В категории: 2016, Актуални статии, Брой 5-6/2016, Представяме ви

Годишна пресконференция на „Роберт Бош“ ЕООД. Бош постигна двуцифрен ръст на продажбите си в България

Bosch1

На 18 май т.г. в духа на утвърдена традиция „Роберт Бош“ ЕООД проведе своята трета поред годишна пресконференция. На нея ръководният екип, начело с Генералния директор и официален представител на групата Bosch за България г-н Михай Болдижар, запозна журналистите с отчета за дейността и постигнатите резултати на групата Bosch през отминалата 2015 г. в световен мащаб и по-подробно, в нашата страна. Постигнатите резултати и открояващи се тенденции в развитието на отделните направления, включително и по региони, са реалната основа, позволяваща също така добрите прогнози за развитието на немския гигант през тази и следващи години.

Отделно поместваме подробната информация, която групата Bosch официално изнесе пред световните медии на 5 май т.г.

Надсловът на всяка предназначена за медиите публична проява цели да изтъкне най-същественото, което характеризира даден, в случая годишен, период на развитие и постижения. За световните медии Bosch заяви: „След рекордна година Bosch продължава курса си на растеж“. Посланието в мотото на пресконференцията на „Роберт Бош“ ЕООД в София, бе по-конкретно: „Bosch отбелязва двуцифрен ръст на продажбите си в България“, с допълнение „Компанията засилва позициите си, като расте по-бързо от пазара“.

Освен Генералният директор г-н Михай Болдижар, на срещата с журналистите присъства и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на „Роберт Бош“ ЕООД.

След въвеждащото слово на г-н Болдижар, ръководителите на отделните направления в „Роберт Бош“ ЕООД представиха дейността, за която отговарят и постигнатите резултати в следния ред:

» „Електроинструменти“ – г-жа Регина Симон, търговски директор;

» „Автомобилно оборудване“ – г-н Панайот Николов, търговски директор;

» „Термотехника“– г-н Йордан Дочев, търговски директор;

» „Системи за сигурност“ – г-н Михаил Бончев, търговски директор;

» „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД – г-н Ивайло Рашев, управител.

Bosch2

Откривайки пресконференцията, г-н Болдижар заяви, „… в Bosch активно се възползваме от бъдещето, като го правим част от нашето настояще. Ние виждаме бъдещето като електрифицирано, автоматизирано и свързано“. Така той най-общо охарактеризира и съдържанието на пресконференцията.

„Отминалата 2015 г. бе добра за Bosch като цяло. Въпреки рецесията в световната икономика, поставените цели за растеж и приходи бяха успешно изпълнени. За 2016 г. предвиждаме общ ръст на продажбите между 3% и 5%“, заяви г-н Болдижар. Той подчерта, че стратегията на групата Bosch е насочена с най-голямо внимание към развитието на иновативни продукти и услуги. Компанията е високотехнологична, поради което е доставчик преди всичко именно на такива услуги.

Успехът на групата Bosch в България през 2015 г. също е силно впечатляващ – оборотът е достигнал 51 млн. евро, което прави ръст от 27% спрямо по-предната година.

Принос за добрите резултати на групата Bosch имат и някои реализирани през миналата година стратегически проекти, като окончателното придобиване на компаниите Automotive Steering, специализирана в разработването и производството на кормилни уредби за леки и леко-товарни автомобили и BSH Hausgeräte, реномиран производител на домакински електроуреди, в която досега Bosch имаше поделено участие. Особен интерес представлява придобиването на базираната в прочутата Силициева долина в Калифорния компания Seeo Inc., която е водеща в създаването на нов клас акумулаторни литиево-йонни батерии с висока енергийна плътност на базата на наноструктурирани полимерни електролити. Целта на тази стратегическа стъпка е очевидна и с поглед към бъдещето – пробив в развитието на електроавтомобилите и фотоволтаичните централи. През отминалата година Bosch е създал и две нови направления в своята дейност. Едното е насочено към двуколесните превозни средства, а другото – към товарните автомобили и специализираните офроуд превозни средства.

Пред 2015 г. групата Bosch е постигнала рекордни приходи в размер на 70,6 млрд. евро. В нея влизат 16,6 млрд., получени в резултат на консолидиране.

В разпределението на приходите по производствени сектори, както и досега, водещо е направлението „Автомобилни технологии“ с обем на продажбите 41,7 млрд. евро и постигнат ръст от 12%. На второ място се нареждат „Потребителски стоки“ с 17,1 млрд. евро приходи и ръст от 10%. Следва „Енергийна и сградна техника“ с приходи от 5,1 млрд. евро при ръст 11%. В сектора „Индустриална техника“ има минимално отстъпление (–1,6%) като приходите са 6,6 млрд. евро. (Б.Р.: В България това направление не е представено директно). Съответно, първите две направления формират 59% и 25% от общите приходи.

В областта на научно-изследователската и развойната дейност, на която Bosch отделя изключително внимание и средства, през 2015 г. са инвестирани 6,6 млрд. евро или 9% от общите приходи.

Характерна за Bosch е силната диверсификация на дейности и производства, с каквато много малко фирми в света могат да се похвалят. Компанията има много силно присъствие в световната автомобилна индустрия, в сградните и индустриални технологии, както и в ред други производствени направления и услуги. Свързването на продуктите и услугите, които Bosch предлага на пазара, от своя страна генерира нов бизнес. Всичко това гарантира присъствието на компанията и в бъдещето като водещ иновативен технологичен лидер.

Все по-разширяващата се свързаност, изградена основно на уеб базирани технологии и услуги, предлага на клиентите нови възможности, правещи живота и работата им по-лесни, по-удобни и ефективни, създава нови услуги за цял живот. Вече са реалност непознати до скоро нови функционални възможности на автомобила, например сам да намира подходящо за големината си свободно място в препълнените градски паркинги и след това, отново сам, да извърши маневра за паркиране. Технологиите и продуктите, които създава Bosch, са в основата на революционните промени, които с невероятни темпове променят облика на съвременния автомобил в посока на неговата все по-голяма автономност на пътя, за по-голямата безопасност при движение. Те участват в системите за автоматично и дистанционно интегрирано управление на техниката в т. нар. интелигентен или умен дом.

Това, все още ново понятие, представлява модерно, с много висока функционалност решение за автоматизация на къщи, вили, хотели, офиси, заведения и сгради с друго предназначение. То позволява интегрирането на всички налични в „умния“ дом системи – аудио- и видеотехника, системи за сигурност, климатизация, включваща и отоплението, управление на гаражните и входни врати, при наличие на поливна система в градината, и нея. Всичко това може да се управлява автоматично, да се командва дистанционно, практически от всяка точка на земното кълбо, където има връзка с глобалната мрежа. Това не е фантастика, а реалност от днешния ден, за чието осъществяване Bosch има голям принос. В същата посока бързо се развива вродената и придобита „интелигентност“ на все повече електроинструменти на Bosch.

Г-н Болдижар подчерта, че свързаното производство поражда нови бизнес модели. При това Bosch не се ограничава само в собственото си производство, а е отворен за такава свързаност, предлага решения, които позволяват включването и на продукти от други производители. Така например Bosch има създадена собствена облачна технология (Bosch IoT Cloud), която предоставя на клиентите множество удобства и предимства пред това да съхраняват информацията единствено на собствения си компютър или мобилно устройство. Облакът съдържа огромно количество специализирана техническа и друга информация, примерно за продуктите на Bosch, до която клиентите могат да имат достъп чрез мобилен телефон и специално разработени софтуерни приложения. Всичко това са елементи на извършващата се с бързи темпове четвърта индустриална революция – „Индустрия 4.0“, в която Bosch е не просто участник, а активна движеща сила. В тази насока Bosch работи основно с партньори от три икономически региона – Европа, Тихоокеанска Азия, Северна и Южна Америка. Вече успешно се съчетават немски и американски стандарти, което води до създаването на общ, единен технически език, предпоставка за безпроблемна трансгранична свързаност.

Bosch4

Тук редакционно бихме добавили, че в резултат на развитието и масовото приложение на електрониката и компютърните технологии за автоматизация на промишлеността, реалният и виртуалният свят вече започват да се сливат в производството. В резултат на „Индустрия 4.0“ милиарди машини, системи и сензори в бъдеще ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това ще позволи не само увеличаване на ефективността на производството, но ще създаде и по-голяма гъвкавост за неговото адаптиране към изискванията на пазара.

С уговорката, че за успехите на „Роберт Бош“ на българския пазар ще говорят основно колегите му, г-н Болдижар подчерта, че постигнатото в България през миналата година е повод за гордост. Както вече стана дума в началото – през 2015 г. е постигнат рекорден оборот от 51 млн. евро и също така рекорден ръст на продажбите от 27%. Принос за този резултат има също така пълното придобиване на собствеността върху „БСХ Домакински уреди България“ ООД, както и на софтуерната българо-немска компания ProSyst, което е увеличило продажбите с почти 24 млн. евро.

Към момента броят на служителите на Bosch в България е достигнал 150 души. За постигнатите успехи той отдаде заслужено признание и за приноса на над 300 местни фирми, търговски партньори на Bosch.

В заключение г-н Болдижар заяви, че постигнатите досега и особено през предходната 2015 година резултати са добра основа за продължаване и засилване присъствието на Bosch в България, чрез продажби и придобивания.

Бизнес сектор „Потребителски стоки“ – силна ориентация към крайния клиент

Bosch3

В този сектор попадат и електроинструментите, с които Bosch е известен във всяко кътче на земното кълбо. Преглед на постиженията в направлението „Електроинструменти“ и очакванията за 2016 г. представи г-жа Регина Симон, търговски директор и ръководител на това направление.

Поради утвърдените над 20-годишни традиции и сътрудничество на редакцията на „Направи сам“ с направлението „Електроинструменти“, тук поместваме пълната презентация на г-жа Симон.

Отминалата 2015 г. е била изключително успешна за направлението „Електроинструменти“ на групата Bosch, като в световен мащаб са продадени над 50 млн. електроинструмента. Изразено в цифри, от тяхната продажба е реализиран приход от 4,5 млрд. евро или 6,3% от общия оборот на групата Bosch. Постигнатият в направлението ръст е 5,3%, за което принос имат всички поделения по света. За Европа ръстът е 5%, което е сериозно постижение, както се имат предвид значителните затруднения, възникнали при търговията с Русия, в Украйна и Беларус. Най-голям принос на Стария континент има Германия, където Bosch е постигнала ръст от 17%, както и нашият регион с ръст от 10%. Това е постигнато със 20 000 служители в 17 държави.

Г-жа Симон специално подчерта, че 35% от този оборот е реализиран от продажбата на нови продукти, които са на по-малко от двегодишна възраст от пускането им на пазара. Това е характерно за политиката на Bosch и тази стратегия, изградена на новаторството, на новите все по-усъвършенствани, качествени, производителни и все по-безопасни електроинструменти, е една от причините за глобалния успех на компанията в този сектор. На този подход се залага от години, като през 2016 г. Bosch ще пусне на пазара поредните над 100 нови продукта с още по-висока потребителска стойност.

Г-жа Симон маркира накратко двете основни групи електроинструменти, които Bosch предлага на нашия пазар:

» Професионална серия, която освен електроинструменти включва измервателна техника с марките Bosch и CST/berger. Тук попада и огромна гама от над 13 000 т. нар. консуматива, т.е. работните инструменти за всеки електроинструмент, сфера, в която от години Bosch е световен лидер.

» Любителска серия електроинструменти за домашната работилница, както и за работа в градината. В тази група попадат още електроинструментите с популярните марки SKIL и DREMEL.

В световен мащаб „Бош електроинструменти“ е лидер в сегментите електроинструменти, измервателна техника и консумативи. Консумативите представляват много голям и важен пазар, защото произведените от Bosch свредла, дискове за рязане и всевъзможни други инструменти, поради отличното си качество, са предпочитани за работа и с машини на други производители.

Отминалата година е поредната, в която Bosch затвърждава още по-категорично лидерските си позиции на българския пазар, постигайки ръст на продажбите от 14%, значително над средното за страната пазарно развитие.

През текущата 2016 г. Bosch ще продължи да засилва и разширява пазарните си позиции в страната ни, като ще разчита на своите нови иновативни продукти, с някои от които участниците в пресконференцията можаха да се запознаят, да пипнат, лично. Сред тях са термодетектори и термокамери, интерактивни приложения за смартфони, нови акумулаторно захранвани електроинструменти и измервателна техника. Тази продуктова и пазарна политика на Bosch се очаква да осигури ръст на продажбите от поне 10%.

Както и досега „Роберт Бош“ ЕООД ще оказва активно съдействие на своите партньори за по-нататъшното развитие на онлайн търговията, като в този сектор през тази година се очаква ръст от около 50%.

Bosch е компания, която традиционно създава иновативни, ориентирани към потребителя продукти. Един от многото примери за това е семейството лазерни ролетки, чието управление е сведено до един-единствен бутон. Г-жа Симон посочи също системата за индуктивно, безжично зареждане на акумулаторните батерии на все повече на брой електроинструменти. Това е не само първото по рода си решение в света. То е забележителна придобивка, значително улеснение за професионалистите, които работят и обслужват отдалечени един от друг обекти. Дори и по време на пътуване, батериите може да бъдат зареждани в самия автомобил. Последна новост е специалният куфар, наречен Wireless Charging L-Boxx Bay, който позволява зареждане на батерията, без машината да се изважда от него. Отлично решение в условия на транспортиране на инструментите, което засега се предлага за батерии с напрежение 10,8 V.

Свързаността е понятие, което бързо и особено силно се налага в различните сфери на живота. Този елемент присъства и в производствената програма за електроинструменти на Bosch. Вече стана обичайно използването на програмни приложения, софтуер, позволяващи на данните от измервателния уред да се прехвърлят по безжичен път на смартфон или таблет, където да бъдат съхранени, тяхната обработка да продължи. Вече има електроинструменти с вграден чип, който позволява локализацията им на обекта – ценна информация за тяхното ефективно използване, опазване и събиране в края на работния ден.

Bosch5

Вече функционира и безплатното приложение Pocket Assistant, предназначено за смартфони, работещи с двете най-разпространени операционни системи Android и iOS. То осигурява достъп по всяко време и от всяка точка, в която телефонът има връзка с мрежата до т. нар. облачна услуга – в случая база данни, съдържаща подробна информация – текст, снимки и филми, за техническите характеристики и приложения на професионалните електроинструменти на Bosch, както и за принадлежностите към всеки от тях. Така още в самия магазин чрез своя смартфон човек може да получи изчерпателна информация, позволяваща му да направи оптималния за себе си избор на електроинструмент, да го регистрира автоматично, с оглед на сервизната гаранция, както и да получи обилна и гарантирано компетентна консултация за подходящите принадлежности. За всичко това е необходимо само стартиране на приложението и заснемане на инструмента или неговата опаковка.

Резултат от стратегията на Bosch да развива все по-голяма свързаност между своите електроинструменти и масово използваните смартфони и таблети, са създадените безплатни приложни програмни продукти, които съчетават възможностите им, за да ги превърнат в ефективен инструмент за документиране и обработване на измерените данни. Такива приложеиня са GIS Measure & Document, GLM Measure & Document, Floorplan, PLR Measure & Go.

Ще допълним, че тази година Bosch ще предостави на проектанти и изпълнители нов програмен продукт – Measuring Master App, предназначен за съвместна работа на лазерните далекомери GLM 50 C Professional, GLM 100 C Professional и термодетектора GIS 1000 C Professional с мобилни смартфони или таблети. Той обединява в едно досегашните приложения GLM measure&document, GLM floor plan und GIS measure&document, като разширява функционалността им и прави работата по изготвяне на строителната документация още по-опростена, бърза и по-ефективна. Така необходимостта от преход между отделните приложения отпада, отпада и необходимостта от съобразяване с вида на мобилното устройство. С помощта на това най-ново комбинирано приложение измерените стойности се предават посредством безжична връзка Bluetooth в цифров вид на устройството, където вече могат да се управляват и обработват за изготвяне на даден проект или за друга задача. Всичко това силно улеснява и повишава ефективността на работа, елиминира се вероятността от допускане на грешки при ръчно въвеждане на измерените данни.

Bosch непрестанно разработва нови продукти, с които се работи по-лесно, по-производително и по-безопасно. Такъв пример са най-новите акумулаторни бормашини и винтоверти, работещи със захранващо напрежение 14,4 и 18 V, сред чиито множество усъвършенствания е и значително по-ефикасната защита (KickBack Control) срещу възникване на обратен удар, опасно рязко завъртане на машината, при заклинване на инструмента по време на работа. Това осигурява на работещия пълен контрол върху машината при всякакви ситуации на пробиване и завиване на винтове.

Типичен пример за новаторски решения са едни от най-новите продукти на Bosch – най-мощната за момента в света малка ъглошлайфмашина, серията GWS 19-125 Professional с мощност на електродвигателя 1900 W. Сред множеството други предимства тези машини имат и система за предотвратяване на отката при заклинване на диск (Kick Back Control), още по-ефективна система за намаляване на нивото на вибрациите, предавани на ръцете на работещия (Vibration Control), а също така и система, предотвратяваща самоволното включване на машината след аварийно прекъсване на захранването (Restart Protection).

Измежду последните новости сред електроинструментите на Bosch е и единствената в света ъглошлайфмашина GWS 10,8-76 V-EC Professional, работеща със захранващо напрежение 10,8 V – отличен, компактен и лек, удобен за работа инструмент за рязане на различни материали. Особено подходящ за монтажни дейности.

Bosch съвместно с друга много известна и със също така дълги производствени традиции фирма FEIN решиха един сериозен проблем, затрудняващ разпространението на многофункционалните електроинструменти с осцилиращо действие – липсата на стандарт за захващане на триончето или ножа към машината. Двете компании са създали универсален захват – Starlock, който решава проблема, силно улеснява смяната на инструмента и предпазва работещия от изгаряне на пръстите, когато той е загрят поради триенето в материала. Новата система за захващане позволява предаване на по-голяма мощност от машината към инструменти, съответно по-голяма производителност и прецизност при работа.

Компанията пуска на пазара и ново поколение свредла с качество, характерно за високия клас, които обаче се продават на цени, типични за средния клас. Потребителите със сигурност ще оценят и тази възможност.

Сред множеството новости при измервателните инструменти г-жа Симон спомена убедително вървящата към легендарна слава с над 2 млн. продажби досега лазерна ролетка MP 25, която и днес продължава да бъде най-малката в света. Тя вече е член на значително по-голямо семейство измервателни инструменти, предназначени предимно за домашните майстори – лазерната ролетка BOSCH PLR Zamo, лазерният нивелир QUIGO и др.

Bosch6

Направлението „Електроинструменти“ внимателно следи, анализира и реагира на развитието на пазара, на каналите, по които потребителите се информират при търсене на необходимите им продукти. Съществуващото доскоро ясно разделение между магазините от типа „направи сам“ и специализираните в продажбата на професионална техника фирми вече е силно заличено. Значителен принос за този процес има онлайн търговията. Интернет е достъпен практически за всеки като източник на информация, така и за директни покупки на електроинструменти – били те професионални, били за домашния майстор. Bosch бързо, изпреварващо се адаптира към промените в различните канали на продажба и поради това успява за всеки от тях да предлага подходящите продукти.

С цел проучване отблизо на интересите и потребностите на своите клиенти, предоставяйки им възможността лично да се запознаят, да изпробват най-новите инструменти и решения на Bosch, на 11 юни т.г. от Благоевград ще стартира поредната инициатива Bosch Fans Road Show 2016. Както и миналата година специалисти на компанията ще посетят през лятото последователно шест от големите градове. По атрактивен начин ще бъдат представяни не само подбрани електроинструменти, но и ще бъде демонстрирано как с тяхна помощ всеки може да подобрява жилището си, да радва близките и себе си, изявявайки се като умел домашен майстор.

7

Bosch активно подпомага развиването на интерес към техниката и придобиването на крайно необходими за бъдещата професионална реализация познания и умения сред подрастващите. За целта се поддържат дейни контакти и сътрудничество с редица средни специализирани и висши технически училища в страната. Сред тях се откроява Университетът по архитектура, геодезия и строителство, Техническият университет София и други. С предоставени от „Роберт Бош“ ЕООД електроинструменти студенти от ТУ София в момента изработват собствена конструкция на състезателен автомобил от типа за пистовите състезания „Формула“, с който ще участват в световен конкурс.

За останалата част от пресконференция оставяме изцяло думата на домакините.

Направление „Автомобилно оборудване“ разшири пазарния си дял и мрежата от Bosch сервизи

Направление „Автомобилно оборудване“, част от бизнес сектор „Автомобилни технологии“, продължи възходящото си развитие. Направлението реализира двуцифрен ръст на продажбите, както като общ оборот, така и във всеки отделен сегмент – авточасти, акумулатори и автосервизно оборудване.

За 2016 г. фокусът на бизнеса ще е съсредоточен върху развитието на мрежата от Бош сервизи, продажбите на консумативи и обученията на търговски и сервизни партньори. Бош Автомобилно оборудване ще продължи да разширява и подобрява търговската си гама в посока покриване на специфичните нужди на българския автомобилен пазар.

Бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ – интелигентни сградни решения

Bosch9

През 2015 г. направление „Термотехника“ утвърди мястото си на българския пазар и реализира значителен ръст в продажбите във всички продуктови сегменти. Отговаряйки на строгите изисквания на Европейската директива за енергийна ефективност, влязла в сила от септември 2015 г., „Термотехника” обогати с нови продукти гамата си кондензни газови котли. Стремежът на Бош е и през тази година тенденцията за ръст да се запази чрез разширяване на продуктовото портфолио. Пример в това отношение са термопомпите въздух-вода и изцяло новата гама обемни електрически бойлери.

Добавка на редакцията: Приятна изненада, която възрадва не само нас, а със сигурност ще бъде посрещната с удовлетворение и ентусиазъм от много почитатели на марката Bosch, включително и в областта на отоплителната техника, бе представянето на нов водонагревателен котел, фабрично пригоден за работа с пелети. Това несъмнено е предпочитаното решение за къщи, които не са газифицирани. Досега предприемчиви нашенци бяха принудени да пригаждат добре познатите и доказали качествата си котли за твърдо гориво на Bosch за работа с горелка за пелети на друг производител. Пускането на новия котел на българския пазар е несъмнено добра новина и затова публикуваме неговата снимката, която също да привлича вниманието на читателите на списанието.

Направление „Системи за сигурност“

отчита постоянен ръст на пазарния си дял в България. Предлаганите от Бош иновативни системи и решения за сигурност и безопасност са все по-предпочитани от инвеститорите в новите им проекти. Висококачествените продукти и услуги Bosch в областта на системите за сигурност са подходящи за обекти в сферата на индустрията, офисните и хотелските сгради, търговските обекти, транспорта и др. 

БСХ Домакински уреди България ЕООД

затвърди своята позиция сред пазарните лидери на силно конкурентния български пазар на домакински уреди, увеличавайки значително ръста на продажбите си и през 2015 г., както и получавайки за втори път престижния приз „Superbrand 2015 – 2016”. За да бъдат още по-удовлетворени българските потребители, през изминалата година бе въведена и новата марка Zelmer.

Бизнес перспективи на Група Бош през 2016 г.

Следвайки рекордните резултати от 2015 г., Бош си поставя за цел да продължи растежа си и през настоящата година. Водещият световен доставчик на технологии и услуги предвижда през 2016 г. продажбите на глобалния пазар да се увеличат с 3 до 5% (след отчитане на курсовите разлики). „Планираме да се разрастваме не само с иновативни продукти, но и с иновативни услуги“, каза д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, по време на годишната пресконференция на Група Бош в Германия. В свързания бизнес Бош се фокусира върху концепцията „3S“ – сензори, софтуер и услуги (sensors, software and services). Компанията използва все повече свързаните услуги като основа за хардуерния си бизнес. Така Бош ще печели не само от технологичното си разнообразие, но и от широкообхватните си производство и експертиза. Новосъздаденoто направление Bosch Global Service, наскоро създаденият Bosch IoT Cloud, както и Интелигентната система за дома от Бош (Bosch Smart Home System), обявена в началото на 2016 г., отговарят на тази стратегия.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото