение излизат през 1993 г. По-сетне, вярно на изначалния си стремеж да представя пред своята обширна читателска аудитория най-напредничавите и ефективни строителни материали и технологии, списанието, в сътрудничество със специалисти на „Кнауф България“ ЕООД и най-вече на арх. д-р Даниела Иванова – Узунова, ръководител „Развойна дейност” във фирмата, от 2005 г. досега е разработило и публикувало 63 авторски статии. Съхранили своята актуалност, те са достъпни на сайта на списанието.

Методът сухо строителство се е наложил трайно в строителната практика благодарение на редица свои предимства. Той осигурява бързо, лесно и качествено строителство във вътрешността на сградите, без внасяне на влага от строителните разтвори и мазилки. Интелигентен монтажен метод на строителство, изпълнен с доказали се в практиката перфектно създадени и произведени елементи. До последното винтче.

Тежкият физически труд, характерен за класическата зидария на преградни стени с единични тухли, плюс неизбежното двустранно измазване, последвано от дебела шпакловка, тук липсва. Работи се с монтажни инструменти, примерно винтоверти за серийно завиване на винтове, с които при минимални усилия се постига висока производителност и точност, други специални инструменти неимоверно ускоряват запълването на фугите между плочите. Същото се отнася и за специалните шлайфмашини за безпрахово завършващо повърхностно шлифоване на монтираните плочи. Добре изпълнената облицовка с гипсови плочи има напълно равна и гладка повърхност, поради което в повечето случаи позволява, след грундиране, директно боядисване. (Виж „Фугиране и шпакловане при сухото строителство”.) Върху нея може да се лепят тапети, в някои случаи – и облицовъчни плочки.

Кухините в изградените по този метод конструкции позволява безпроблемно прокарване на различни електрически кабели и тръбопроводи, без да се налага къртене или изрязване на канали, неизбежни при масивен тухлен зид или бетонна стена. Когато бъде запълнена с подходящ изолационен материал – рула или дюшеци от лека минерална вата, конструкцията придобива отлични звуко- и топлоизолационни свойства.

Типичен обект, при които предимствата на сухото строителство изпъкват най-ярко, са вътрешните преградни стени. Допълнително предимство при стените, ограждащи кухни и бани, е улесненото прокарване на водопроводни и канализационни тръби, както и монтирането на санитарните прибори към скрити в стената метални стойки и т. н.

Предпочитано място за сухото строителство са също така преградните стени и облицовки при изграждане на подпокривното пространство, изпълнението на окачени тавани и др. Предимствата на този строителен метод особено силно изпъкват, когато се налага изпълнението на добра топлоизолация и още по-категорично – когато се цели постигане на ефективна звукоизолация.

Освен при ново строителство, системите на Кнауф намират широко приложение, често без алтернатива, при саниране на стари сгради – за изпълнение на вътрешна топлоизолация на външни стени, когато това се налага, за подобряване на звукоизолацията на съществуващи стени, подове и тавани. При неравни или криво иззидани стени, както и след изкъртване „до тухла” на стари, ронещи се мазилки, вместо трудоемкото, бавното и скъпо полагане на дебели пластове мазилка, внасяща голямо количество влага в помещенията, предпочитаното решение отново са облицовките с плочи на гипсова основа. Тази технология е наречена „суха мазилка“.

Кнауф предлага също системи (F134 Vidifloor SOLO и F135 Vidifloor DUO)  за изпълнение на „плаващи” подови настилки с подобрени топло- и звукоизолационни свойства. При саниране на съществуващи сгради, силно изпъква и друго много ценно качество на леките преградни стени, предстенни обшивки и подови настилки на Кнауф – по-ниска обемна маса в сравнение с останалите класически строителни материали.

За всички тези и други, пропуснати в това кратко изброяване, приложения и конструкции, изпълнени с материалите на Кнауф, на сайта на „Направи сам“ се намира подробна информация, плод на сътрудничеството на редакцията с „Кнауф България“ ЕООД. Понеже компанията непрестанно усъвършенства и обогатява продуктовата си гама, най-актуална и пълна информация се намира на нейния сайт.

Материали и решения на Кнауф за добра звукоизолация

Значителна част от публикуваните в сп. „Направи сам” статии за материали на Кнауф са посветени на решения, позволяващи ефективно и оптимално решаване на проблема със звуко- и топлоизолацията в жилищни и други сгради. Представени са детайлно и редица нови към момента на публикацията облицовъчни плочи на Knauf със значително повишени звукоизолиращи свойства, както и плочи, подобряващи акустичните параметри на помещенията.

Сред тази палитра от статии се открояват:

Леки преградни стени

Звукоизолиращи преградни стени на Knauf

Вътрешна топло- и звукоизолация – предстенна обшивка върху метални профили

Преградни стени на Knauf в жилищното строителство – икономически изгодно решение

Изграждане на подпокривното пространство

Ефективно оползотворяване на подпокривното пространство

Нови метални профили за системи Knauf SUPER MAGNUM plus

Звукоизолиращи плочи Knauf Silentboard

Плочите Knauf Diamant

Сухи подови настилки с плочи Knauf Vidifloor Solo

Строителство с плочи гипсфазер Knauf Vidiwall

Строителство с плочи гипсфазер Knauf Vidiwall (II част)

В тази статия се връщаме отново към темата звукоизолация, първо, за да отговорим на активно пробудилия се интерес и все по-категорично осъзнато желание на сънародниците ни да обитават обезопасени откъм външна звукова агресия жилища. На второ място, да запознаем читателите на списанието с най-нови материали и решения на Кнауф, осигуряващи висока степен на защита срещу шума, този неканен и крайно нежелан гост в дома ни.

Темата е с висока обществена значимост, защото е тясно свързана със здравето на хората. А „пробудилият се интерес“ се дължи на повече информираност, на осъзнатото разбиране за здравословен живот, както и на достъпните вече технически и материални възможности за създаване на сигурна преграда пред шума, който вгорчава живота и трови здравето.

Често определян като незабележим убиец, шумът, чието вредно въздействие върху човешкия организъм и здраве по онаследено от много десетилетия примиренчество все още сме склонни да омаловажаваме, от години е заклеймен от Световната здравна организация като вторият най-рисков фактор за здравето на хората. По степен на вредност и поболяване на хората пред него се класира само силно замърсения от човешката дейност въздух.

Дойде време българинът да се стреми не само към покрив над главата си, но и да поставя все по-високи изисквания към условията, комфорта на обитаване в собствения си дом. Да бъде защитен от нахлуващия отвън шум, породен от градската среда или предизвикан от шумни съседи. Проблемът е изключително сериозен и нелек за решаване особено при наследения от по-предни десетилетия сграден фонд. Време, когато нито проектантите са обръщали полагащото се внимание на добрата звукоизолация, нито строителите са разполагали с подходящите изолационни материали.

Доказателство за това е и потокът читателски писма към редакцията на „Направи сам“. Сред тях отчетливо се открояват писмата на обитатели на многолюдни блокове, които в отчаяно търсене на спасение от шума, с който ги тормозят съседи, прочели в списанието една или друга статия по темата, търсят помощ от редакцията.

Въз основа на предоставена ни от „Кнауф България” ЕООД актуална информация и посочените детайлни технически публикации от сайта на списанието, в тази статия ще направим кратък преглед на най-често прилагани решения за добро звукоизолиране при:

Леки преградни стени;

Съществуващи масивни стени чрез поставяне на предстенна свободно стояща обшивка.

 

Индекс на изолация от въздушен шум

За да не повтаряме вече налична в списанието подробна информация, съвсем накратко уточняваме, че ефективността на звукоизолацията се определя чрез претегления индекс на изолация от въздушен шум (R’w) и претегления индекс на изолация от ударен шум (L’w). Те се измерват в децибели (dB). Определяният като въздушен или въздушнопреносим шум е нежелан, дразнещ слуха ни звук, създаван от източник, който не е свързан с конструкцията на сградата. Той се разпространява във въздушната среда като звукови вълни.

Индексът на изолация от въздушен шум R’w оценява степента на намаляване на интензитета на звука при преминаването му през различни елементи на строителната конструкция. Минималните стойности на индекса за звукоизолация са определени в Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. „За ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите …”

За преградни стени в жилища минималната стойност на индекса на изолация от въздушен шум (R’w) е 40 dB. За стените между отделните жилища, към стълбищната клетка, както и за стените на помещения със санитарно-хигиенно предназначение, този показател е 53 dB. Колкото стойността на индекса на изолация е по-голяма, толкова ефективността на звукоизолацията ще бъде по-добра.

Подчертаваме, че тези нормативно определени стойности, са минимални. За добиване на по-реална представя за значението на стойностите на индекса на изолация от въздушен шум R’w, даваме следните пояснения за оценка ефективността на звукоизолацията на преградна стена между две помещения:

– 35–45 dB. Говорът на висок глас от съседното помещение се разбира лесно, както и около половината от разговора при нормално висок глас. Изолацията е слаба.

– 45–50 dB. Около половината от разговора на висок глас се разбира лесно. Нормален разговор се чува, но не се разбира. Изолацията се оценява като средна.

– 50–55 dB. Разговор на висок глас се чува слабо, без да се разбира казаното. Такава изолация се оценява като добра.

– 55–60 dB. Разговорът на висок глас почти или изобщо не се чува. Изолацията се оценява като много добра.

– 65–75 dB. Звукоизолацията е отлична. Такава изолация се прилага при кина, мултиплекси и други силно озвучени зали.

 

Системи на Кнауф за изграждане
на леки преградни стени

Най-общо казано възможностите за подобряване на звукоизолацията срещу преминаване на въздушен шум са две. Изграждане на масивни (дебели и тежки) преградни стени от плътни тухли или бетон. Известният „закон на масата” гласи, че при еднослойна конструкция, двукратното увеличаването на масата й, води до подобряване на звукоизолацията с 6 dB.

Когато се цели добра звукоизолация, предимството имат многослойните конструкции със силен звукопоглъщащ ефект, дължащ се т. нар. принцип маса-пружина-маса. Всяка лека преградна стена или предстенна обшивка, изградена по метода на сухото строителство, представлява носеща конструкция от метални профили, двустранно (едностранно при предстенните обшивки) покрита с плочи на гипсова основа. Плътното запълването на вътрешността с рула (дюшеци) минерална вата я превръща в много добра или отлична, в зависимост от дебелината на изолацията и обшивката, преграда срещу преминаване на звук от съседното помещение.

Така изпълнената преградна стена представлява трислойна съставна конструкция от мембранен тип, която, благодарение на споменатия ефект (маса-пружина-маса), притежава много добри звукоизолиращи качества. В случая „масите“ (мембраните) представляват двете обшивки от масивни облицовъчни плочи, а ролята на „пружина“ изпълнява плътно поставеният в междината слой минерална вата и затвореният в нея въздух. Под въздействието на звуковите вълни обшивката от плочи (първата мембрана) трепти и на свой ред генерира звук, който преминава през слоя от лека минерална вата, изпълняващ ролята на демпфер. Използваната за звукоизолации лека минерална (стъклена) вата е съставена от дълги еластични микровлакна, всяко от които трепти под въздействието на звуковите вълни, като поема част от тяхната кинетична енергия и я превръща в топлина. В резултат на това, на границата между слоя минерална вата и втората обшивка от плочи (втората мембрана), звуковите вълни достигат със силно намалена амплитуда. Съответно амплитудата, с която те принуждават тази мембрана да трепти, е много по-малка от първоначалната, поради което звукът, преминал през стената е силно заглушен. Съществен принос за това има обемната маса и еластичността на облицовъчните гипсови плочи.

Вляво – W111, вдясно – W112

По този начин се постига много по-добро звукоизолиране, отколкото при еднослойна масивна стена със същата дебелина. За илюстрация на казаното ще посочим само, че лека преградна стена (W111) с двустранна еднослойна обшивка от плочи Knauf Silentboard с обща дебелина от само 75 mm (дебелина на изолацията 50 mm) има индекс на звукоизолация срещу въздушен шум R’w=56 dB, което значително надвишава цитираните нормативни изисквания за вътрешна преградна стена в жилище (40 dB). Тази лека преградна стена осигурява над 2,5 по-голямо затихване на преминаващия през стената звук в сравнение с нормативното изискване. Същевременно звукоизолиращата способност на леката преградна стена с дебелина само 75 mm съответства на стоманобетонна стена с дебелина около 200 mm.

Към предимствата на леките преградни стени може да се добави още:

– Многократно се намалява натоварването на носещата конструкция на сградата, което позволява икономия на армировъчна стомана и бетон. Теглото на посочената лека преградна стена с R’w = 56 (без пълнежа от минерална вата) е 39 kg/m² срещу около 470 kg/m² на стена от бетон (B20) с посочената дебелина. Данни на фирми, производители на лека минерална вата, също показват, че при еднакъв звукоизолиращ ефект съотношението между масите на бетонна стена и лека преградна стена е 10:1.

– По-добрите звукоизолационни свойства на леките преградни стени позволяват намаляване на тяхната дебелина в сравнение с масивен зид, изпълнен с единични тухли. Минималната му дебелина, определена от обичайната широчината на тухлата плюс мазилката, е около 150 mm. Поради това сухото строителство способства за увеличаване на използваемата площ в сградата.

Изследване за икономическите предимства при изграждане между стаите (без бани и кухни) на леки преградни стени с материали на Кнауф  показва, че използваемата площ в сградата, обект на изследването (пететажна жилищна сграда с обща РЗС 5070 m²) се увеличава около 45–63 m³ при системата W111 и около 22–40 m³ при двуслойната система W112. Друго изследване показва, че при жилище с площ 80 m² изграждането на преградни стени с материалите на Кнауф позволява увеличаване на използваемата площ с повече от 2 m².

– Звукоизолиращият материал – минералната вата, е също така отличен топлоизолатор, което в някои случаи може да бъде допълнително предимство при преградни стени между отопляеми и неотопляеми помещения. Във всеки случай, при изпълнение на допълнителна звукоизолация на съществуващи външни стени чрез предстенна обшивка, изолацията ще изпълнява ефективно ролята си и за намаляване на енергийните разходи за отопление.

 

Следва

Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф
от
кл.думи:
4,7 / 5 звезди
Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф Статията описва изпълнението на вътрешна звукоизолация на жилищни и други помещения чрез използване на конструкции с материали на Knauf и минерална вата. Описани са конструкции F134 Vidifloor SOLO и F135 Vidifloor DUO, както и окачени тавани Knauf Cleaneo Akustik.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото