В категории: 2020, Актуални статии, Брой 5-6/2020, Покриви, Ремонти, Строителство

Пътеводител за качествен и дълготраен покрив – част I

В навечерието на 40-годишнината на списание „Направи сам“ за пореден път се връщаме към темата за качествено, професионално изпълнения покрив. Това има своето обяснение. От покрива в много голяма степен зависи комфорта на обитаване в сградата, спокойствието, породено от убедеността, че над главите на обитателите няма да прокапе или протече, сигурността, че покривът е стабилна преграда срещу мразовитите зимни ветрове, а лятно време ефикасно забавя проникването на слънчевия пек в сградата.

Също така, покривът в много голяма степен определя външния вид на сградата, подчертава нейния архитектурен стил и привлекателност, спомага за вписването ѝ в околната среда. Колкото сградата е по-ниска, толкова повече визуалната тежест на покрива нараства.

В сравнение с останалите елементи на сградата, покривът е най-силно изложен на атмосферните въздействия – проливни дъждове и едри градушки, дебела и тежка снежна покривка, която лесно се свлича, ако липсват необходимите елементи за снегозадържане. Покривът е подложен на капризите на бурни ветрове, на ултравиолетовото излъчване на слънцето, на големи денонощни и сезонни температурни разлики, които пораждат термични напрежения и ускорено стареене на материалите, особено при хидроизолационните материали на битумна основа и т.н. На него се възлага сигурна и дълготрайна защита срещу проникване на дъждовна и снежна вода, както и на студен външен въздух или пропускане на затопления от сградата навън. Установено е, че само доброто уплътняване на покрива вече намалява енергийните разходи на еднофамилна къща с 5–10%.

Освен това покривът трябва да осигурява и добра топлоизолация на подпокривното пространство. През неизолирания покрив зиме изтича и се губи в околното пространство значителна част от все по-скъпата енергия за отопление на сградата. Колкото сградата е по-ниска, толкова делът на топлинните загуби през покрива нараства. В зависимост от броя на етажите и площта на сградата загубите през покрива може да достигнат 20–25% от общите. Ето защо той задължително трябва да бъде добре уплътнен и топлоизолиран. Особено, ако подпокривното пространство се обитава.

За да удовлетворява целия този комплекс от изисквания: да устоява без ремонт в продължение на десетилетия на неспирните атаки на мощни природни сили, да осигурява комфортно обитаване на сградата, покривът постига не само чрез керемидите, макар и те да са най-важните. Добрият покрив представлява сложна конструкция, изпълнена с редица иновативни материали, образуващи една цялостна система. Изпълнението му изисква необходимите технически познания и точно спазване на указанията на производителя им.

 

Покривът е сложна система от керамични и некерамични материали

Керемидите са финалното покритие на покрива. Те са водещият материал и с техния избор се започва. Не по-маловажни обаче са и останалите елементи, съставящи покривната система.

За качествения дълготраен покрив са валидни основните правила за всяка строителна система: първо, влагане на специално произведени за целта материали от производител със световна репутация, и второ, те да са от една цялостна система, предлагана и изпитана от производителя на керемидите. Това гарантира пълната им съвместимост едни с други, способността им да „работят“ заедно – ефикасно, сигурно и в продължение на много десетилетия напред. Затова водещите в света производители предлагат не само керемиди, а и всички останали материали, необходими за създаване на „съвършения покрив“, до последното винтче и стоманена кука за закрепване на керемиди, например.

Тondach в Европа и България

Казаното дотук с пълна сила важи за най-популярната в Средна и Източна Европа марка керамични керемиди Tondach на концерна Винербергер. Австрийският производител предлага не само широка, внимателно подбрана според региона палитра от керемиди и керамични аксесоари с най-високо качество, а и цялостни покривни решения. При тяхното правилно изпълнение – с предоставените от производителя материали и спазване на предписаната технология, керемидите Tondach се ползват с 33-годишна допълнителна търговска гаранция за мразоустойчивост. Гаранция, която осигурява сигурност и спокойствие, домашен уют, пести немалко средства и грижи.

Керамичните керемиди и цялостните покривни системи Tondach са част от обширната продуктова гама на световния лидер в производството на керамични блокове за зидане и тухли за фасадни облицовки, австрийският гигант Винербергер. Концернът има 200-годишна история – основан е във Виена през 1819 г. Към момента разполага с 200 завода за производство на керамични тухли и керемиди в 30 държави. В производството на керамични керемиди Винербергер държи челното място в Европа.

Производството на керамични керемиди Tondach започва през 1881 г., когато в австрийския град Глайнщетен се открива първата цигларна. През 1964 г. са създадените първите фабрики. От 1972 г. в същия град се сторят последователно три големи завода. Търговската марка Tondach е създадена през 1983 г.

След политико-икономическата промяна в държавите от Източна и Централна Европа, настъпила след „рухването на Берлинската стена“, поради високото си качество и съхранени местни строителни традиции, керамичните керемиди Tondach бързо завладяват прегладнелите от десетилетия за качествени строителни материали местни пазари. През 2015 г. компанията става част от групата Винербергер. Днес концернът има почти 200 завода в 30 държави и присъства в 5 експортни пазара в България от 2007 г. Винербергер има завод в Луковит за производство на широкоформатни керамични блокове за защитена зидария Porotherm.

Предлаганите от Винербергер в България керемиди се произвеждат основно в заводи на компанията в Македония, Сърбия, Хърватска, Австрия и Унгария. Независимо обаче къде са произведени, качеството им е неизменно – това е качеството на Винербергер. Производството на керемиди в различни държави има и предимството, че продуктовата палитра се разнообразява с модели, чийто външен вид следва и различни традиции в строителството.

На българския пазар първите керемиди Tondach – модел Винеам, се появяват през 2005 г., като се доставят директно от завода-производител в Македония.

Успехът им силно напомня приказка, в която без фанфари, солидна рекламна поддръжка и организационната мощ от местна централа, „принцесата“ сред керемидите бе бързо разпозната от копнеещия за качествена керамична керемида български строителен пазар. Отличен атестат за качеството на непознатата дотогава у нас марка керемиди. В началото се внасяха основно керемиди и капаци. След това нещата си идват на мястото, когато започва ускорено изграждане на дистрибуторска мрежа в страната. Продуктовата гама керемиди и покривни аксесоари е силно разширена, предлага се цялостна система от материали за покривната конструкция. От 2018 г., след окончателно завършване на процеса на сливане на Тондах Глайнщетен АД в концерна Винербергер АД, Tondach и Wienerberger работят още по-ефективно – „заедно под един покрив“ с обединена търговска и административна структура. За България това е Винербергер ЕООД.

Сътрудничеството между Tondach и списание „Направи сам“ датира от 2007 г. То бе стимулирано и от горчивия опит от годините преди промяната през 1989 г., придобит от упорито саморазрушаващите се керемиди (крайдунавско производство с обилни включвания на зърна варовик) и кошмарната битумната мушама, воалит, с ронеща се пясъчна посипка и склонност към бързо нарушаване на целостта ѝ под керемидите от слънчевото греене. Тогава преценихме, че Tondach е „нашата керемида“, че това е керамичната керемида с бъдеще. И не сгрешихме. Проучихме детайлно фирмената техническа документация за изграждане на вентилируема покривна система с керемиди Винеам, класическа керемида с естествен „керемиден“ цвят, интересът към която и днес не намалява. Изучихме редица нови, напълно или малко познати тогава технологии за изпълнение на такава покривна система, придобихме и личен опит, следвайки указанията на техническата документация.

Резултатът от този разбираем за времето си ентусиазъм бяха двете, навярно първи по рода си у нас, технически публикации за керемиди Tondach в края на 2007 г. – в НС 11/2007 и НС 12/2007. Чрез тях се постарахме да популяризираме новите и поради това все още малко познати материали и технологии – монтиране на керемидите чрез приплъзване по дължина, изграждане на вентилируема подпокривна система, използване на специални материали за изпълнението на билото, поставяне на вентилационни керемиди, използване на специални подпокривни фолиа (мембрани) и др.

През годините списанието своевременно информираше за новите модели керемиди и други керамични елементи Tondach, за появата на нови подпокривни фолиа, на алуминиеви вентилационни ленти, материали за надулучни поли и покриване на улами, различни снегозадържащи елементи, средства за механично закрепване на керемидите и др.

В резултат на дългогодишно сътрудничество към момента на сайта на списанието е събрана обилна техническа информация от 9 броя на сп. „Направи сам“ с общ обем 70 страници с формата на списание. Всички те са написани въз основа на техническа информация за керемидите и системите Tondach в тясно сътрудничество със специалистите на Винербергер ЕООД.

1. Покрив с керамични керемиди Tondach – I част, НС11/2007

2. Покрив с керамични керемиди Tondach – II част, НС12/2007

3. Покривът на столетието с керемиди Tondach, НС 3-4/2015

4. Керамичните керемиди Tondach – покривът на столетието, НС 3-4/2015

5. Керемиди Tondach. Как се прави добрият покрив, НС 5-6/2015

6. Как се прави добрият покрив – голямоформатни керемиди „Туист“, НС 7-8/2015

7. Керамични керемиди Tondach – информираният избор, НС 11/2016

8. Как се прави добрият покрив. Обезопасяване на покрива срещу свличане на сняг, НС7-8/2018

9. Защита на покрива срещу силни ветрове и бури, НС 8-9/2018

Понеже покривът неизбежно се свързва и с изграждането на комини и задължителните обшивки около него, бихме включили в списъка и статията „Система за изграждане на комини Винербергер“, НС 3-4/2018.

Необходимо е да се има предвид, че гамата керемиди и керамични аксесоари, както и различните допълнителни некерамични материали от системата Tondach непрестанно се разширява и обновява. През годините някои от моделите, за които е писано в списанието, са отпаднали, появили са се други.

Затова, особено при по-отдалечените във времето статии, е необходимо да се прави справка със сайта на Винербергер ЕООД (www.wienerberger.bg) за актуалните към момента материали.

Тук е мястото да подчертаем, че сайтът на Винербергер ЕООД е разработен и поддържан на много високо равнище като източник на конкретна и актуална търговска и техническа информация за всеки от предлаганите продукти – керемиди, аксесоари и пълен комплект материали, необходими за изграждане на покривната конструкция с един или друг модел керемиди. Изграждането на покрива е представено стъпка по стъпка с посочване на необходимите материали, сайтът предлага и демонстрационни видеофилми, които в максимална степен поясняват изпълнението на отделните етапи и специфични елементи на покрива.

Въпреки наличието на детайлизирана техническа и търговска информация за изпълнение на покривни системи Tondach, а керемидите на австрийската фирма вече и у нас са изключително популярни и красят покривите на все повече сгради, още се срещат, макар и вече рядко, майстори, заклети привърженици на някогашната „трънска школа“, водени от суеверната убеденост, че практиката е над всичко. В резултат на това те продължават да подмазват билните капаци с цименто-варопясъчен разтвор, както „едно време”. И с това оплескват, т.е. провалят цялата идея за „вентилируем“ покрив. Да не говорим за нежеланието им да използват специалните защитни фолиа, едновременно и водонепроницаеми, и паропропускливи, както и много други тънкости, които правят покривните системи Tondach лидер на европейския пазар.

Дадохме си сметка също, че изобилието от събираната в продължения на 13 години, публикувана на сайта на „Направи сам“ информация, изпъстрена с множество чертежи и таблици, би станала още по-лесно достъпна и полезна, ако читателят разполага с кратък пътеводител за верния път, който да го отведе до желания покрив Tondach. И което е особено важно, където се налага, информацията в списанието, да бъде допълнена с най-актуална продуктова информация от сайта на „Винербергер“ ЕООД.

 

Керамичните керемиди

Керемидите Tondach са керамични. Керамиката е доказалият отличните си качества, най-вече своята дълготрайност, от хилядолетия насам материал, съпровождал строителството едва ли не от зараждане на човешката цивилизация. Глината е чист природен продукт, а приносът на Винербергер е в създаването на съвременни образци керемиди чрез използване на старателно подбрана без вредни примеси глина, нейното изключително фино смилане и прилагане на модерни технологии на формуване с гипсови форми и изпичане при температура над 1000 оС. Така се гарантира не само изключително голямата дълготрайност на изделията, породено от ниско водопоглъщане и висока мразоустойчивост, но и перфектната точност на тяхната форма и размери. Все фактори, от които зависи качеството на покривното покритие.

Керамичните керемиди и днес продължават да бъдат все така предпочитан материал за покривни покрития както при ново строителство, така и при саниране на стари сгради. Това е не само традиция, но е особено силно изразено като практика в европейските страни и области с преобладаващ планински релеф.

Вече стана дума, че керемидите Tondach се ползват с 33-годишна допълнителна търговска гаранция на мразоустойчивост. Повече информация за ползването на тази гаранция се намира на сайта на Винербергер ЕООД.

Чрез изпитания за ускорено стареене обаче, е доказано, че реалната дълготрайност на керемидите и останалите керамични изделия и аксесоари Tondach, надхвърля 100 години експлоатационен живот. Това е гарантирано от цялостната покривна система, осигуряваща добрата вентилация на покрива.

Предпочитанията към керемидите Tondach се дължат още на голямото многообразие по форма, цвят, повърхностно покритие, големина и начин на съединяване една с друга. Направеният с керамични керемиди покрив има по-голяма топлоакумулираща способност, което спомага за поддържане на по-равномерна температура в подпокривното пространство, респективно помещения. Този вид покриви осигуряват и по-добра звукоизолация срещу проникване на външен шум. Керемидите не се влияят от въздействието на ултравиолетовите лъчи, устойчиви са на киселинни дъждове, на съдържащи се в птичия тор основи, те са и пожароустойчиви, тъй като вече веднъж са „преминали през огъня“.

 

Избор на керемидите

Керемидите се отличават основно по форма (изглед), размери (брой в m²), тегло, цвят и повърхностно покритие. Най-общо казано, изборът зависи от субективната преценка според вкуса на инвеститора, вида, предназначението и местоположението на сградата, на националните и местни строителни традиции, особено за някои райони или населени места с исторически значима архитектура. Зависи и от формата на покрива. Колкото сградата се намира по на северозапад и особено в планински райони, толкова повече преобладават скатните покриви и толкова повече наклонът им се увеличава. Поради това Винербергер предлагат керемиди Tondach, подходящи за широк диапазон в големината на наклона, като минималният е 10° (модел Венера) и с това са уникални за българския пазар, където се наблюдава тенденция за намаляване на наклона на покрива. При наклон над 15° може да се използва всяка от предлаганите към момента керемиди с изключение на Фигаро Делукс, който е представител на по-плоските керемиди от вътрешно-континенталната група, с алпийски стил, характерен за сгради във високопланински и/или алпийските райони, са особено подходящо за скатове с голям наклон – над 25°(виж „Керемиди Tondach. Как се прави добрият покрив“).

Моделите с по-изразен профил (висока вълна), като Медитеран Плюс например (от групата „средиземноморски тип“), са подходящи са покривни скатове с нисък наклон – от 15°.

Желателно е профилът на керемидите да бъде съобразен и с близостта на околните дървета, техния вид и количеството листа, което пада върху покрива. Керемидите с два тесни улея (Македо), значително по-лесно задържат падналите върху покрива листа, борови иглички и др. замърсявания, които след време се сплъстяват (дори залепват) и затрудняват оттичането на водата. Поради това, ако къщата е заобиколена с високи дървета, керемидите трябва да имат един, възможно по-широк и с плавни форми улей, което улеснява самопочистването им от стичащата се дъждовна вода.

Изборът на модела керемида в редица случаи, и най-вече при саниране на стари покриви, трябва да бъде съобразен и с възможността на съществуващата носеща конструкция да поеме натоварването. Така например при обновяване на стари покриви теглото на керемидите, и по-точно – теглото на квадратен метър покритие, може да се окаже и решаващо. Най-подходящи за такива покриви са голямоформатните керемиди като Туист, Танго Плюс, Болеро и Румба, чието натоварване е от 33,12 kg/m² до 35,7 kg/m². Натоварването в конкретния случай ще зависи и от приплъзването на керемидите по дължина между два съседни реда. То, на свой ред, зависи и от наклона на ската. За сравнение ще посочим, че натоварването на покрива с бетонни керемиди е 43–48 kg/m².

Гамата от модели, които Винербергер предлага на нашия пазар, е съобразена с националните строителни традиции, с предпочитанията на клиентите и търсенето на пазара, стреми се да следва и модните тенденции. Към момента се предлагат 11 модела керемиди, различаващи се по големина, форма, цвят и повърхностно покритие. Всеки от тях се произвежда в няколко различни цвята, едни имат матова повърхност, други с повече или по-малко гланцов ефект. Комбинацията от тези три фактора предоставя на проектанти и собственици добри възможности за избор от 40 варианта.

Сайтът на „Винербергер“ ЕООД предлага редица удобства за „интелигентен“ избор на керемидите чрез сортирането и показването им на екрана по групи, модел, повърхност, както и според наклона на покрива.

Предлаганите у нас керемиди Tondach са разпределени в три основни групи:

– Керемиди „континентален тип“. Наименованието им подсказва, че са най-предпочитани за отдалечени от морето райони. Такива са моделите Континентал Плюс, Констант Плюс, Македо, Винеам, Туист и Танго Плюс.

– Средиземноморският тип керемиди са по-пригодени за крайбрежните зони, където валежите са по-чести. Представители на тази група керемиди са моделите: Венера, Румба, Медитеран Плюс.

– Ярки представители на т.нар. модерни керемиди са моделите Болеро и Фигаро Делукс. Това се голямоформатни керемиди с изчистени, специално проектирани за сгради с модернистична архитектура.

За всяка керемида е дадена основната техническа и транспортна информация, технически сертификат и подробна техническа карта. За моделите Македо, Винеам и Туист като типични представители на различни групи керемиди има подробни технически ръководства за изпълнение на покривната конструкция, онагледени с чертежи и схеми.

Много полезна е също така информацията за базовите цени на всеки модел и цвят керемида според населеното място и транспортните разходи. Ценоразписът включва и всички останали аксесоари и материали, необходими за покривната система. Освен това, може да се поиска и безплатна оферта от „Винербергер“ ЕООД при зададени параметри на покрива или калкулация на необходимите материали като допълнителна платена услуга. На разположение за консултация са и специалисти на фирмата.

По същия начин са представени и всички аксесоари на Tondach, необходими за цялостно изграждане на покривната система.

На сайта ще намерите още пълен продуктов каталог за 2020 г., съдържащ техническа информация за всеки от моделите керемиди, за керамичните и некерамични продукти, изграждащи покривната системата Tondach. Налична е и таблица с информация за разстоянието на приплъзване за всеки от моделите керемиди.

Керемидите Tondach се поставят чрез надлъжно приплъзване една спрямо друга

Освен формата и големината, съществен фактор при избора на керемидите е техният цвят, както и наличието на повърхностно покритие. Цветът на керемидите е свързан не само с естетическото възприятие на покрива. Той е свързан и с повърхностните свойства на керемидите, от които пък зависи устойчивостта им на атмосферните въздействия. Най-вече през зимата. Това е така поради използването на различни производствени технологии за оцветяване на керемидите, които се отразяват върху цвета и вида на покритието.

Темата за повърхността на керемидите, произтичащото от това многообразие от цветове, както и различията във физическите качества на повърхностния слой, е подробно разгледана в статията „Керамични керемиди Tondach – информираният избор”. Затова тук ще споменем само трите вида оцветяване:

– Естественият цвят на добре изпечената керамика е познатият „керемиденочервен“. Повърхността е матова. Цветът не се променя в дълбочина и драскотините на практика не се забелязват, тъй като няма допълнително покритие върху керемидата.

– За получаване на оцветяване, различно от естественото, върху повърхността на керемидите се полага специално покритие – енгоба. То представлява течен разтвор на фино смляна глина със съдържание на подбрани метални оксиди, който прониква към вътрешността на керемидата. В процеса на изпичането при температура около 1050 °С част от енгобата се стопява и така се свързва неразрушимо в еднородна маса с основния материал на керемидата. Повърхността ѝ се запечатва. Така допълнително се получават още 10 нюанса на земни цветове – червени, медно- и тъмнокафяви, тъмнозелени, черни, сиви и т.н. Повърхността на керемидите остава матова, а оцветяването е изключително трайно. Поради това покривът не променя цвета си с годините. Ако се наложи подмяна на счупена керемида, новата ще има същия цвят и няма да стои като кръпка.

– Керемидите с глазура имат специално повърхностно покритие – стъкловидна глазура, която се получава в процеса на изпичане и стопяване на материала. Поради това повърхността на керемидите получава различно оцветено блестящо покритие, което е много здраво свързано с основния материал. Глазурата има много висока твърдост, тя е напълно водо- и паронепроницаема, а повърхността на керемидите е съвсем гладка. Поради това тези керемиди са практически водоустойчиви, не поглъщат вода, което повишава тяхната устойчивост срещу замръзване. Резултатът е още по-голяма дълготрайност.

При избора на керемиди бихме обърнали внимание и на една по-специална група – голямоформатните, възприемани като керемиди от новото поколение – Туист и Танго Плюс (континентален стил), Румба (средиземноморски стил) и Болеро (модерен стил). Размерите на керемидите са 30х50 cm. Вече стана дума, че използването на голямоформатни керемиди намалява натоварването на покрива, което е от особена важност при саниране на стари сгради, без да се налага цялостна подмяна на носещата дървена конструкция. Намалява се и количеството на носещите керемидите летви. Времето за полагане на този вид керемиди се съкращава с 10–15%. Също така се намаляват и разходите за транспорт и качване на керемидите на покрива. По-малкият брой керемиди също така улеснява работата при покриви със сложна форма, където, примерно около уламите, се налага рязане на крайни в реда керемиди. Съществено предимство на голямоформатните модели е допълнително повишената защита на покривното покритие като цяло срещу проникване на дъждовна вода. Това се дължи на по-малкото на брой фалцови сглобки между тях, съответно на по-малката им обща дължина.

На керемидите Туист и изграждане на покривната конструкция с тях е посветена подробна статия: „Как се прави добрият покрив – голямоформатни керемиди „Туист“.

Наред с основните керемиди, за изграждане на „перфектната“ покривната система Tondach се предлагат и редица аксесоари:

– Завършващи керемиди, леви и десни, половинки керемиди (Танго Плюс, Туист, Фигаро Делукс), които позволяват да се получи напълно завършено по краищата покритие, без да се налага рязане на керемиди. Чрез поставяне на крайни керемиди се избягва ламаринената обшивка на челните дъски по наклона. Така се увеличава дълготрайността на покрива, той не бива загрозяван с допълнителни ламарини или необходимост от редовно лакиране на челните дъски. Керемидите с половин широчина се използват, когато е необходимо да се получи разминаване на фугите между отделните редове по дължината на ската, за да се получи „шахматна визия“.

– Вентилационни керемиди.

– Билни капаци (с изпъкнал фалц за по-сигурно захващане), фалцов начален капак, тройник или четворник за фалцови капаци (покриващ елемент в зоната, където се срещат повече от две била).

– Снегозадържащи скоби и решетки.

– Челни прегради (PVC) за фалцови капаци при двускатен покрив.

– Комплект отдушник за вентилация на канализацията, тоалетни, кухненски аспиратори и др.

Система за обшивки около комин или стена, които предпазват от проникване на вода в тези проблемни зони. За разлика от ламарината, обшивката прилепва плътно по всяко ъгълче и извивка поради нейната добра разтегливост.

Вляво – крайна лява керемида Болеро, в средата – снегозадържаща керемида Болеро, вдясно – комплект отдушник

Дълъг е списъкът на некерамични аксесоари, като по степен на важност на първо място ще изведем специалните подпокривни пародифузни хидроизолиращи фолиа (мембрани), вентилационната лента за покриване и защита на билото, материалите за надулучна пола, за хидроизолация между керемидите и комина, за покриване на улами и ред други.

Всички те са елементи от цялостна покривна система Tondach. Така изпълнен покривът ще осигурява сигурна защита срещу атмосферните въздействия далеч над 33-те години гаранционен срок на керемидите.

За актуална и подробна продуктова информация вижте сайта на Винербергер ЕООД.

 

Следва: част II на статията

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото