В категории: 2016, Актуални статии, Бани и кухни, Брой 5-6/2016, Звукоизолация, Икономия на енергия, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Преградни стени на Knauf в жилищното строителство – икономически изгодно решение

Knauf1

Съвременното строителство е немислимо без новите строителни материали и технологии, които коренно промениха строителната практика. Построените с тях сгради са несравнимо по-съвършени и функционални, със силно намалени разходи за отопление през зимата и за охлаждане през лятото, с несравнимо по-добро звукоизолиране на помещенията както от градския шум, така и откъм съседните стаи или апартаменти. Всичко това има не само своето финансово измерение, но също така дава силно отражение върху подобряване на комфорта на обитаване, върху качеството на живот и здравето на хората, на тяхната работоспособност и усещане за благоразположение, на комфорт и уют било в дома или на работното място.

Сред новите материали, които коренно промениха строителната практика, са и облицовъчните плочи на гипсова основа – добре познатите у нас гипскартон и гипсфазер. По-късно към тях се присъединиха и плочите на циментова основа, с които бяха решени категорично и проблемите, характерни за влажни и мокри помещения, включително и за фасадни облицовки. Тези нови материали, приложени в съответни системи, позволиха създаването на изцяло ново направление – „сухото строителство“. В България към днешна дата това понятие, съответните материали и технологии, се свързват неизменно с името на немския гигант Knauf и производството на плочи гипсфазер и гипскартон в неговите два завода в страната ни. Вече започна и производството на все по-популярните и търсени плочи Knauf Cleaneo, които, наред с добрата акустика и дизайн, очистват въздуха в помещенията. Останалите елементи от системите на Knauf за сухо строителство, включително и плочи със специализирано приложение, се внасят.

Този успех се дължи на редица фактори, сред които на първо място е качеството на материалите с марката Knauf и цялостно разработените до най-малкия детайл и винтче системи, предлагащи оптимални строителни решения от мазето до подпокривното пространство на сградите. Същото се отнася и до строителството на еднофамилни и сезонни къщи, при които методът на „сухото строителство“ има много силни предимства, включително и като решение за изграждане на външните стени.

Knauf2

Успехът на Knauf несъмнено се дължи и на активната политика и мащабна организаторска дейност на създаденото през 1993 г. представителство „Кнауф България“, на покупката и основното преоборудване на завода за гипсфазер във Видин, на построяването на новия модерен завод за гипсови плочи до Гълъбово. Влагането на големи инвестиции и организирането на местно производство прибави и още едно голямо предимство на плочите на Knauf – улеснената доставка и по-ниска цена, респективно по-бързо и евтино строителство.

Предимствата на метода „сухо строителство“ го наложиха трайно като предпочитано решение, което позволява бързо, лесно, качествено и най-вече „сухо“ изпълнение на редица строителни операции във вътрешността на сградите. Това е предпочитаният метод за изграждане на преградни стени, за обшивка на подпокривното пространство в тавански помещения, за ограждане и затваряне на кухи пространства за тръбопроводи и други инсталации в бани и кухни, за изпълнение на окачени тавани и т.н. Този метод се използва и за направа на вътрешна топлоизолация. При неравни или криво иззидани стени вместо бавното и скъпо полагане на дебели пластове мазилка, внасяща голямо количество влага в помещенията, предпочитано решение е облицовката с плочи на гипсова основа, наречено „суха мазилка“. Плочите Knauf Vidifloor са предназначени за бързо и лесно изграждане на подови конструкции. Сухото строителство се прилага масово при обществените сгради, където окачените тавани са едва ли не задължителен елемент, а леките преградни стени предлагат още едно предимство – лесен демонтаж и преконфигуриране на помещенията, както и безпроблемно прокарване на всевъзможни електрически кабели, без да се налага изкъртване на канали в масивни зидове.

Понятието „сухо строителство“ произлиза от факта, че при този метод липсват каквито и да било мокри процеси, защото не се използват строителни разтвори, съдържащи голямо количество вода. Фугирането на обшивките с плочи не се брои за мокър процес, защото количеството на материала, използван за запълване на фугите между плочите, отворите над главите на винтовете и, евентуално, за цялостна шпакловка на облицовката, е много малко и бързо изсъхва. Поради това при този начин на строителство не се налага продължително изчакване докато влагата от класическите строителни разтвори се изпари до степен, позволяваща помещенията да станат годни за обитаване. Това, че в сградата не се внася допълнително влага, е много съществено предимство и при извършването на ремонтни дейности. За изпълняване на „сухо строителство”, също така, ниските температури не са проблем.

3

Много съществено предимство на изградените по този способ стени е, че те са неколкократно по-леки от класическите монолитни зидове, изпълнени дори и с най-леките съвременни тухли като решетестите и газобетон. Това е фактор, често от решаващо значение при преустройство и ремонт на стари сгради, а при ново строителство създава предпоставка за поевтиняване на носещата стоманобетонна конструкция. Не на последно място, добре изпълнената облицовка с гипсови плочи е напълно равна и с гладка повърхност, поради което в повечето случаи може директно да се боядисва, да се лепят тапети и т.н.

С това въведение далеч не можем, пък и не целим да обхванем дори с по няколко думи само многообразието от техническа и технологична информация, детайлните конструктивни решения с материали на Knauf, описани подробно в 59 публикувани към момента статии на сайта на „Направи сам“.

Типичните решения, при които предимствата на „сухото строителство“ изпъкват най-ярко са преградните стени във вътрешността на сградите и особено стените на кухни и бани, изискващи прокарване на водопроводни и канализационни тръби, вграждане на санитарни прибори и т.н. Предпочитано място за сухото строителство са преградните стени и тавани при изграждане на подпокривното пространство, поставяне на окачени тавани и др. Този вид конструкции имат особено силно предимство, когато е необходима добра топлоизолация и още по-категорично – когато се цели добра звукоизолация.

Повод за този обзорен преглед на системите на Knauf е завършеното наскоро технико-икономическо (ценово) сравнително изследване на конкретни решения за изграждане на преградни стени във вътрешността на жилищна сграда. В анализа с обем 15 страници е направена техническа и ценова съпоставка между леки преградни стени с материали на Knauf и зидани монолитни стени, изпълнени с блокове газобетон или керамични тухли с вертикални кухини. Той обхваща следните параметри:

» Дебелина на стените, респективно площта, която те заемат от общата застроена площ

» Маса (тегло) – фактор, който се отразява върху изискванията към носещата стоманобетонна конструкция и вложените в нея материали

» Звукоизолация

» Топлоизолация

» Време на изпълнение на 1 m² стена

» Цена на материалите за 1 m² стена.

Това са все фактори, които подлежат на точно пресмятане. Цената на труда не е включена, защото варира в доста широки граници.

Обемът на изследването не позволява цялостното му публикуване в списанието. Затова, спазвайки нормите на журналистическата етика при огласяване на подобни сравнителни изследвания (или тестове), ще насочим вниманието към основни обобщаващи изводи. Който се интересува от детайлите, може да получи конкретна информация от „Кнауф България“.

Изследването е извършено за пететажна жилищна сграда с обща РЗС 5070 m². То обхваща само типичните преградни стени във вътрешността на жилището, стените, ограждащи бани и кухни, както и преградните стени между отделните апартаменти.

Преградни стени в жилище

Анализът обхваща две класически конструктивни решения за изпълнение на вътрешни преградни стени по метода „сухо строителство“ на Knauf – системите W111 и W112. И двете конструкции са изпълнени с носеща конструкция от метални профили CW75 и UW75, съответно имат еднакво дебел, 6 cm, топлоизолационен слой от минерална вата. При W111 двустранната облицовка е изпълнена с един слой плочи Knauf A 12,5 mm, докато при W112 облицовката е двуслойна. Съответно първата стена има дебелина 10 cm, а при вторият вариант тя е 12,5 cm.

Топлоизолиращата способност на стените при двете системи е почти изравнена – U=0,50 W/m²K при W111 и U=0,47 W/m²K за W112. Това е така, защото тя се дължи изключително на пълнежа от дюшеци минерална вата. По този показател и двете системи на Knauf осигуряват около три пъти по-добра топлоизолация в сравнение със стена от керамични тухли (с дебелина 15 cm) и два пъти при стена от блокове газобетон (17 cm). При вътрешните преградни стени обаче топлоизолационната им способност няма съществена роля, когато всички помещения се отопляват.

Значително по-голямо значение за комфорта при обитаване има звукоизолиращата способност на стените. По този показател (индекс на звукоизолация Rw=45 dB) стена от системата W111 с дебелина 10 cm почти не се различава от тухлена стена с дебелина 15 cm (с мазилката) – Rw=44 dB, както и от зид с газобетонни блокове при обща дебелина с мазилката 17 cm – Rw=44 dB. Не бива обаче да се пренебрегват разликите в дебелината на стените, респективно на площта, която те заемат от общата РЗП на сградата като съществено по-ниската цена на материалите при системата на Knauf.

С оглед на ограничаване проникването на въздушно преносим шум от съседните помещения, несъмнено по-ефективното решение е изграждането на леки преградни стени по системата W112. Благодарение на двуслойната двустранна обшивка такава стена има индекс на звукоизолация срещу преминаване на въздушно разпространяван шум Rw= 54 dB, което на практика означава около два пъти по-ниско ниво на преминалия през стената шум спрямо системата W111, а така също и в сравнение с двата вида монолитно иззидани стени. При тази стойност на индекса на звукоизолация разговор на висок глас в съседна стая се чува приглушено, без обаче да се разбира какво се говори. Такава звукоизолация се приема за добра. За звукоизолиращите преградни стени на Knauf и за постигане на по-добра звукоизолация на помещенията може да прочетете повече тук.

5

От сравнителния анализ по различните, вече споменати показатели, ще посочим само, че използването на леки преградни стени между стаите (без кухни и бани) може да спести, по-точно да увеличи използваемата площ в сградата, обект на изследването, с ≈ 45–63 m³ при системата W111 и ≈ 22–40 m³ при системата W112. Тези данни са пресметнати при сумарна дължина на този вид преградни стени 897 m с обща площ около 2646 m².

Изследването съдържа цифровото изражение и на други предимства като: по-малко натоварване на носещата конструкция, съкратено време на строителство, реализирана икономия от строителни материали.

Преградни стени на бани и кухни

Стените, ограждащи баните и кухните, са особено подходящо място за използване на леки преградни стени, защото те предоставят несравними възможности за лесно прокарване на тръби и електроинсталации. В тези случи също се прилагат системите W111 и W112, като разликата е, че откъм помещението с повишена влажност облицовката се прави с импрегнирани плочи от гипскартон тип H2 с дебелина 12,5 mm.

За кухнята, с оглед на повишеното натоварване на стените, в изследването е разгледана системата W361. При нея се използва същата носеща конструкция от метални профили CW75 и UW75 двустранно еднопластово обшита с плочи гипскартон A 12,5 от „сухата“ страна, а откъм кухнята – с плочи гипфазер Vidiwall с дебелина 12,5 mm. Това се прави поради значително по-голямата здравина и товароносимост на тези плочи.

Ще си позволим да добавим, че „Кнауф България“ произвежда също така и плочи от влагоустойчив гипсфазер – Vidiwall HI. Когато става дума за бани, и особено при по-обилно пръскане на вода по стените, добро решение за облицовката на стените откъм „мократа“ страна са циментовите плочи за вътрешна употреба Aquapanel Indoor. Подробна информация може да се намери в статиите „Конструкции в мокри помещения с AQUAPANEL Indoor“, както и „Изграждане на леки преградни стени с плочи AQUAPANEL Indoor“. На сайта има и други статии за приложения на този вид плочи.

6

При изграждането на преградни стени за бани значителен интерес представляват и решенията за предстенен монтаж на редица санитарни прибори – умивалници, тоалетни чинии, бидета. Това е възможно именно благодарение на металните носещи конструкции и облицовъчни плочи на гипсова или циментова основа. По темата „Сухо строителство в банята и кухнята” повече информация се съдържа в тази статия.

Ако се върнем отново към изследването, обект на тази статия, при обща дължина на стените в сградата, ограждащи кухни и бани – 224 m (около 660 m²) към икономисаната обитаема площ се добавят нови между 11 m² и 17 m².

Преградни стени между два апартамента

В изследването са разгледани два варианта на предстенни обшивки (системи на Knauf W611 и W623) върху стена, иззидана с керамични тухли с вертикални кухини и дебелина 12 cm. При вариант 1 от едната страна на стената е изпълнена т.нар. суха мазилка – система W611, а от другата – предстенна обшивка W623, представляваща носеща метална конструкция облицована с два пласта гипскартонени плочи тип А 12,5 mm. Кухината между тях с широчина 4 cm е запълнена с минерална вата. При вариант 2 от двете страни на тухления зид е изпълнена предстенна обшивка W623.

В първия вариант общата дебелина на преградната стена е 21 cm, при втория – 25 cm. И в двата случая дебелините на масивните зидове са по-големи (27 cm и 28 cm). Вече стана сума, че при стените, отделящи апартаментите един от друг, изключително важен показател е добрата звукоизолация. Добре изпълнената стена може да предотврати немалко междусъседски дрязги и хронична непоносимост. По този показател и двете конструктивни системи на Knauf имат съществено предимство пред монолитните зидове – за първата индексът на звукоизолация при въздушно преносим шум е Rw=59 dB, докато при втория вариант той е Rw=67 dB. И двата показателя надхвърлят нормативно поставеното изискване за индекс на звукоизолацията между обособени самостоятелни жилища и към стълбищна клетка (Rw=53 dB). Докато стойността Rw=59 dB се доближава само на 1 dB до границата, при която „разговор на висок глас обикновено не се чува“, то стена с индекс Rw=67 dB вече се оценява като „отлична“ и вероятността да се чувате по неволя шумната музика от съседния апартамент е минимална. Говорим обаче само за разпространението на звука по въздушен път, т.е. през стените.

7

И двата конструктивни варианта на Knauf се представят по-добре и по отношение на топлоизолиращите си способности като отново първенството се държи от втория вариант с коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m². Това би имало значение при неотопляемо за продължително време съседно жилище. Дори и само казаното дотук за вариант 2 на Knauf обяснява защо единствено при него изследването установява завишение на цената за материалите, и то само в сравнение с тухления зид.

Сумарният извод на изследването е, че използването на леки преградни стени по системите на Knauf позволява да се увеличи обитаемата площ в сграда с обща площ 5070 m² между 100 и 130 m².

Knauf7

Като цяло констатацията е, че икономическото предимство на този метод на строителство при вътрешни преградни стени се дължи на:

» По-голямата използваема площ

» Намаляване на натоварването на носещата стоманобетонна конструкция

» По-малко време за изпълнение

» По-ниски разходи за материали.

За допълнителна и по-подробна информация вижте сайта на „Кнауф България“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото