В категории: 2023, Актуални статии, Брой 5-6/2023, Градина, Представяме ви

Насоки за технологично развитие на STIHL и нови продукти

Следвайки установените традиции при провеждане на ежегодните пресконференции на STIHL, наред с икономическия и финансов анализ на резултатите от отминалата година г-н Михаел Трауб посвети значителна част от изложението си за представяне на дългосрочните насоки за технологичното развитие на производствената дейност на Групата STIHL.

Михаел Трауб, Председател на Управителния съвет на STIHL AG

Също така, той илюстрира постигнато технологично ниво чрез кратко представяне на подбрани нови машини и инструменти. Някои от тях са представени в „Направи сам“, за други, които вече се предлагат у нас, това предстои. Има и съвсем нови модели, които ще представим подробно, щом бъдат пуснати от „Андреас Штил“ ЕООД за продажба у нас.

Откак в началото на 2009 г. STIHL пусна на пазара своите първи акумулаторно захранвани електроинструменти (ножиците за храсти HSA 65 и HSA 85), въпросът не е дали, а кога те окончателно ще изместят събратята си, работещи с класически бензинов двигател. Така, както неизбежно това става и с автомобилите. Тази глобална трансформация има и своята емоционална страна за Групата STIHL, защото тя е световен лидер в производството на машини за работа в гората, за поддържане на паркове и други градински насаждения – били те декоративни, зеленчукови или лозя. От 1971 г. насам моторните триони STIHL, неизменно са най-продаваните в света. С две думи, пред компанията стои трудната задача да се утвърди като лидер и в условията на извършвания в планетарен мащаб ускорен тотален преход към незамърсяващи околната среда производствени технологии и нови продукти. Това означава, че през годините на прехода тя трябва да продължи да усъвършенства своите бензинови машини, и същевременно да положи огромни усилия в развитието на акумулаторните продукти, където също да заеме лидерски позиции.

Близо стогодишната история на STIHL ни позволява да добавим, че фокусирайки усилията си в развитието на акумулаторните машини на най-високото технологично ниво за началото на 21 век, STIHL символично се връща към своите стогодишни корени. Към далечната 1927 г., когато основателят на фирмата – Андреас Штил, създава своя първи задвижван с електричество верижен трион, предназначен за напречно рязане на дървесни трупи. Две години по-късно, през 1929 г., той създава и своя първи бензинов верижен трион. Така започва впечатляващата история на една от най-успешните фамилни фирми в Европа, превърнала се в международна компания с дълбоки и здрави немски корени.

Макар и с постоянно намаляващ дял, бензиновите машини още години ще имат своето място на пазара. Това важи най-вече при работа в гората и за други специфични, силно натоварващи машината дейности. Тук STIHL също вече има решения, защото нейните двигатели с вътрешно горене са напълно пригодени да работят с току-що прохождащите на пазара синтетични екологични горива, които не замърсяват околната среда. Освен това, компанията участва и в разработката на специални биогорива за двутактови двигатели, каквото е MotoMix Eco.

След това кратко редакционно въведение, се връщаме към пресконференцията и изложението на г-н Михаел Трауб, което дава отговори на тези и други въпроси, вълнуващи почитателите на марката, били те професионалисти или любители.

 

До 2035 г. акумулаторните машини на STIHL ще достигнат 80% от общата продукция

От споменатата вече 2009 г., акумулаторно задвижваните машини са най-бързо развиващото се производство на STIHL. Към момента неговата продуктова гама обхваща повече от 80 акумулаторни машини и инструменти, предназначени както за лична употреба, така и за професионални приложения. На тях се падат 20% от продадените на световния пазар през миналата година машини на STIHL. Групата STIHL планира този дял да нарасне поне до 35% през 2027 г. По-далечната цел е през 2035 г. той да достигне 80%.

„Целта ни е STIHL да заеме водеща, челна позиция на пазара на акумулаторни уреди,” заяви в словото си г-н Михаел Трауб. „Ето защо ние инвестираме с най-висок приоритет в разработването и производството на иновативни и мощни акумулаторни продукти.“

Основни градивни елементи за по-нататъшното развитие на акумулаторните технологии на STIHL са „зелената“ електроенергия, добита от източници, които не замърсяват околната среда и не използват ограничени ресурси, все по-мощните и дълготрайни батерии и зарядни устройства, както и използването на електродвигатели с висок к.п.д.

Акумулаторните машини и инструменти към момента се произвеждат в заводите на STIHL в Австрия и САЩ. От 2024 г. STIHL ще започне тяхното производство още на територията на централата си във Вайблинген, както и в новия си завод в Орадя, Румъния.

 

Бензиновите машини на STIHL работят и с т.нар. екологични горива

Освен в акумулаторните технологии, STIHL инвестира и в усъвършенстването на своите двигатели с вътрешно горене, с оглед удовлетворяване на изискванията за т.нар. устойчиво развитие. В конкретния случай това означава те да работят с нулеви вредни емисии. Това се постига чрез използване на синтетичните е-горива. Те се произвеждат посредством синтезиране на извлечени от атмосферата въглеродни емисии (въглероден диоксид) и водород с помощта на електрически ток, добит също от възобновяеми енергийни източници, примерно вятърна енергия. При изгарянето им тези горива неминуемо отделят в атмосферата въглероден диоксид. Въпреки това, те се смятат за климатично неутрални, защото изхвърляните при изгарянето им вредни газове са равностойни по обем на вече извлечените от атмосферата за производството им.

Г-н Михаел Трауб разглежда тази стратегия така: „Съзнателно се фокусираме върху двойно технологично лидерство. Ние последователно съобразяваме действията си с нуждите на нашите клиенти. Захранваните с акумулаторни батерии инструменти са бъдещето. В същото време все още има много дейности и райони по света, където се използват продукти, задвижвани от двигател с вътрешно горене. За тези клиенти ние разработваме визионерски екологични решения.”

Поне на този първи етап, STIHL разчита също така и на биогенни горива, в чието производство участва и растителна маса. Такова е вече пуснатото на пазара STIHL MotoMix Eco. 10% от него са получени чрез преработка на възобновяеми суровини – дървесни отпадъци от горското стопанство и негодна за консумация растителна маса. В сравнение със специално разработеното за двутактови двигатели гориво STIHL MotoMix, с новото STIHL MotoMix Eco се постигат поне 8% по-ниски емисии на въглероден диоксид.

С възможността за използване на въглеродно неутралните е-горива STIHL прави голяма крачка напред. Важно е да се подчертае, че всички задвижвани от двигатели с вътрешно горене машини на STIHL работят безпроблемно с тези горива, без да се налагат каквито и да било технически промени.

Нещо повече, с тези горива работят безпроблемно дори 10- или 20-годишни верижни триони, както и всички останали бензинови машини на STIHL, без при това да замърсяват допълнително околната среда. Това е икономически изгодно решение за клиентите на STIHL, защото им позволява да използват иначе работоспособните си машини, без да им се налага спешна инвестиция за преждевременна покупка на нови.

Масовото използване на е-горивата в машините на STIHL е планирано от 2027 г.

 

Нови продукти на STIHL за професионална и лична употреба

Освен новото поколение косачки-роботи iMOW и редица други нови акумулаторни продукти, на пресконференцията бяха споменати и нови модели, работещи с бензин. „С нашите нови продукти ние заявяваме още веднъж нашата цел – да бъдем технологичен лидер и при двете основни продуктови групи,” подчерта Председателят на Управителния съвет на STIHL.

Новото поколение роботизирани косачки STIHL iMOW ще бъдат на пазара в навечерието на сезона за поддръжка на тревните площи. Това са шест модела, които се отличават с мощни литиево-йонни акумулаторни батерии, с интелигентно водене на машината и усъвършенствано автономно зареждане на батерията. Те могат да се управляват интуитивно чрез новоразработеното приложение MY iMOW. Предназначени са за косене на затревени терени с площ до 5000 m2.

Като илюстрация на професионалната акумулаторна система AP на STIHL, която включва към момента около 40 машини, г-н Трауб посочи първата акумулаторно захранвана въздушна метла (уред за обдухване) на STIHL, предназначена за носене на гръб. Това е моделът STIHL BGA 300. Тя създава въздушна струя с дебит 970 m³/h при максимална скорост 86 m/s, които осигуряват сила на динамично налягане (сила на обдухване) 26 N. Поради това с тази машина се почиства лесно дори и мокра, тежка листна маса. Благодарение на системата STIHL Noise Reduction System нивото на отделяния от машината шум е сведено до 94 dB. Поради това STIHL BGA 300 е „най-тихата“ моторна метла в своя клас на мощност. Тя е изключително ефективна и подходяща за почистване на открити публични места, където ниското ниво на отделяния шум е от първостепенно значение.

В изложението на г-н Михаел Трауб бе посочено и едно, бихме го нарекли свръхпрофесионално техническо решение, което STIHL предлага от 2022 г. Наречено bott vario3, това е най-новата съвместна разработка на ANDREAS STIHL AG & Co. KG и специализираната немска компания Bott GmbH & Co. KG. Bott vario3 представлява специално разработена модулна система, предназначена за вграждане в конкретно превозно средство – товарен бус, ван, евентуално пикап. По този начин превозното средство се превръща в специализиран мобилен център за съхраняване, зареждане и контрол на състоянието на професионалните акумулаторни батерии на STIHL от сериите AP и AR. Всяко такова превозно средство се конфигурира според конкретните потребности на клиента, като може да разполага с 4 до 56 слота за зареждане на батерии AP в зависимост от машините по вид и брой, с които работи дадена бригада. При наличие и на двата вида професионални батерии, системата може да се конфигурира за зареждане на до 7 батерии AR и 21 AP. Батериите са поставени в гнездата за зареждане и се зареждат от един източник на ток, свързан към електропреносната мрежа.

Специално за монтиране в превозни средства, но също за използване в работилница и на други места, е създадено първото по рода си зарядно устройство STIHL AL 301-4, което позволява последователно зареждане на до 4 батерии. При натискане на бутон, устройството показва нивото на зареждане за всяка от батериите. Захранва се от електрическа мрежа с напрежение 220 V.

По желание на клиента във фургона може да се конфигурират специално пригодени места за съхраняване на инструментите, шкафове и чекмеджета за аксесоари, резервни части, инструменти и др. Може да се предвиди място и за ръчни механични инструменти.

За пълнота ще добавим, че от 2023 г. STIHL предлага и системата bottTainer, чиито елементи се намират в специално изработен водоплътен, сигурно защитен метален контейнер, който се поставя в камион с открита каросерия. Отделните блокове са монтирани на релси, така че лесно да се изваждат извън контейнера и също така лесно да се прибират обратно. Тази система позволява едновременно съхраняване, транспортиране, зареждане и контрол на до 28 батерии AP или в комбинация до 4 AR и 21 AP. И в този случай, батериите се зареждат от един източник на ток, свързан електропреносната мрежа.

Понеже източникът на захранване понякога е от решаващо значение, ще отбележим още, че за пръв път STIHL представи мобилно решение – покрито ремарке, оборудвано за едновременно зареждане на много на брой акумулаторни батерии, по време на международната журналистическа среща, проведена във Вайблинген през 2018 г. По-специалното при него бе наличието на мощна акумулаторна батерия (Power Bank) с голям капацитет, от която батериите на електроинструментите могат да се зареждат в рамките на работния ден или по време на движение. Това осигурява пълна независимост, когато се работи на места, където няма достъп до електрозахранващата мрежа. Ремаркето притежава и диагностична апаратура, поради което бе наречено „умно ремарке“.

Вляво горе – зарядното устройство STIHL AL 301-4, вляво долу – система за вграждане в контейнер bottTainer, вдясно – Система bott vario3 за вграждане в товарен микробус

Проблемът с независимия източник на електрически ток бе оптимално решен миналата година, когато STIHL пусна на пазара преносимата електрозахранваща станция STIHL PS 3000. Нейно допълнително предимство е и фактът, че освен за зареждане на батерии, тя може да се използва и като източник на променлив ток с напрежение 230 V, необходимо примерно за захранване на водоструйна машина.

Ето защо комбинацията между която и да било от новите системи bott vario3 или bottTainer със STIHL PS 3000, е новаторско решение за все по-масовото навлизане на акумулаторно захранваните инструменти и машини в професионалното овощарство, градинарство, при поддръжката на паркове, за работа в гората и полето, при комунални дейности, за поддръжка на сгради, включително на места, където няма достъп до електрическата мрежа.

За малки и средно големи градини най-подходящи са инструментите от акумулаторната система AK на STIHL. Те са създадени с оглед удовлетворяване на изискванията и на най-претенциозните любители градинари. Често се използват и за по-малко натоварени професионални дейности.

Сред новостите в тази много популярна система, г-н Михаел Трауб, посочи няколко машини.

Моделите STIHL MSA 60 C-B и MSA 70 C-B са ново попълнение акумулаторни верижни триони. От началото на годината „Андреас Штил“ ЕООД ги предлага на нашия пазар (https://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-STIHL/akumulatorni-uredi-STIHL/sistema-ak/074839/msa.aspx). Това са леки, удобни за работа верижни триони с дължина на шината 30 cm. Имат широко приложение в домашната градина за кастрене на клони и рязане на дървета, за нарязване на дърва за огрев, за строителство на дървени конструкции – беседки, перголи и др., както и при строителното дърводелство. Според модела те се предлагат с батерии АK 20 или АK 30, с една, две или без батерия.

Новите акумулаторни ножици за жив плет STIHL HSA 50 и HSA 60 в края на миналата година бяха представени в „Направи сам“. Те са предназначени за работа в домашни градини със средни и по-големи площи жив плет. Могат да удовлетворяват изискванията и на най-претенциозните домашни градинари. С тях може да се извършват и дейности, близки до професионалното градинарство.

Въздушната метла (уред за обдухване) STIHL BGA 60 е проектирана с оглед изискванията на претенциозните домашни градинари. Разполага с достатъчна мощност на обдухване – 15 N, която й позволява да почиства добре алеи, паркинги и други подобни сухи площи в градината от нападали листа, трева, хартия и други леки замърсители. Мощността на обдухване може да се регулира плавно. Сред предимствата й е и ниското тегло. С препоръчваната от производителя батерия АK 30 тя тежи само 3,5 kg. Тази батерия осигурява около 16 min работа с едно зареждане. Машината притежава и възможност за рязко ускоряване на въздушния поток до максималната му стойност.

Моделите STIHL MS 172, MS 182 и MS 212 са новите попълнения при началното ниво на гамата бензинови верижни триони. Работят с отдавна доказалите качествата си двигатели STIHL 2-MIX. Мощността им е в диапазона 1,9–2,5 к.с. в зависимост от модела. Предназначени са както за работа в домашната градина, така и за професионална употреба. Използват се за рязане на клони, на дърва за огрев, изграждане на дървени конструкции в градината. Справят се дори и с поваляне на малки дървета.

От STIHL са се погрижили да осигурят на хората, които обичат или им се налага да прекарват времето си било в градината или сред дивата природа, с подходящо облекло. Така например, сред т. нар. фен артикули с марка STIHL, се предлагат и специални защитни средства и облекла. Такива са специалните чорапи за носене с ботуши Worker, които предпазват срещу кърлежи.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото