В категории: Брой 9-10/2009, Звукоизолация, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Вътрешна топлоизолация и звукоизолация по метода „суха мазилка“ и с предстенна обшивка върху метални профили

Дискусия за това коя топлоизолация – вътрешната или външната, е за предпочитане, няма. Поставянето на топлоизолацията откъм външната страна на сградата, т.е. нейното обличане в „топла дреха“, е безспорно по-доброто решение. Но при едно условие – стига това да е възможно. Този въпрос се поставя най-често при старите панелни мастодонти, при които цялостното топлоизолиране е трудно решима задача, и то не поради технически причини, а защото финансирането на такова мащабно начинание солидарно от всички собственици нерядко е непостижима задача. Затова често срещана гледка из комплексите и по улици в централните градски части са сгради, върху чиито фасади тук-там са лепнати кръпки топлоизолация. Подминаваме въпроса доколко това е естетически издържано решение, както и колко сигурно изолацията е защитена срещу проникване на влага. Със сигурност обаче това е палиативно решение, защото топлината от иначе изолираните помещения продължава да изтича навън през непокритите от топлоизолацията съседни елементи на външните стени – тухлен зид, стоматобетонни пояси и колони.

Ето защо в редица случаи решението на проблема с намаляване на разходите за отопление, за предотвратяване на повърхностното овлажняване на външните стени и образуването на мухъл, за поддържане на здравословен микроклимат в помещенията е чрез поставяне на вътрешна топлоизолация. Това може да се направи по всяко време на годината, докато студените, както и най-горещите месеци не са подходящи за изпълнение на външна топлоизолация с нейните лепила, шпакловки и тънкослойни декоративни мазилки.

Доколкото всички добри топлоизолационни материали имат много близки изолационни свойства, ефективността на изолацията зависи основно от нейната дебелина. Тя се определя според строителния материал и дебелината на външните стени. Така например, за да се получи сравнително добра изолация (k=0,38 W/m²K), тухлен зид с дебелина 250 mm от плътни решетъчни тухли се нуждае от допълнителна вътрешна топлоизолация с дебелина 80 mm. За външни стени от обикновен бетон (150 mm) минималната дебелина на топлоизолацията е 80 mm. Тя удовлетворява изискванията на действащите към момента в България норми, но по ефективност изостава от европейските изисквания. Когато става дума за панелно строителство, трябва да се вземе предвид, че те би трябвало да имат някаква вложена при производството им изолация. Във всеки случай при изолациите принципът „колкото повече, толкова по-добре“ винаги е верен, стига конструкцията и мястото да позволяват. Именно ограниченията откъм място е единият от недостатъците на вътрешната топлоизолация – намалява се обитаемият обем на помещенията.

При тези дебелини на изолацията очевидно се стига до извода, че изпълнението на вътрешната топлоизолация е неизбежно свързано със сухото строителство и по-точно с един от двата варианта за облицоване на стените с плочи от гипсокартон или гипсофазер. Методът за директно залепване е познат още под наименованието „суха мазилка“. Вторият начин е класическото решение – изграждане на предстенна носеща конструкция с метални профили Knauf, запълване на кухината с подходящ топлоизолиращ материал и монтиране с винтове на обшивката от плочи.

Направата на вътрешна топлоизолация с обшивка от плочи на Knauf може едновременно да реши и други строителни проблеми. Така например при ремонт на стари или немарливо строени сгради със силно неравни стени, с ронеща се мазилка, която не подлежи на частично изкърпване, а трябва да се свали до тухла, проблемът се преодолява лесно, бързо, качествено и най-вече без замърсяване и внасяне на влага в помещенията чрез облицовка с плочи. Това решение позволява лесно скриване зад облицовката на вертикални, открито прокарани тръбни щрангове и свързващите радиаторите тръби. И не на последно място с избора на подходящ топлоизолационен материал се подобрява и звукоизолацията на сградата откъм разпространяван по въздуха шум. Подходящият материал, който еднакво добре изпълнява и двете задачи – топло- и звукоизолация, е минералната вата, при това колкото обемната плътност на материала е по-ниска, толкова изолационният ефект е по-добър. Минималната дебелина на пласта минерална вата за постигане на приемлива звукоизолация е 50 mm. За да се получи обаче забележим ефект и да се намали наполовина шумът, който прониква отвън, дебелината на пласта трябва да се увеличи поне до 75–80 mm или на практика се достига долната граница според изискванията за ефективна топлоизолация. Ще допълним още, че за да има ефект, изолационният материал трябва да изпълва плътно и без кухини пространството между стената и обшивката. Положително въздействие върху звукоизолиращата способност на обшивката има и нейната дебелина. Изпълнението на двуслойна обшивка с плочи прави конструкцията не само по-устойчива на натиск и удар, но и подобрява индекса на изолация срещу преминаване на въздушен шум (RW). С две думи, правилото „колкото повече, толкова по-добре“ отново е валидно и отново единственото ограничение идва откъм „изяждането“ на част от вътрешното пространство от удебелената външна стена.

Стиропорът (полистирен, EPS), иначе добър топлоизолационен материал, не допринася за подобряване на звукоизолиращите свойства на стената. Също така докато минералната вата е негорящ материал, същото не важи за стиропора.

При направата на вътрешна топлоизолация трябва да се вземат мерки за нейната защита срещу проникване на водни пари откъм помещенията. Поради по-високата температура на въздуха в тях парциалното налягане на съдържащите се в него водни пари е по-високо и съответно те се стремят да проникнат към външните стени, а през тях – в околното пространство. При положение, че сградата няма външна топлоизолация, през зимата температурата във външните стени, вероятно и в пространството между тях и облицовката, ще падне под точката на оросяване, поради което част от водните пари ще кондензират. Влажната топлоизолация е с рязко влошени изолационни свойства. Ето защо обшивката с плочи гипсокартон или гипсофазер трябва да бъде не само въздухоплътна (за да няма конвективни топлинни загуби поради преминаване на въздух), но и паронепроницаема. При помещения с нормална влажност проблемът се решава чрез старателно запълване на всички фуги между плочите, между плочите и ограждащата строителна конструкция, на отворите над главите на винтовете. При двуслойни обшивки се запълват фугите и между плочите от долния пласт. По дължина на фугите се полага и покрива с шпакловка специална армираща хартиена лента. При помещения с висока влажност на въздуха може да се наложи използване на минерална вата, каширана с алуминиево фолио и самозалепващи ленти за уплътняване на пролуките между ватата и металните профили. Във всеки случай е най-добре да се потърси консултация със специалист по сухо строителство.

След всичко казано дотук може да се направят няколко обобщаващи извода. Ефективна вътрешна топлоизолация се прави в комбинация с облицовъчни плочи Knauf, били те гипсокартон или гипсофазер (Vidiwall). Възможни са и двата варианта – изпълнение по метода „суха мазилка“ чрез директно залепване на предварително кашираните с топлоизолация облицовъчни плочи или чрез класическата конструкция с метални профили, носещи обшивката от плочи.

При метода „суха мазилка“ за изолация се използват полутвърди фасадни плочи от минерална вата или стиропор, които предварително се залепват върху облицовъчните плочи, така че да покриват изцяло повърхността им. Изборът на лепила за залепване на плочи от стиропор и минерална вата е доста голям, като трябва да се има предвид, че между тях има специализация според залепвания материал. За лепене на плочи от стиропор отскоро има и специално лепило, което се използва досущ като познатата монтажна пяна – от метален флакон то се шприцова върху едната страна на плочата на равномерно широка ивица успоредно на краищата на плочата и друга – по надлъжната ù ос. При работа с такова лепило трябва да се има предвид, че то експадира като пяна, която увеличава обема си. Това налага двете плочи – топлоизолационната и облицовъчната, да бъдат притиснати една към друга, докато лепилото се втвърди така, че всички двуслойни панели да станат еднакво и равномерно дебели.

Така подготвените двуслойни панели се изправят и лепят един до друг директно към стената. Тук са възможни три решения, като изборът зависи от неравностите на стената.

При равна основа се прилага т.нар. тънкослоен метод на лепене. За лепило се използва пълнител за фуги „Фугопълнител лек“, който с назъбен шпахтел се нанася върху гърба на плочата на ивици, успоредни на кантовете и в близост до тях. Такава ивица се изтегля и по надлъжната осева линия на плочата. Лепилото се нанася, като плочата е поставена в хоризонтално положение. След това тя се изправя и притиска към стената, докато прилепне добре.

При неравности, по-големи от 20 mm (измерено между стената и поставен върху нея мастар), залепването става с „Перлфикс“, което вместо на ивици се полага на купчинки върху гърба на панела. Те се разполагат на редици по продължение и на около 5 cm от краищата на плочата и на разстояние около 25 cm една от друга. Един ред купчинки се поставят и по надлъжната осева линия на плочата. Дебелината на купчинките се подбира в зависимост от големината на неравностите. Залепването и нивелирането на плочите става с внимателно притискане към стената и почукване с гумен чук, докато кантовете им се изравнят, а самите те легнат в една равнина. Наместването на всяка от плочите се контролира с отвес и метален мастар. Малки корекции са възможни, докато лепилото е още прясно.

Третият случай на монтиране на панелите се прилага, когато неравностите на основата надхвърлят 20 mm. При него върху стената предварително се залепва скара, направена от ивици гипсокартон с широчина 100 mm. Всяка от тези ивици се залепва с „Перлфикс“ към стената и се нивелира във вертикална и хоризонтална посока така, че всички да лежат в една равнина. За всеки панел се прави скара от три ивици. След като скарата е подготвена и лепилото се е втвърдило, облицовъчните панели се залепват върху ивиците чрез тънкослойно залепване – ивици лепило, нанесени с назъбен шпахтел.

За да хване добре лепилото, задължително условие е основата да бъде здрава, почистена от прах и нездраво свързани частици, без маслени и други замърсявания, и да се грундира. В зависимост от способността ù да попива вода се използват различни грундове. Ако тя попива водата нормално, се използва дълбокопроникващият грунд на Knauf (Tiefgrund), за порьозни основи като газобетон, дървесни плочи, стари варо-циментови мазилки или повърхности, които не попиват вода (облицовка от плочки) се прилага грунд, който подобрява сцеплението към основата (Spezialhaftgrund). За обработване на основи от бетон с гладка повърхност, който слабо или изобщо не попива вода, се използва грунд „Бетонконтакт“ (Betonkontakt). Той се нанася равномерно с широка четка или валяк, докато покрие цялата повърхност.

Лепилото „Перлфикс“ се доставя в сухо състояние в торби и се приготвя чрез разбъркване с вода в съотношение 25 kg лепило на 12,5 l вода. Посипва се равномерно върху повърхността на водата на малки порции, след което се разбърква с миксер до получаване на гъста хомогенна маса.

Поговорката, че дяволът е скрит в детайлите, важи и за по-високотехнологичните строителни технологии, каквато е сухото строителство. Затова, преди да се започне работа, трябва внимателно да се проучи технологията за изпълнение на специфичните места, каквито са свързването между стенната облицовка с тавана и пода, свързването между плочите при вътрешни и външни ъгли, около отворите за врати и прозорци и др. Затова показваме изпълнението на няколко от тези типични възли.

Макар и да не се забелязва видимо, отделните елементи на строителната конструкция в известни граници променят своите размери. В зависимост от вида материалите повече или по-малко се свиват и разширяват при промяна на температурата, влажността, поради различни механични фактори, включително улягане на почвата и строителната конструкция. Това поражда напрежения по границите на съприкосновение между различни материали и наглед добре запълнените фуги след време се отварят. Ето защо на критичните места – в ъглите между облицовката на две съседни стени, между облицовката и тавана фугите се шпакловат с поставяне на хартиена армираща лента.

За допълнителна информация вижте тук.

Следва: Вътрешна топлоизолация при конструкция с метални профили

Коментари и въпроси

10 Коментари към “Вътрешна топлоизолация и звукоизолация по метода „суха мазилка“ и с предстенна обшивка върху метални профили”

Георги Гавраилов | септември 15th, 2012 at 9:47 am

Здравейте!
Живея в панелен блок и ще правя вътрешна топлоизолоция, но все още не знам кой е подходящият материал за изолация. като ми предлагат фибран 5 см и отгоре замаска, но видях че се коментира че мухлясват стените и затова се чудя дали да не сложа пресована вата 2см ако е достатъчно и отгоре замаска или пък стиропор ???
Имам бебе и не желая да замърсявам въздуха с мухъл.
Благодаря Ви предварително!

„Направи сам“:
Към изпълнение на топлоизолацията откъм вътрешната страна на помещенията се прибягва в случай, че е невъзможно да се направи добре изпълнена външна топлоизолация. Основният недостатък на това решение е, че се намалява обитаемият обем на помещенията и в тях се налага извършване на строителна дейност. Има и други. Повече за избора между външна и вътрешна топлоизолация може да прочетете тук .
По принцип използването на фибран или други XPS плочи не се препоръчва при външни стени, защото те са паронепропускливи, поради което водните пари, съдържащите във въздуха в помещенията, не могат да преминават през стените и да се изпаряват в околното пространство. Резултатът е поддържане на по-висока влажност в помещенията.
За изпълнение на сериозна вътрешна топлоизолация най-подходящото решение е предстенна обшивка с плочи на гипсова основа и пълнеж от минерална вата. За да постигнете добър ефект дебелината й не бива да бъде под 80 -90 mm. Едновременно с икономия на топлинна енергия и нормална повърхностна температура на стените по този начин ще се сдобиете и с добра звукоизолация.
Освен тази статия за изпълнение на вътрешна топлоизолация по метода на сухото строителство може да прочете още тук .
Възможно е и решение чрез залепване върху стените на плочи гипсокартон или гипсофазер, предварително каширани с плочи стиропор или минерална вата – вижте тук . На сайта на списанието „Направи сам“ има и много други статии по темата топлоизолации. Ще ги видите като изберете темата „Топлоизолация“ в лявото поле на началната страница.
***
Здравейте !
Искам да Ви благодаря за изчерпателният отговор, беше ми доста полезен съвет от специалист какъвто сте Вие и Ви желая всичко добро!
P.S.: Мисля да се спра на вата с гипсокартон и залепя отгоре тапет това ще навреди ли на нещо?

„Направи сам“:Здравейте, благодаря за добрите думи.
Върху гипскартона спокойно може да залепите тапети. Предварително повърхността на плочите трябва да бъде аправилно подготвена – фугите да са запълнени и цялата повърхност шпаклована. Това е необходимо и поради факта, че лепилата за тапети са на водна основа. Повърхностната обработка е подробно описана в тази статия.
Ако желаете по-голяма здравина и удароустойчивост на обшивката, използвайте плочи от гипсфазер Vidiwall.
Отлично решение за вътрешни топлоизолации са и новите плочи Multipor.

Илиев | октомври 28th, 2012 at 10:42 pm

Здравейте!Приятно е да се чете информация от специалисти,които знаят какво говорят!Продължавайте все така!
Сега и моето питане! Закупих си тухлено жилище,което има 4 cm външна изолация от стиропор, която на мен обаче ми се струва недостатъчна!Какво мислите за вътрешна изолация при наличието на външна и каква ми препоръчвате да е? Благодаря ви!
„Направи сам“:
Със сигурност наличната изолация е крайно недостатъчна, защото действащите към момента нормативни изисквания се изпълняват при дебелина 8-9 cm на топлоизолацията. За съжаление това е резултат от често срещана майсторската практика на хора без необходимите познания по топлотехника. Бедата е, че при веднъж изпълнена външна топлоизолация допълването й с нови топлоизолационни плочи ще струва почти колкото нова.
Напълно възможно е да поставите допълнителна вътрешна топлоизолация – по темата има няколко статии в списанието. За съжаление това също е сериозен разход, а и ще се намали обитаваното пространство.
Бихме Ви препоръчали да прочете и статията за новия продукт Multipor, който е най-подходящото решение за вътрешни топлоизолации.
В бр. НС 9_10_2012 е публикувана още по-подробна статия за Multipor и неговото приложение.

Поздрави!
Георги Балански

Светлана | ноември 20th, 2012 at 5:56 pm

Здравейте!Живея в панелен блок и ще правя вътрешна топлоизолоция, но все още не знам кой е подходящият материал за изолация. Тъй като на външната стена имам влага и мухъл.С какво мога да ги премахна само с изолация ли или с нещо друго трябва да се маже?
„Направи сам“:
Здравейте,
Решението на проблема Ви е в повишаване на повърхностната температура на стените откъм страната на помещението, за да не кондензират водните пари върху тях. На това се дължи овлажняването.
Решението е в поставяне на топлоизолация – външна или вътрешна.
Най-доброто решение за вътрешна топлоизолация са плочите Multipor.
В следващия брой на списанието (НС 11/2012) ще поместим и статия как се изпълнява топлоизолация с тези плочи.

Пламен Илиев | декември 2nd, 2012 at 12:11 pm

Здравейте, моето питане е следното. Решил съм да правя вътрешна топлоизолация на жилище 70кв. Как може да изчисля колко пространство ще загубя или ако можете направо да ми кажете какво да очаквам. Благодаря предварително!

„Направи сам“:
Площта на обитаваните помещения, която ще бъде загубена при поставяне на вътрешна топлоизолация, зависи от нейната дебелина. В този случай трябва да добавите и дебелината на обшивката от плочи.
Понеже става дума за вътрешна топлоизолация, бихте могли да прочете също статиите:
https://napravisam.net/?p=21044
https://napravisam.net/?p=21223

Добри | януари 4th, 2013 at 5:15 pm

Здравейте, необходимо ли е поставянето на пароизолация (найлон) при изграждането на вътрешна ТИ (5см каменна вата + ГК) на тухлена/външна стена. Предвиждам и поставянето на външна ТИ (6 или 8 см неопор).
„Направи сам“: Не виждаме смисъл да правите и двата вида топлоизолации. Освен, може би, ако с вътрешната (изпълнена с лека минерална вата) целите значително подобряване на шумоизолацията срещу проникване на разпространяван по въздуха шум.
При външна топлоизолацията на стени се цели конструкцията да има добра паропропускливост, което е обяснено в много от статиите на сайта на тази тема – това се отнася и за топлоизолационния материал, дори и за тънкослойната декоративна мазилка.

Руми Крайчева | март 4th, 2013 at 3:36 pm

Здравейте, моля за съвет. Живея в центъра на София, Всичко е прекрасно с изключение на съседите. Две от стените на спалнята ми са в съседство с тях. Ако не 24 то поне 18 часа със сигурност съм съпричастна на всичките им музикални желания. Дайте ми съвет, по какъв начин да изолирам този шум. С какво да облека тези две стени, за да мога да имам поне нормален сън. Ще съм Ви много благодарна.
Поздрави.
„Направи сам“:
На сайта на списание „Направи сам“ има публикувани над 20 статии, посветени на темата звукоизолация.
Най-подходяща за решаване на Вашия проблем е тази статия.

Ивайло Иванов | май 23rd, 2013 at 6:49 pm

Предстои ми ремонт, всички стени са криви и с тапети. Така като гледам за вътрешна изолация ми препоръчвате Multipor, и изглежда много по лесно се работи, и не изисква кой знае каква философия за напреднал майстор като мене :).
Стаите са: спално – 8,м2 / детска – 11,м2 .Най малкия размер на Multipor е 50мм. Дайте ми съвет като все пак стаите са малки и 5см. , си е доста намаляване на стаите, как да изправя стените.
П.С. Питане за Multipor, кажете как ще прекарам кабелите, и губи ли се от изолацията, ако почна да правя канали по Multipor, което си е поне 2см. канал за кабел.
Благодаря Ви предварително.

„Направи сам“: Плочите Multipor са най-новият и много подходящ материал за изпълнение на вътрешни топлоизолации. При всяка такава изолация, естествено, ефектът зависи право пропорционално на дебелината на материала. Нещо, което пък неизбежно води до намаляване на обитаемата площ.
Също така всяко намаляване на дебелината на плочите, в случая за издълбаване на канали в тях, неминуемо причинява влошаване на топлоизолиращата им способност на това място.
Ако целта Ви е да изравните кривините по стените при максимално запазване на големината на обитаваната площ на помещенията, залепете директно върху тях плочи, както това е описано в статията.

северина | ноември 5th, 2013 at 4:17 pm

Решили сме да си правим вътрешна изолация на спалня в къща, но се колебаем каква да бъде стериопор, фибран или вата с гипсо картон надявам се, че ще ни помогнете за правилния избор.

„Направи сам“:
На сайта на списанието има публикувани 58 статии засягащи темата за вътрешните топлоизолации. Използвайте търсачката на сайта.
За вътрешна топлоизолация подходящите решения са минерална вата с лека предстенна конструкция или новите плочи Multupo

Стоян Желев | април 5th, 2015 at 11:18 pm

Здравейте! Бих искал да направя топлоизолация на коридорът си, който ще покрия с гранитогрес. За целта не искам да вдигам много нивото тъй като подовото покритие е мозайка. Какво бихте ми препоръчали като оптимално решение на тези ми стремежи?
Поздрави!
„Направи сам“: По принцип най-подходящият за целта топлоизолационен материал, който може да понесе натоварването върху пода, са плочите от екструдиран полистирен (XPS). Върху тях обаче трябва да се направи армирана циментова замазка, върху която се лепят плочките. А това неминуемо ще повдигне нивото на пода.

Петко Петков | август 10th, 2015 at 7:10 pm

Здравейте!Имам бетонен покрив с външна изолация 9 см отвътре смятам да го облека с дървена ламперия и стъклена вата 5 см трябва ли пароизолация?

„Направи сам“:
Въпреки външната изолация, няма гаранция, че при ниски външни температури температурата на повърхността на бетонната плоча откъм вътрешната страна няма да падне под точката на оросяване, т.е. топлоизолацията да се овлажни и така силно да влоши изолационните си качества. Затова, по принцип, се препоръчва поставянето на пароизолиращо тип „климатична мембрана“ фолио, което да не пропуска водните пари от помещението към топлоизолацията, а лятно време, евентуално наличните в топлоизолацията водни пари да могат да преминават към помещенията и изолацията да изсъхва.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото