В категории: 2021, Актуални статии, Брой 3-4/2021, Представяме ви, Строителство

20 години пълна гаранция на покриви Tondach

All4Roof – първата по рода си онлайн платформа за покриви

 

Когато се подхваща строителство, особено на сложна за изпълнение, непрестанно подложена на изпитания от атмосферните влияния система, каквато е покривната конструкция, на първо място несъмнено изпъква нейната гарантирана устойчивост и дълготрайност. При това не става дума само за основните материали, от които тя е съставена. Изискването се отнася едновременно за всички елементи, които макар и от различни по вид материали, трябва да реагират на температурните и други външни въздействия като едно цяло. Покривът трябва да устоява на зимен мраз и слънчев пек, на силен вятър, проливен дъжд и градушки, на дебела снежна покривка. Непроницаем за дъждовната вода, способен да защитава сигурно сградата. Това важи в пълна мяра за всяко строителство, било еднофамилна къща или многоетажна жилищна сграда.

Покривната конструкция е сложна система, чието качество и дълготрайност зависят не само от качествата на основния покриващ материал – керемидите. Зависят още от т. нар. некерамични елементи, а също така, и от професионалния качествено изпълнен монтаж. Съчетаването на тези три фактора гарантира комфорта и спокойствието на обитателите, спестява разходите за ремонти за години и десетилетия напред.

Решаващо условие за сигурен, качествен и дълготраен покрив е верният избор на производителя на керемидите и останалите керамични и некерамични материали за покрива. Производител, който предлага и останалите, подбрани от него, необходими за цялостно изграждане на покривната система, некерамични материали. Това гарантира тяхното качество и оптимална съвместимост с останалите елементи в системата. Такъв безспорен лидер е австрийският гигант Винербергер с неговата марка за керемиди Tondach.

За иновативните продукти и техните създатели винаги се пише със засилен интерес и дори пристрастие, особено в специализирано техническо издание, каквото е навършващото тази година своя 40-годишен юбилей, списание „Направи сам“.

От 2007 г. насам списанието редовно представя продуктите на Винербергер – блоковете за зидане (тухли) Porotherm и керемидите Tondach. В резултат сайтът на списанието към момента предлага специализирана енциклопедична поредица от 48 статии за продуктите на Винербергер, 11 от които са посветени на системите за покрив Tondach.

Най-скорошни, от средата на миналата година, са двете части на „Пътеводител за качествен и дълготраен покрив”.

Благодарение на утвърденото дълги години качество на керемидите Tondach и останалите керамични аксесоари за покривни покрития със същата марка те имат

 

33-годишна търговска гаранция за мразоустойчивост.

Тя покрива повреди на керамичния материал, причинени от замръзване на проникнала в тях вода. Всички керамични продукти Tondach са сертифицирани според действащите хармонизирани европейски стандарти БДС EN 1304 и са тествани при симулиране на над 100 цикъла на замръзване. Освен за обичайните керемиди, 33-годишната гаранция се разпростира и върху техните разновидности с различни функции – половинки, крайни леви и десни, вентилационни и т.н., както и за различните по вид билни капаци. Всички те са включени в изискванията за издаване на гаранцията. Условието за това е покривната конструкция да бъде правилно изпълнена според техническите предписания на производителя.

Без това да е вписано в техническата документация, ще си позволим да добавим, че реалната дълготрайност на керемидите и останалите керамични изделия Tondach надхвърля 100-те години експлоатационен живот. Това е доказано чрез изпитания, възпроизвеждащи ускорено стареене на материала. Качествената керамика не старее, както и „огън не я лови“.

Поредната новост „с грижа за клиента“, която „Винербергер“ ЕООД отскоро започна да развива и предлага у нас е ново въведената

 

20-годишната пълна гаранция на покрива.

Тя не отменя досегашната 33-годишна търговска гаранция за мразоустойчивост на керамичните материали. При спазване на определените условия, издаването ѝ става успоредно с 33-годишната и тече в рамките на първите 20 години. Добавената стойност на тази гаранция е, че тя важи за цялостния покрив, което включва и некерамичните аксесоари. Тази гаранция предоставя на клиентите сигурност за здравината и дълготрайността на керемидите и останалите керамични и некерамични аксесоари на Tondach. Тази гаранция обаче важи само при правилно изпълнение на покрива от съответния майстор, и то според предписанията и изискванията на производителя.

Получаването на новата 20-годишна пълна гаранция, зависи в най-голяма степен от човешкия фактор, от подготовката, уменията и качеството на работа на професионалния строител – както на фирмата-изпълнител, така и на нейните работници. От тях зависи спазването на изискванията, поставени от производителя и доставчик на материалите за изграждане на покривната конструкция. Извършеният качествено монтаж също така позволява в обсега на гаранцията да влязат и некерамичните материали, чиято дълготрайност също силно зависи от правилното им монтиране.

Като всеки производител на строителни материали, Винербергер не е и не може да изпълнява функциите на строителен надзор. Това, което може да прави, и го прави безплатно от години, е да подпомага своите партньори, подбрани строителни фирми, при повишаване на квалификацията на техните работници, изпълнители на покривни конструкции. Това се удостоверява чрез издаден от „Винербергер” ЕООД персонален сертификат, който се подновява на всеки две години. В основата си тази подкрепа към партньорите е осигурена чрез актуална информация за новите продукти и изискванията при тяхната правилна употреба, както и редовни обучения и демонстрации.

За осъществяване и поддържане на системата, позволяваща издаване на 20-годишна пълна гаранция, Винербергер ще поддържа на страницата си регистър на строителните фирми, изпълнители на покривни конструкции, с които има сключен договор за условията и реда, при които дадена сграда може да получи този гаранционен сертификат. Те ще бъдат основния гарант за качествения монтаж на покрива, както и генератора на самите 20-годишни гаранционни сертификати. Това е голямо улеснение за всеки инвеститор на нов строеж или ремонтиращ покрива на стара сграда при избора на подходящия изпълнител.

За период от 20 години новата гаранция обхваща некерамичните елементи на покривната конструкция – пародифузионна мембрана, вентилационна лента под билните капаци, скоби за допълнително укрепване на керемидите срещу бурни пориви на вятъра, снегозадържащи скоби и решетки, обшивка около комини и пролуки между покривното покритие и строителната конструкция, и др. Иначе казано, тя покрива цялата покривна конструкция, стига да е изпълнена с предписаните материали, при спазване на всички конструктивни и технологични изисквания за покривни системи Tondach.

20-годишната пълна гаранция включва още:

– Предвидими щети по покривното покритие.

– Монтажа и демонтажа при основателна рекламация на компрометираните елементи.

И двете гаранции са валидни въз основа на издаден гаранционен сертификат при следните задължителни изисквания към покривната конструкция:

– Полагане на керамични керемиди и аксесоари Tondach.

– Използване на некерамични аксесоари, предлагани от Tondach.

– Изграждане на покривната конструкция при спазване на изискванията за вентилация на пространството под керемидите, съгласно техническите изисквания на Винербергер.

В изискванията за издаване на гаранционния сертификат са включени и някои некерамични материали. Те са подробно описани в статията „Пътеводител за качествен и дълготраен покрив – част II“. За снегозадържащите решетки и скоби за укрепване на керемидите срещу силен вятър, по-подробна информация се съдържа и в посочените за тях статии.

– Пародифузионна мембрана FOL-Mono TD.

– Вентилационна лента за било Eкстрийм.

– Обшивка на комини и други пролуки между керемидите и ограждащата строителна конструкция с лентата KoraFlex Plus.

– Снегозадържащи решетки Uni комплект. Виж „Как се прави добрият покрив. Обезопасяване на покрива срещу свличане на сняг“.

– Скоби за укрепване на керемидите срещу силен вятър. (виж „Защита на покрива срещу силни ветрове и бури“).

Логично възниква въпросът, колко би се оскъпило строителството при използването на предписаните висококачествени материали, с които се гарантира максимална сигурност и дълготрайност на покривната система.

Всяко ниво на качество безспорно има своята цена. За онагледяване на преимуществата на 20-годишната пълна гаранция на покрива и 33-годишната, която обхваща само керемидите и останалите керамични аксесоари, на сайта на „Винербергер“ ЕООД е поместена сравнителна таблица. Калкулацията е направена за четирискатен покрив с площ 200 m². Разликата в инвестицията, удовлетворяваща изискванията за пълна 20-годишна гаранция е само 13%, спрямо конструкция, отговаряща на изискванията за получаване на 33-годишната търговска гаранция за мразоустойчивост на керемидите. При 20-годишен период на гаранционна защита, допълнителният разход възлиза на 0,16 лв./ден. Изгодата е очевидна, а инвестицията в качествения покрив е сигурно защитена. Спокойствието на обитателите, също.

Горе вляво – полагане на пародифузионна мембрана FOL-Mono TD, вдясно – уплътняване на пролуката между покритието от керемиди и комини и други елементи от строителната конструкция с KoraFlex Plus.

Долу вляво – полагане на въздухопропусклива вентилационна лента под билните капаци, вдясно – вентилационна лента за било Eкстрийм.

За създаване на условия за изпълнение на качествен покрив, отговарящ на условията за получаване и на двете гаранции, Винербергер е създала първата по рода си онлайн платформа, наречена „всичко за покрива”.

 

All4Roof

Чрез нея, в неприсъствен, онлайн режим, за всеки конкретен обект може да бъде организирана дейността и документира изпълнението на изискванията, необходими за издаване на сертификат за всяка от гаранциите – поотделно или и на двете за дадената покривна система. Производителят Винербергер гарантира качеството на вложените материали, а фирмата-изпълнител – изпълнението, извършено при стриктно спазване на предписаните от производителя технология и конкретни указания за всеки материал.

За да разсеем дори и най-малката вероятност от заблуда, добре е да се напомни, че валидна гаранция може да бъде дадена само от юридическо лице – строителна фирма, която носи и съответната отговорност. Тя отговаря за квалификацията и професионалните умения на своите работници, отговаря за качеството на изпълнения от нея строителния обект.

Съществен елемент на платформата All4Roof е

 

Гаранционният регистър.

Той ще бъде достъпен за всяка регистрирала се и сключила договор с „Винербергер” ЕООД строителна фирма, която ще наречем изпълнител. Той получава уникален собствен код, чрез който се идентифицира в платформата и Гаранционния регистър. В хода на изпълнение на даден обект, изпълнителят има възможност да въвежда в Гаранционния регистър необходимата за предоставяне на гаранцията техническа информация – проект, чертежи и други документи, снимки и др., удостоверяващи изпълнението на обекта ‑ от проектирането и изпълнението на отделните операции и етапи, до завършване на работата. Тази информация, сигурно съхранена във времето, ще бъде на разположение на изпълнителя по всяко време и онлайн достъпна отвсякъде, дори и чрез мобилно приложение за телефона в джоба на изпълнителя. Тази коректно попълнена в регистъра информация за всеки обект подлежи на проверка и удостоверяване на нейната коректност от администратор на Винербергер. След одобрение на подадените онлайн документи и снимки на изпълнения покрив, изпълнителят издава гаранционен сертификат за вложените материали, който може да изпрати по електронната поща или да връчи лично на инвеститора на покрива.

Създаването на платформата All4Roof цели и реалното подпомагане на изпълнителите, като им предоставя онлайн инструмент, който силно ще улеснява проследяването на дадена покривна конструкция, според конкретните условия и желания на клиента – географско местоположение, национални хармонизирани европейски стандарти, конфигурация на покривната конструкция, наклон на скатовете, избор на керемиди и аксесоари и т.н.

С две думи, изпълнителят на обекта, ползващ възможностите на All4Roof, получава значително проектно и изпълнителско предимство, позволяващо му да предлага на клиентите си оптимални решения и качествено да ги изпълнява. Това, както и безплатната реклама на сайта на Винербергер, неизбежно ще спомагат за нарастването на поръчките и неговата клиентела, ще стимулират разширяване на негови бизнес.

Достъпът до платформата All4Roof и Гаранционния регистър е възможен от настолни и преносими компютри, както и от мобилни устройства, работещи под управление на операционните системи Android и iOS. Така при необходимост, дори и от билото на сградата, строителят може да прави необходимите му справки или да прикачи снимки от място, фактури или да отбележи на момента вложените в покрива материали.

Използването на виртуална онлайн платформа има и допълнителното предимство, че пести време и спомага за ограничаване на личните контакти, което в условия на пандемия, може да се окаже и животоспасяващо решение.

Чрез платформата All4Roof „Винербергер“ ЕООД разширява и друга една ползотворна дейност за каузата на качественото строителство, която развива успешно от 2012 година насам. Това е „Програмата партньор“. Тя включва обучение – теоретично и практическо за работа с продуктите Tondach, което завършва с изпит. Издържалите го получават сертификат, удостоверяващ тяхната квалификация. По този начин „Винербергер“ ЕООД подпомага строителните фирми, с които си партнира, за повишаване на професионалната подготовката и квалификация на техните работници. Със същата цел в платформата All4Roof предстои да се създаде „Клуб на професионалните полагачи“, в който ще бъдат регистрирани да членуват професионалните майстори, обучени и сертифицирани от „Винербергер“ ЕООД да изграждат покривни системи Tondach.

По нататъшна цел на „Винербергер“ ЕООД е да изгради и професионално общество и мрежа за обмяна на опит в изпълнението на покривни системи Tondach. То ще способства за обмяна на експертен опит и добри практики, както и за навременно информиране от страна на производителя за непрестанно излизащите на пазара нови материали на Tondach, за техните предимства и специфика, както и изискванията за правилното им прилагане в строителството.

Създаването на онлайн платформата за покриви All4Roof обслужва интересите на всички. На първо място на клиентите инвеститори, защото им гарантира, че срещу вложените средства ще получат най-високо качество и дълготрайност на покрива. Инвестицията им ще бъде защитена с описаните тук 33-годишна гаранция за мразоустойчивност на керамичните материали и в добавка от 20-годишната пълна гаранция за останалите некерамични материали и изпълнението.

Платформата All4Roof спомага за непрестанно повишаване на качеството на работа на строителните фирми, което спомага за повишаване на тяхната конкурентоспособност, респективно за успешното им развитие. Тя е привлекателна и за професионалните майстори, защото спомага за повишаване на квалификацията и реализацията им.

Платформата All4Roof е необходима и на Винербергер. Като водещ производител на иновативни продукти, компанията е заинтересувана за тяхното правилно монтиране в строителната конструкция. Така постъпват лидерите, така работи световният лидер Винербергер, с неговата рядко срещана успешна 200-годишна история.

Накрая заслужава да споменем още, че България и Швейцария са първите две държави в Европа, в които Винербергер предлага на своите клиенти и партньори услугата „Гаранционен регистър” при строителството на покривни конструкции. Мина ни мисъл, „дали пък не е на път да се сбъдне лелеяната преди Втората световна война мечта родината ни да стане „Швейцария на Балканите?” Ако зависеше от Винербергер, навярно да.

Така или иначе, поставянето на двете страни една до друга е повод за гордост. Познавайки работата на Винербергер от неговото стъпване в България, ще си позволим мнението, че това е атестат за авторитета, който „Винербергер“ ЕООД и неговото новаторско ръководство, са изградили сред голямото многонационално семейство на австрийския гигант. Признание е и за лидерската позиция на продуктовата марка Tondach на българския строителен пазар. Израз е и на доверие в качествата на българския строител, чиито корени са нейде в периода на Възраждането.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер” ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото