В категории: 2015, Актуални статии, Брой 7-8/2015, Градина, Представяме ви

STIHL и VIKING в България – формулата на успеха

S_V_1

Георги Балански

Юбилейните годишнини на компании като „Андреас Штил“ ЕООД (виж „Андреас Штил ЕООД отпразнува своя 10-годишен юбилей„) заслужават по-специално внимание, защото те са едни от „белите лястовици“ на почтения бизнес, представители на нормалната икономика, движена от законите на свободната конкуренция, част от неизкривеното пазарно стопанство. Това прави успехът им още по-значим, а примерът им е единственият верен път, водещ бизнеса, държавата и обществото ни към съвременната европейска и световна цивилизация на свободното предприемачество и просперитет, изградени единствено на лични качества, умения и много труд.

Поради това ще си позволим накратко да споделим и своя прочит на десетилетното развитие на българското представителство на немската компания STIHL, което имаме привилегията да познаваме отблизо.

Първата публикация в списание „Направи сам“, свързана с продукти на STIHL, датира от октомври 2006 г., а от януари 2007 г. досега няма брой на списанието, в който да не сме публикували една или повече редакционни статии, представящи най-новите модели и технологии на STIHL и VIKING – общо 112 към момента. Всички те са достъпни на сайта на списанието – нeколкостотин страници прегледна и подробна енциклопедична информация, позволяваща да се проследи техническото развитие на машините на STIHL и VIKING през тези близо 10 години. А така също и актуалните най-добри към даден момент модели. Тази обилна информация представя и убедителните доказателства, защо тези две марки от много десетилетия са предпочитани на световния пазар, защо за много по-кратко време те завоюваха челни позиции и в страната ни. Независимо дали става дума за професионални работници от дърводобивната и дървопреработваща индустрия, работещи в промишлените овощни градини и паркове или за любителите градинари, общото между всички техни почитатели е, че държат на качествената техника и се стремят да притежават най-доброто – не само да бъде Made in Germany, а непременно и Made in STIHL.

От публикациите в списанието може да се проследят и всички ключови прояви през десетгодишното развитието на „Андреас Штил“ ЕООД като годишни дилърски срещи, участия в Международния технически панаир в Пловдив и др.

Практиката на почти всички познати нам световни компании, стъпили с представителства в страната ни, е преди на направят тази решителна крачка, внимателно, често и продължително, да проучват особеностите на местния пазар. Да организират предварително внос на свои продукти, чиито качества сами по себе си ненатрапчиво и поради това убедително са най-добрата им визитна картичка.

Такава е предисторията на представителството на Andreas STIHL AG & Co.KG в България. Моторните верижни триони на STIHL навлизат постепенно в българското горско стопанство отпреди 50 и повече години. След историческата политико-икономическа промяна в държавата през 1989 г., в периода от 1993 г. до 2005 г., машините STIHL и VIKING биват внасяни у нас от фирма „Модакс Сервиз“ ООД.

Заслужава да се отбележи, че благодарение на своето качество и вярна служба верижните триони STIHL спечелват признанието на работещите най-вече в дърводобива. И не само това. Привързаността им към сигурната машина, с която си изкарват хляба, поражда и тяхното местно гальовно наименование – щилки. В редица райони на страната думата „щилка“ и днес се използва като нарицателна за моторен верижен трион.

Всичко това убеждава немската компания майка, че е назрял моментът да направи решаващата крачка – създаване на дъщерно дружество в България. През април 2005 г. е регистрирано „Андрес Штил“ ЕООД.

2

Стартира планомерното масово навлизане на всички видове машини на STIHL и VIKING, предназначени за работа в гората, в промишлени и дворни градини, в паркове и дворни поляни, което се свързва с две събития – откриването на модерен административно-складов комплекс на 31 август 2006 г. и поемането на ръководството на дружеството от инж. Георги Драганов. Човек, нееднократно доказал качествата и уменията си на ръководител. Преди да поеме руля на новосъздаденото дружество, името му се свързва с ненадминатия и досега стремителен за времето си възход на друга дъщерна фирма – „Тултехник Системс” на немската компания Festool.

Две мнения няма, че успехът на дадена марка зависи най-вече от техническото и технологично ниво на нейните продукти, от доказаното години наред неизменно високо качество на нейното производство.

ANDREAS STIHL AG & Co.KG е типична за Европа семейна компания с 89-годишна успешна история. Компания, успяла да възкръсне и повторно да се издигне до челните световни позиции от руините на сринатата до основи немска промишленост в края на Втората световна война. Фирмата е основана през 1926 г. от Андреас Щил. През 1927 г. е създаден първият електрически трион за нарязване на дървени трупи, а през 1929 г. бива произведен и първият задвижван с бензинов двигател верижен трион за поваляне и нарязване на дървета. Поради това историята записва името на Андреас Щил като „баща на моторния трион“.

4

През 1959 г. се появява моделът STIHL Contra, който е първообраз на съвременните моторни триони за работа в гората и градината. Дванайсет години по-късно, през 1971 г., в света са продадени общо 1,5 млн. верижни триони STIHL, с което марката излиза на първо място като най-предпочитана в света. Подробности за развитието на моторните верижни триони на STIHL може да прочетете и тук.

Към групата STIHL принадлежи и базираната в Тирол (Австрия) компания VIKING, основана през 1981 г. Тя е специализирана основно в разработването и производството на машини за поддържане на затревени площи, извършване на недълбока обработка на почвата в зеленчукови и други градини, раздробяване на клонки, растителни отпадъци, и други сходни дейности. Първото представяне в списанието на косачките за трева и марката VIKING може да прочетете тук.

За високата производителност и дълготрайност на машините на STIHL и VIKING има принос и фактът, че съвсем доскоро STIHL бе единствената в света компания, производител на такава техника, която затваря целия производствен процес единствено в своите развойни звена и заводи. Поради това нейните вериги, шини и останалите режещи инструменти са оптимално пригодени и прецизно произведени за всяка една машина STIHL и VIKING.

През 2014 г. в различни държави за групата STIHL са работили 14 297 служители. Групата е постигнала оборот от 2,98 млрд. евро, от които 89,4% са реализирани извън Германия.

„Андреас Штил“ ЕООД е едно от общо 36 дъщерни дружества на STIHL. В неговото успешно развитие особено ярко се открояват годините до 2008, включително, когато световната финансово-икономическа криза, особено съкрушително се стоварва върху страната ни. Последвалите тежки за цялата икономика и всички отрасли години на изпитания биват умело използвани за по-нататъшно оптимизиране на структурата и търговската мрежа в страната, за по-прецизен избор на оптималните за местните условния модели машини. В резултат на това с напълно съхранен екип „Андреас Штил“ ЕООД успява да излезе от този кризисен период още по-стабилно стъпила на българския пазар. Продължава успешно да разширява своето присъствие в професионалните сектори, а марките STIHL и VIKING стават все по-предпочитани от многобройната армия на любителите градинари. За това принос има и бързото развитие и разширяване на гамата ръчни инструменти, колесни косачки и дробилки за клони и други машини с електрическо захранване. През последните години акумулаторно захранваните инструменти на „Андреас Штил“ ЕООД ускорено навлизат и на нашия пазар.

Наред с техническото ниво и качество на машините STIHL и VIKING, което задава и световното ниво, принос за техния успех има и непрестанното разширяване на сферата на приложения, появата на нови специализирани и поради това много ефективни инструменти, правещи работата многократно по-производителна, по-неуморителна и приятна. Един от последните примери за това е акумулаторната (лозарска) ножица за клони STIHL ASA 85. Пример за специализация на дадена група инструменти, която ги прави още по-незаменими, са и най-новите модели верижни триони за работа в короната на дърветата.

5

S_V_8

За групата ANDREAS STIHL AG & Co.KG разбирането за високо качество включва внедряването на иновативни технологии, част от които са собствена разработка и патентно защитени, високата производителност и дълготрайност на машините STIHL и VIKING. Компанията полага ефективни усилия, за да осигури максимални удобства при работа с нейните машини, минимално натоварване, включително и намалени до минимум предавани на ръцете и тялото вибрации, минимално или пълна липса на увреждане на околната среда. Тази устойчива във времето политика на компанията е реализирана в множество конкретни оригинални технически решения, сред които: двутактовият двигател STIHL 2-MIX и четириканалната технология за подаване на гориво-въздушната смес в цилиндъра, STIHL 4-MIX, съчетаващ предимствата на двутактовите и четиритактови двигатели, автоматизираната електронна система за управление на двигателя STIHL M-Tronic, системата за оптимално смазване на режещата верига STIHL Ematic, усъвършенстваните катализатори за очистване на изгорелите газове, въздушните филтри (HD2 и предварително очистване) със значително удължена дълготрайност до почистване, ефективните антивибрационни системи, системата за улеснено запалване на двигателя STIHL ErgoStart и др.

S_V_7

Предлаганите в България модели са съобразени и подбрани според спецификата на местния пазар и условията на използване, включително и с наложили се през годините традиции. Затова „Андреас Штил“ ЕООД се стреми за всяка сфера на приложение да предлага достатъчно богата гама от модели, покриваща целия диапазон от потребности. Това позволява на клиентите да избират най-подходящата за себе си машина. Колкото до най-новите модели, тези, които представляват интерес за страната ни, се появяват едновременно на българския и на немския пазари.

3

Продуктите на STIHL и VIKING достигат до своите клиенти чрез широко разклонена в страната, внимателно подбрана и добре обучена дилърска мрежа. Всеки нов търговски партньор се подбира след като доказано отговаря на редица високи изисквания, включително на възможността да демонстрира всяка продавана машина, както и да извършва определен набор от сервизни услуги. Мрежата от сервизи е разделена според нивото на сложност на техническо обслужване, което може да извършва. Снабдяването с резервни части и актуална сервизна документация, методическото техническо ръководство и периодично обучение се извършват от централния сервиз в София.

През годините „Андреас Штил“ ЕООД разгърна и широка дейност за популяризиране на предлаганите машини и новостите в тях, а най-вече – за повишаване на техническата грамотност на своите клиенти, защото високотехнологични продукти се търсят и най-високо ценят от технически информирани и подготвени хора.

Накрая стигаме да обещаното в заглавието разкриване на формулата на успеха на „Андреас Штил“ ЕООД.

Всъщност тя се съдържа и е най-точно дефинирана в поместената тук извадка от интервю с инж. Георги Драганов пред представител на редакцията.

Казаното през 2011 г. с пълна мяра важи и днес, очевидно и утре. Тази приемственост и последователност в политиката също е характерна черта на големите, от световна величина, компании с фирмени традиции и управленска култура.

За допълнителна информация вижте сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото