В категории: 2013, Актуални статии, Брой 3-4/2013, Строителство, Топлоизолация

Шейна за полагане на разтвора при зидария с Porotherm 25 N+F Light

Porotherm1

Акцент в представянето на „Винербергер“ ЕООД на наскоро завършилото строително изложение „Стройко 2000“ бе оригиналният инструмент, наречен „шейна за разтвор Porotherm 25 N+F Light“. Той е оригинално не само, защото силно улеснява и прави зидането на керамичните блокове Porotherm 25 N+F Light по-бързо и по-качествено, но е и оригинална българска разработка – поредният принос на „Винербергер“ ЕООД за повишаване на ефективността на строителство у нас.

Инструментът представлява шаблон, с чиято помощ свързващият керамичните блокове разтвор се полага дозирано и точно на необходимото място, а наименованието „шейна“ може да бъде свързано с периодичното плъзгане на инструмента, при което след него остават две равномерно положени ивици разтвор.

Създаването на този нов за строителната практика инструмент е логично следствие на друг един авторски проект, който българското поделение на австрийският гигант Wienerberger – най-големият производител на строителна керамика в света, реализира преди две години. Това е проектираният и произвеждан в завода в гр. Луковит блок Porotherm 25 N+F Light, който списание „Направи сам“ представи подробно още преди неговата официална премиера. С този нов керамичен блок, създаден специално според строителните традиции и практика в България, „Винербергер“ ЕООД разшири палитрата от предлаганите в страната ни общо шест към момента продукта Porotherm – от Porotherm 8 N+F, предназначен за зидане на шахти и кухини за прокарване на канализационни и водопроводни тръби, до блоковете Porotherm 38 N+F Hi, които позволяват бързото изграждане на монолитни външни стени според нормативните изисквания за енергийна ефективност (коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K), без да е необходимо поставяне на допълнителен слой топлоизолационен материал.

Porotherm2

По стародавна строителна традиция и заради предназначението им за иззиждане на външни и вътрешни зидове керамичните блокове често биват наричани и тухли, макар че единственото, което ги свързва е изходният материал – чистата природна глина, която се превръща в керамика чрез изпичане в пещи при температура около 900 °С. Блоковете Porotherm са високотехнологичен продукт, който е сред най-висококачествените продукти в световното производство на строителни материали.

Както личи и от наименованието му, новият инструмент, обект на тази статия, е специално предназначен за зидане на блоковете Porotherm 25 N+F Light. Това налага да припомним накратко причината за тяхното създаване и последвалия пазарен успех, както и някои особености, породили създаването на специализирания инструмент „шейна за разтвор“.

Стремежът за постигане на максимално възможното за момента качество и по-точно – за непрестанно доближаване на конструктивните материали за зидане до класическите топлоизолационни материали (измерено по техните коефициенти на топлопроводност – λ), неизбежно се отразява на цената им. Създаването на Porotherm 25 N+F Light е резултат от търсенето на оптимален баланс, възможно най-добро съотношение между качеството и продажната цена. Тези керамични блокове в голяма степен притежават характерните качества, наложили марката Porotherm по цял свят, като същевременно представляват алтернатива на блоковете за зидане с хоризонтално разположени кухини. Този вид тухли все още имат своето търсене на нашия пазар поради продължилата десетилетия наред доминация на някогашните тухли четворки и най-вече стремежът към покупка при най-ниска цена на бройка. Мотив, който особено в годините на сегашната икономическа и финансова криза, придоби още по-голямо значение.

Всеки блок Porotherm 25 N+F Light заменя три тухли четворки, с толкова пъти по-бързо върви зидарията, над трикратно се намалява и разходът на разтвор за зидане. Блоковете се свързват странично един с друг чрез двойна сглобка позната като „нут и перо“. Това от една страна прави зида значително по-здрав и по-устойчив механично, а от друга се подобрява уплътняването на вертикалните фуги между блоковете, без да е необходимо поставяне на зидарски разтвор в тях. Освен икономия на разтвор и работно време, по-добре уплътнените фуги подобряват като цяло и топлоизолиращата способност на зида. Затова при покупката на тухли финансовите сметки не бива да се правят на бройка, а на квадратен метър зидария. Всеки инвеститор, проектант или строител много лесно и точно може да пресметне разходите, за да избере оптималния вариант, като използва електронния калкулатор на сайта „Винербергер“ ЕООД.

Свързването между съседните тухли чрез „нут и перо”, в съчетание с точните повтарящи се размери на всеки един от блоковете, силно улеснява зидането и получаването на гладки повърхности от двете страни на зида. От своя страна това улеснява измазването до такава степен, че често е достатъчна и тънка мазилка.

Към списъка със съществени предимства ще добавим още, че, както личи и от наименованието, Porotherm 25 N+F Light са специално олекотени керамични блокове, без обаче това да се отразява на тяхната здравина, респективно на якостта им на натиск. Ето защо тези блокове имат по-малко обемно тегло на кубичен метър зидария в сравнение с тухлите четворки. Това от своя страна води до по-малко натоварване на носещата стоманобетонна конструкция, позволява икономия на материали и в крайна сметка поевтинява се строителството.

3

На снимката се вижда, че покрай надлъжните стени на блоковете Porotherm 25 N+F Light е запазена традиционната за Porotherm гъста многокамерна решетка със значително по-малко напречно сечение в сравнение с отворите в централната им част. Тази конструктивна особеност поставя и конкретно изискване към технологията на зидане. Разтворът за зидане (варо-пясъчен разтвор в съотношение 1:3 или фабрично приготвен) се полага само върху тези два периферни реда отвори така, че да се образуват две ивици с широчина 5–7 cm всяка и дебелина 1,0–1,2 cm. Гъстотата (консистенцията) на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на блоковете на дълбочина до 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира доброто сцепление между разтвора и блоковете, осигурявайки необходимата здравина на свързване между редовете. Положен върху по-големите отвори в централната част на блоковете, разтворът неминуемо би пропаднал в тях, което ще причини преразход на материал за зидане и същевременно ще се влошат топлотехническите параметри на зида.

Очевидно е, че спазването на тези изисквания би затруднило работата, изисква се по-голямо старание и майсторлък, а работата върви бавно.

Тези проблеми се преодоляват с новия инструмент на „Винербергер“ ЕООД. С лекота се постига високо качество на зидарията, включително и от хора без дългогодишна практика. Шаблонът улеснява много полагането на разтвора за зидане на точно необходимото място в две успоредни, непрекъснати, с еднаква широчина и дебелина ивици. Работата се ускорява значително, при минимални усилия се постига спазване на технологичните изисквания за полагане на разтвора, от което зависи здравината и въздухонепроницаемостта на зидарията. Равномерната дебелина на ивиците разтвор също така улеснява нивелирането на блоковете в следващия ред, работи се по-бързо като с минимални манипулации се постига необходимото качество. Избягва се и преразходът на зидарски разтвор.

Инструментът е изработен от стоманена ламарина с прахово антикорозионно покритие, което не позволява полепване на разтвора по повърхността му и се улеснява почистването след завършване на работата. По продължение на едната дълга страна на шейната има огънат надолу борд, който се опира плътно към реда тухли отдолу. По този начин се осигурява точното местоположение на инструмента, респективно на двата надлъжни отвора, през които се извършва полагането на разтвора върху реда от блокове. Широчината на ивиците разтвор се определя от широчината на отворите на шейната, а дебелината им – от височината на огънатите надолу ивици ламарина, ограждащи надлъжно отворите. В единия си край инструментът има участък без отвори, който служи като депо за събиране на излишния разтвор.

Зидането започва с поставяне на първия ред блокове върху легло от пресен цименто-пясъчен разтвор, положен върху стоманобетонната плоча. Редът трябва да бъде много добре подравнен и нивелиран, защото от него се подвеждат следващите редове в зида (1).

С шейната се работи по следния начин. Тя се поставя върху блоковете в началото на зида така, че огънатият надолу страничен борд да опре плътно (2). След това разтворът се полага с мистрия по продължение на отворите, докато те бъдат запълнени (3, 4). Разтворът не бива да се притиска или набива с мистрията, защото ще пропадне в отворите на по-голяма от необходимата дълбочина. С изтегляне на мистрията към участъка (депото) в края на инструмента излишното количество разтвор, намиращо се над плоскостта на шейната, се събира, за да се използва повторно (5).

4

Следващата операция е преместването на инструмента чрез неговото приплъзване без повдигане, като се води плътно по зида (6). Зад шейната остават две ивици разтвор с необходимата широчина, дебелина и с гладка повърхност. Ивиците не бива да прекъсват. Затова инструментът се придвижва така, че всяка следваща ивица да застъпва предната на разстояние около 5 cm (7). Операцията се повтаря неколкократно, като първо се изгребва събраният в края на шейната излишен разтвор и след това в отворите се добавя нов. Така постепенно, участък след участък, свързващият блоковете зидарски разтвор се полага в две ивици до края на зида (8). Тук инструментът се повдига, като се внимава ивиците пресен разтвор да не бъдат деформирани (9). След това останалият върху него или полепнал разтвор се обира и връща обратно в съда за разтвор.

5

Блоковете Porotherm 25 N+F Light се нареждат, като са поставят чрез вертикално приплъзване плътно един до друг. За да се получи необходимата за здравината на зида „зидарска превръзка“ вертикалните фуги между блоковете в съседните редове трябва да се разминават на разстояние поне 1/3 от дължината им или най-малко на разстояние 10 cm. Затова всеки четен ред се започва не с цяла, а със скъсена тухла или по възможност половин тухла. Повече подробности за изпълнението на „зидарската превръзка“ при ъглови и Т-образни зидове с блокове Porotherm може да прочетете тук .

По принцип блоковете Porotherm се режат с машина за мокро рязане с диамантен диск. Така се постига точно и чисто рязане, не се налага бракуването на блокове или части от тях. Първият в реда блок се поставя внимателно на мястото си без да се притиска (10). Нивелира се в хоризонтална и вертикална посока, като при нужда се намества с леко почукване с гумен чук. Следващите блокове се поставят плътно чрез приплъзване по късите им страни и без притискане, като всеки следващ се подравнява по вече поставения (11). Накрая редът се проверява с мастар и където е необходимо блоковете се наместват с леко почукване, така че да образуват равнина, необходима за правилното изграждане на следващия ред (12).

6

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер” ЕООД.

Видео към статията

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Шейна за полагане на разтвора при зидария с Porotherm 25 N+F Light”

liubomir | януари 12th, 2014 at 1:59 pm

Откъде мога да закупя шейната за полагане на зидарския разтвор.
„Направи сам“:
„Шейните“ за полагане на зидарския разтвор се продават в складовете на големите дистрибутори на Wienerberger.
Списъкът им може да намеритe тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото