В категории: 2013, Актуални статии, Брой 9-10/2013, Звукоизолация, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Звукоизолиращи плочи Knauf Silentboard

Knauf1

От потока читателски запитвания, които всекидневно заливат редакцията, в областта на строителните ремонти се открояват двe теми – хидроизолиране на всевъзможни течове и изолиране на жилището от натрапчиво нахлуващия шум от съседите в и без това оскъдното лично пространство, в което повечето семейства са принудени да свият своето гнездо. Докато първата група проблеми в повечето случаи се дължат на лошо изпълнена и повредена хидроизолация, то втората има системен произход. Масовото допреди две и повече десетилетия строителство целеше да наблъска колкото се може повече откъснати от земята и поминъка им, и поради това пролетаризирани хора, в огромните градски комплекси при силно спорни условия за обитаване. Затова панелните мастодонти приличат на многолюден шумен пазар, дето всеки ще не ще общува слухово със съседите си и често му се налага да изтърпява оглушително звучаща и често неприятна музика, крясъци, блъскане на шкафове и тропане. При вече съществуващо строителство намаляването на нивото на проникващия през стените на съседното помещение или отвън въздушно разпространяван шум, се постига чрез изграждане на допълнителни звукоизолиращи прегради – предстенни обшивки. На същия принцип се изграждат и различните преградни стени във вътрешността на сградата така, че при минимална дебелина и тегло те да осигуряват достатъчно добра шумоизолация. Всички те се изпълняват по метода на сухото строителство – носеща конструкция от метални профили с обшивка от плочи на гипсова основа и пълнеж от лека минерална (стъклена) вата. При този вид конструкции поглъщането на звуковите вълни става на принципа на системата „маса–пружина–маса“. Такава система е и всяка лека преградна стена, при която материалът с по-голямата обемна маса е облицовката от плочи гипскартон или гипсфазер, а пружиниращата съставка е пълнежът от минерална (стъклена) вата. Той трябва да изпълва плътно цялата кухина на конструкцията. При по-високи изисквания към шумоизолацията обшивката се прави от два, дори и три слоя плочи, използват се и специалните звукоизолиращи метални профили на Knauf – MW. Благодарение на специфичния Σ-образен напречен профил те имат по-голяма еластичност в сравнение с обикновените П-образни профили, поради което по-ефективно поглъщат трептенията, породени от звуковите вълни. Казаното дотук обяснява, защо Knauf обръща толкова голямо внимание на проблема за подобряване на звукоизолацията на сградите, които обитаваме, защо работи непрестанно за създаване на все по-ефективни звукоизолиращи материали и системи. Така например в миналия брой на „Направи сам“ представихме новите за нашия строителен пазар плочи Knauf Diamant, които се отличават с повишена здравина и твърдост. Освен това благодарение на своята по-голяма плътност, те осигуряват и по-добра звукоизолация.

2

Друга новост, която Кнауф България представи за пръв път по време на тазгодишния „Ден на отворените врати“, са звукоизолиращите плочи Knauf Silentboard. Те са специално разработени с цел изграждане на леки конструкции с възможно най-добрите към момента звукоизолационни свойства. Обозначението им според DIN 18180 е GKF, а според БДС EN 520 – DF. Тези плочи имат по-голяма обемна маса (17,5 kg/m²) и същевременно са значително по-еластични в сравнение с обикновените плочи от гипскартон (тип А). Благодарение на своята модифицирана гипсова сърцевина те поглъщат значително по-силно и не предават както нискочестотните звуци, така и звуците в горната част на долавяния от човешкия слух честотен диапазон. Представа за звукоизолиращата способност на новите плочи Knauf Silentboard дава графиката, на която те са сравнени с обикновените гипскартонени плочи GKB (тип А) при еднослойна обшивка (W 111). В целия честотен диапазон плочите Knauf Silentboard имат по-добри звукоизолиращи свойства. Това особено силно се проявява в областта на ниските честоти (на графиката fres), което се дължи на по-голямата обемна маса на плочите, както и на високите – при критичната честота на съвпадение fgr, причина за което е повишената им еластичност. Човешкото ухо е способно, и то в младежка възраст, да долавя звуци в честотния диапазон 20–20 000 Hz, като най-чувствително е в диапазона 1000–2000 Hz. Ще допълним още, че разлика на 10 dB се възприема като двукратна промяна – затихване или усилване на звука (шума), който хората възприемат. Плочите Knauf Silentboard се предлагат в два размера: 625 х 2000 и 625 х 2500 mm, а дебелината им е 12,5 mm. Надлъжните им кантове имат заоблен профил (HRK), а напречните са отрязани право (SK). Имат и добра огнеустойчивост (клас по реакция на огън А2-s1). Те могат да бъдат огъвани в сухо или мокро състояние при минимален радиус съответно 2750 и 1000 mm. На външен вид новите плочи се отличават по кафяво оцветения защитен картон и надписите с червен цвят. Плочите Knauf Silentboard се обработват и монтират така, както и обикновените плочи от гипскартон тип А. При изпълнение на стенни обшивки те се полагат хоризонтално. Предназначени са за леки конструкции с високи звукоизолиращи свойства: преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани, както в помещения с високо ниво на шума, така и в случаите на високи изисквания към нивото на шумоизолацията при звукозаписни студия или медицински заведения. Изграждането на добра звукоизолация е професионална задача, чието проектиране е работа на специалист по строителна акустика. Нашата цел е да информираме своевременно читателите на списанието, които в преобладаващата си част са технически грамотни, за появата на всеки нов, при това на най-високо световно ниво материал, който позволява постигане на оптимални резултати в решаването на този толкова актуален и важен за здравето на хората проблем.

3

От Knauf са разработили и предлагат подробна документация, с чиято помощ всеки технически грамотен и сръчен човек и сам би могъл да изгради ефективна преграда срещу нахлуващия в жилището му нежелан шум. Или най-малкото да му помогнем да се ограмоти до степен на добре информиран инвеститор, който да знае какво да иска от изпълнителите, и да бъде в състояние компетентно да контролира тяхната работа. При наличие на читателски интерес ние също може да навлезем по-детайлно в темата. Така че си оставяме отворена вратата и за следващи, вече с конкретни детайли и описания, статии за изпълнение на звукоизолиращи конструкции по метода на сухото строителство. Тук ще се задоволим с още малко полезна информация от по-общ характер. Звукоизолиращата способност на строителната конструкция се измерва в децибели (dB), а в конкретния случай, понеже става дума за въздушно пренасян шум, с индекса на изолацията от въздушен шум – Rw. Въздушният шум е създаденият от някакъв източник дразнещ ни звук, който не е свързан с конструкцията на сградата и се разпространява по въздуха. С него се оценява степента на намаляване на интензитета на звука при преминаването му през различни елементи на строителната конструкция. Минималните стойности на индекса за звукоизолация са определени в Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. „За ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите …”

За по-голяма яснота, без да се налага да навлизаме в дебрите на строителната акустика, ще използваме разработените от „Немското дружество по акустика“ DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik) класове на звукоизолация. Ефективността на звукоизолацията се оценява според степента на поглъщане на преминаващия през стените звук от съседно помещение и съответно намаляване на неговото ниво. Примерите обхващат най-честите причини за пораждане на съседска непоносимост – от говорене на висок глас до силно звучаща музика.

Макар и да се чува, но без да се разбира съдържанието на разговор на висок глас в съседна стая, индексът на звукоизолация от въздушен шум на междужилищна преградна стена трябва да надвишава 67 dB. Все още се чуват гласовете на изграещи деца, както и музика с нормална сила на звука. Едва при клас А* (R’w = 72 dB) говорът на висок глас, детската глъч и нормално силната музика вече не се чуват. Макар и заглушена, силно звучащата музика все още се чува през стената.

Долната част на същата илюстрация предоставя и ориентировъчен отговор за дебелината и вида на преградната стена, която осигурява необходимата звукоизолация – изпълнена с класически плътни тухли и други масивни материали с обемна маса над 300 kg/m³ или с леки конструкции по системите на Knauf. Очевидно е, че колкото повече нарастват изискванията, толкова ясно изпъкват предимствата на конструкциите с елементи на Knauf. Обръщаме внимание, че са включени конструкции с обикновени гипскартонени плочи тип А, с плочите Knauf Piano, Knauf Diamant, както и безспорно най-ефикасните от гледна точка на звукоизолацията Knauf Silentboard. За постигане на звукоизолация, съответстваща на клас А* (≥72 dB) единственото разумно решение очевидно е система на Knauf, изпълнена с плочи Silentboard при дебелина 175 mm, вместо масивен зид с дебелина 430 mm – сандвичева конструкция със сърцевина от звукоизолационен материал. Класацията при конструкциите на Knauf с оглед на тяхната звукоизолираща способност е по-детайлизирана на следващата илюстрация. Най-високо стои системата W115, изпълнена с трислойна обшивка – две плочи Knauf Silentboard и една Knauf Diamant. По този начин преградната стена има не само отлични звукоизолиращи свойства, но и много добра здравина – устойчивост на натиск, на удар и надиране на обшивката. Наред с избора на най-подходящия към момента материал за обшиване на преградните стени – плочите Knauf Silentboard, за ефективната звукоизолация способстват още:

– Увеличаване на разстоянието между двете обшивки, респективно на дебелината на конструкцията, чрез използване на по-големи или на сдвоени носещи вертикални профили.

– Добро запълване (над 80%) на затвореното пространство със звукопоглъщащ материал – лека минерална (стъкловлакнеста) вата

– Използване на профилите Knauf MW, които по-ефективно поглъщат звуковите трептения

– Дву- или трислойна обшивка

– Завиване на винтовете на правилното място – възможно по-отдалечено от широкия кант на носещия метален профил

– Плътно затваряне с пълнител на всички фуги, както и на фугите между обшивката и околните стени, пода и тавана. Върху гърба на UW профилите, които се закрепват към пода и тавана с дюбели, се поставя еластична гумена лента за ограничаване предаването на звуковите трептения между стената и масивната строителна конструкция. Към момента на сайта на списание „Направи сам“ има 23 статии по темата „звукоизолации“ с подробно описание на използваните материали, конструктивни решения и изпълнение на изолациите. Тук ще посочим само две от тях:

Леки преградни стени

Предстенни обшивки и тук.

4

За повече информация посетете сайта на „Кнауф България“ ЕООД.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Звукоизолиращи плочи Knauf Silentboard”

Надя | декември 2nd, 2016 at 10:16 pm

Здравейте! Интересувам се дали предлагате дворни шумоизолираща огради, предпазващи от съседи,работещи с металообработващи машини шлайфове ,бормашини и др.

„Направи сам“. Плочите на Knauf са произведени на гипсова основа (с изключение на Aquapanel), не са предназначени за използване на открито.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото