В категории: 2014, Актуални статии, Брой 5-6/2014, Строителство, Сухо строителство

Сглобяеми къщи с елементи на Knauf

1

В края на май т.г. завърши поредният организиран от Кнауф България национален конкурс за проектиране на еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство – „Дърво и гипс за устойчива жилищна среда”. Победителите в него са известни, а изложбата с проектите на всички участници, ще бъде на разположение на интересуващите се до 20 юни т.г. Премираните проекти са достъпни и това дава основание за кратък преглед на този тип къщи и най-вече на какво се дължи тяхната популярност и привлекателност. Както в много други области, и тук трябва да споменем, че казаното се отнася преди всичко за други далеч по-напреднали от нас държави, докато в България то предстои. Тъкмо в тази насока Кнауф България вече години наред полага значителни усилия да спомогне за пренасяне на световния опит и у нас. Едва ли има съмнение, че това, което е добро за шведите, австрийците, немците и други нации, да не говорим за американците или японците, ще прилегне и на българите.

Leich-rem

Колкото до въпроса защо именно гигант като Knauf, респективно неговият филиал в България, оказва толкова активна подкрепа на този все още малко развит у нас строителен сектор, отговорът е очевиден. Идеята за сглобяемото строителство в най-пълна мяра съответства на същината на строителната идеология на „сухото строителство“. За неговото налагане в световен мащаб немската компания има много големи заслуги, а за България може да се каже, че системите и продуктите на Knauf са без конкуренция в своята област. Дървената носеща конструкция, обшивките от дървесни плочи или дъски от масивна дървесина отлично се съчетават със системите и облицовъчните плочи, които Knauf предлага било за изграждане на външни и преградни стени, за подови конструкции, окачени тавани и подпокривни обшивки. Вариантите за комбиниране на материалите от дървесина с плочите на гипсова и циментова основа са многобройни и разнообразни. В крайна сметка обаче най-важното е, че сглобяемата къща, и особено, когато става дума за едно- или двуфамилни жилищни сгради, има много несъмнени предимства. Не случайно според някои автори в Австрия сред новопостроените от този вид сгради сглобяемите къщи съставляват около 35%, в Германия те са около 14%, а в Швеция делът им достига 80%. Тенденцията от 1990 г. насам показва, че в Европа все повече нараства делът на новопостроените сгради с дървена конструкция и с по-висока етажност. По данни на Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи, у нас процентът им възлиза на 2% (за 2010 г.), докато в Унгария техният дял е 10%. Да не говорим за държави като САЩ и Япония, където строителството на сглобяеми къщи от отдавна е предпочитан метод.

Редакцията на списание „Направи сам“ също има макар и съвсем скромен принос за популяризиране на строителството на сглобяеми къщи и оптималното използване на материалите на Knauf в тази дейност. Току-що завършилият национален конкурс е подходящ повод да се върнем отново към темата, а отличените проекти несъмнено заслужават внимание и проучване. От публикуването на предишната статия до днес Кнауф България измина немалък път в усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови материали, които правят строителството на сглобяеми къщи още по-ефективно и качествено.

4

Какво прави сглобяемото строителство толкова привлекателно, особено когато става дума за малки жилищни или вилни сгради? От позицията на днешния ден и разбирането за необходимостта от рязко намаляване на енергийните загуби, за ограничаване на замърсяването на околната среда и съхраняването на природните ресурси, за да остане нещо и за идните поколения, когато Европа има своята програма за енергийна ефективност „Европа 2020“, на първо място очевидно излиза задачата за намаляване на топлинните загуби в сградите. Известно е, че до 2020 г. новото строителство трябва да удовлетворява изискванията за „къща с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Това на първо място означава рязко намаляване на загубите на топлина през ограждащата конструкция и постигането на показателите характерни за т.нар. пасивна къща. За всеки от елементите на сградата – най-вече външни стени и покривна конструкция, топлинните загуби зависят от нейното термично съпротивление, т.е. от неговата реципрочна стойност – коефициентът на топлопреминаване. Той от своя страна има две основни съставки – коефициентът на топлопроводност на материала и неговата дебелина. Сглобяемите къщи позволяват най-голяма свобода за постигане на максимални резултати, защото преобладаващата част от дебелината на стените, например, се пада на специализиран и поради това силно ефективен топлоизолиращ материал, какъвто да кажем е минералната вата. При сглобяемите постройки също така практически няма конструктивни ограничения при определяне на дебелината на стената. В резултат на това се постигат едновременно хем сравнително по-тънки стени, което води до увеличаване на полезната обитаема площ, хем минимизирани топлинни загуби.

Knauf4

Използването на топлоизолационни материали като минералната вата решава още един все още подценяван в нашата строителна практика проблем – осигуряването на добра звукоизолация на сградата срещу проникване на въздушен шум.

Сглобяемите къщи се строят значително по-бързо и по-евтино в сравнение с останалите методи на строителство. Съкращаването на сроковете се дължи и на един много съществен фактор. Не случайно технологията при изграждане на сглобяемите къщи попада в сферата на „сухото строителство“. То е „сухо“ именно защото при него почти напълно са избегнати материалите и строителните технологии, които внасят допълнителна влага във вътрешността на сградата. Така например само използването на класическите варо-пясъчни мазилки поддържа висока влажност в помещенията в продължение на близо година, време, през което не толкова съдържащата се в мазилката вода трябва да се изпари и отведе в околното пространство, а да завърши карбонизация на варта, химически процес с участието на въглеродния диоксид от въздуха, при който неизбежно се отделя вода. Отделно отливането на всеки стоманобетонен елемент налага близо месец изчакване, докато бетонът набере необходимата якост.

Друго много голямо предимство на сглобяемите къщи е неколкократно по-ниското им тегло в сравнение с построените по монолитен способ. Към това трябва да се добави още нещо много съществено – съединенията между отделените елементи са еластични. Тези два фактора водят след себе си няколко много съществени резултата – по-ниско натоварване на основите и подовата плоча, по-ниски транспортни разходи, значително по-висока сеизмична устойчивост на сградата, без за това да е необходимо взимането на допълнителни, оскъпяващи строежа мерки. Ето защо, сглобяемите къщи са значително по-пригодени за строителство върху нестабилни терени и терени с повишена свлачищна активност. Поради по-ниското си тегло, тези къщи изискват и по-плитки основи, което пък е предимство при терени с високи подпочвени води.

Кухите стени неимоверно улесняват изграждането на всевъзможни инсталации, защото в тях има предостатъчно място за прокарване както на кабели, така и на тръби.

Рядко споменавано предимство на сглобяемите къщи е и лесното им преустройство, когато това се наложи. Лека преградна стена се премества много по-лесно, безболезнено и почти без замърсяване на сградата в сравнение с преместването или построяването на нов зид. Всичко това прави къщата по-функционална, с възможности лесно да се пригажда към възникналите в бъдеще нови потребности.

Широкото използване при строителството на сглобяеми къщи на плочи на гипсова основа силно улеснява и решаването на друг много съществен проблем – постигане на необходимата пожароустойчивост и безопасност.

Дървесината и облицовъчните плочи на Knauf имат и друга допирна точка – и двата вида материали са напълно екологично чисти, защото са произведени от природни суровини.

Добре е да се знае, че добре построените сглобяеми къщи с дървена конструкция са устойчиви и неподатливи на времето, стига тези елементи да са добре защитени срещу влагата. Необходимо е да се има предвид, че за дървената конструкция се подбира качествена дървесина, носещите елементи се произвеждат като многослойни чрез специална технология за слепване така, че да се елиминира естествената склонност на дървесината да се измята, подлагат се на специално импрегниранe и т.н. В резултат на това специалистите оценяват, че дълготрайността на дървената конструкция далеч надхвърля 100 и повече години, а на външните дървени обшивки надхвърля 30 години.

В заключение сглобяемите къщи, включително с използването на елементи от масивно дърво и други елементи, произведени от дървесина, предоставят значително повече възможности за творческа изява на архитекта и създаването на уникални къщи.

Проектирането и строителството на сглобяеми сгради е професионална задача за архитекти и строителни инженери. Затова тук ще се ограничим с кратък преглед на най-подходящи съвременни конструктивни решения – материали и технологии, които Knauf предоставя за тази цел. Задачата ни е силно улеснена, защото за всеки от тези материали, конструктивно решение и технология, на сайта на списанието има публикувана подробна статия, което ни позволява да не повтаряме вече налична на интернет страницата ни информация.

5

Външни стени

Понеже външната облицовка на сградата трябва да има висока устойчивост на атмосферните влияния – на дъжд, сняг и студ, да притежава добра механична здравина, устойчивост на натиск и удар, най-подходящият за това материал са плочите на циментова основа за външно приложение Aquapanel Outdoor. В посочената статия са разгледани качествата и характеристиките на тези плочи, работата с тях, описани са и типични конструктивни решения на носещи и неносещи стени, с единична или двойна дървена конструкция. Конструкцията с носеща конструкция от метални профили е описана в тази статия. Заслужава да се отбележи още, че плочите Aquapanel Outdoor са доста гъвкави, което позволява изпълнението и на криволинейни облицовки, т.е. на нестандартни архитектурни решения.

Като вариант за по-евтино решение е възможно също така използването и на плочите влагоустойчив гипсфазер Vidiwall HI.

Вътрешни стени

Поради своята водоустойчивост, плочите на циментова основа Aquapanell Indoor са най-доброто решение за изграждането на стените, ограждащи баните и други мокри помещения. За облицовка на вътрешни преградни стени наред с класическия гипскартон (и особено при изисквания за по-голяма твърдост и механична устойчивост), се препоръчва използването на плочите от обикновен гипсфазер Vidiwall, влагоустойчив гипсфазер Vidiwall HI или специалните плочите от гипскартон Knauf Diamant.

Подови настилки

И тук Knauf предлага решения, много подходящи за приложение при сглобяеми къщи. Това е системата от подови панели Vidifloor Solo, специално създадени за бързо и качествено изпълнение на подовата конструкция по метода на сухото строителство. В посочената статия те са разгледани подробно, описаната е технологията за поставянето им, изпълнението на подова топлоизолация и повърхностната обработка преди полагане на връхната подова настилка.

Изпълнението на топлоизолационни системи върху стоманобетонен под с приложение на самонивелиращи се замазки на Knauf е описано тук.

6

Подпокривно пространство

Топлоизолацията и обшивката в подпокривното пространство с плочи на Knauf е разгледана в тази статия. Описани са варианти на директно закрепване на плочите към ребрата на носещата покрива дървена конструкция или с помощта на метални профили.

Топлоизолационни системи за външни стени

За постигане на оптимален ефект правилният подход е не да се събират материали от различни производители, а да се разчита на фирмени системи, т.е. набор от материали, оптимално пригодени да „работят“ съвместно. За изграждане на топлоизолационни системи фирма Knauf е разработила термосистемата Knauf W333. В посочената статия е разгледан вариант на системата с носеща конструкция от метални профили. Тя може да се приложи и във вариант с дървена носеща конструкция, което решение е по-подходящо за сглобяеми къщи.

За повече информация посетете сайта на „Кнауф България“.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Сглобяеми къщи с елементи на Knauf”

Димитър | януари 9th, 2015 at 6:01 pm

Много ми харесва проекта на архитект кръстев. Заслужава си първото място.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото