В категории: 2016, Актуални статии, Бани и кухни, Брой 9-10/2016, Икономия на енергия, Материали, Представяме ви, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

10-годишен юбилей на завода на „Ксела България“ в Добрич. За 5 години производството на минерални топлоизолационни плочи Multipor нараства 3 пъти

ytong1

В средата на септември т.г. „Ксела България“ ЕООД отбеляза в тържествена обстановка 10-годишнината от пускането в експлоатация през 2006 г. на своя завод в Добрич. За значимостта на годишнината, постиженията и значението на завода, както за страната ни, така и за строителството в редица други държави, говори участието в проявата на д-р Йохан Фабрициус – CEO Xella Group (Изпълнителен директор) и на други представители на Xella Group. Домакини бяха ръководния екип на „Ксела България“ ЕООД начело с г-н Йенс Тиерфелдер, Управител на „Ксела България“ ЕООД и ръководството на завода.

Десетгодишнината на завода съвпада и с друга знаменателна за развитието на компанията дата – 5-годишнината, откак за пръв път извън границите на Германия, именно в България, започва производството на минералните топлоизолационни плочи Multipor.

Всичко това допълнително ни мотивира да излезем извън тясната ограничаваща рамка на класическия репортаж за отразяване на събитието. Да се опитаме да го представим като част от цялостното развитие, постижения и 22-годишен принос на „Ксела България“ ЕООД в строителната индустрия и практика в България. Както и да внесем по-голяма конкретност за актуалните към момента продукти с марките Multipor и YTONG, за тяхното приложение. За това ще ползваме и масива от информация, съдържаща се в 41 публикации по темата на сайта на списание „Направи сам“.

2a

4

Изграждането на втората производствена мощност в България, заводът в Добрич, е поредната, изключително важна и мащабна крачка на немската компания за задоволяване на потребностите на строителството в България и в редица други държави от модерни, качествени и енергоспестяващи материали, чиито марки YTONG и Multipor отдавна са извоювали световно признание и авторитет.

Успешното развитие на „Ксела България“ ЕООД през изминалите двайсет и две години, откак през 1994 г. компанията откри своя първи завод в покрайнините на София (Кремиковци), е неразделно свързано с невиждания за страната ни през този период възход предимно в жилищното и обществено строителство. Време, когато в българската строителна практика навлязоха много непознати до тогава модерни, на световно ниво, строителни материали, технологии и технически средства. Материали, които позволиха ускореното строителство, изграждането на сгради с привлекателна и функционална архитектура, осигуряващи здравословни, комфортни условия за обитаване. През този период настъпи много съществена промяна в отношението към енергийната ефективност на сградите и намаляване на загубите на топлина, като нормативните изисквания, водещи до намаляване на загубите през външните стени бяха етапно завишени над три пъти. Взети заедно, изискванията на съвременното строителство намират своето решение с продуктите на Xella Group.

Ето защо приносът на „Ксела България“ ЕООД за модерното строителство в съвременна България е забележителен, това обяснява и тяхното бързо навлизане и налагане в строителната практика. Немският гигант бе първата компания от световното съзвездие водещи производители на материали за зидане, която предостави на нашия пазар принципно нов материал – изпитаните в продължение на над половин век и отдавна доказали качествата си на модерен материал блоковете от клетъчен бетон YTONG. Известно е, че те имат голям принос за строителното възраждане след края на Втората световна война на сринатите до основи немски градове и села. През далечната вече 1948 г. „бащата“ на следвоенното немско икономическо чудо – министърът на икономиката Лудвиг Ерхард, определя YTONG като „материал на бъдещето“. През 2009 г. YTONG е включена в списъка „марка на столетието“.

ytong3

За изминалите 22 години „Ксела България“ ЕООД е инвестирала в страната ни над 35 млн. евро, значителна част, от които са вложени за въвеждането в страната ни на иновативни производствени технологии, осигуряващи високо качество на произвежданите материали, съответстващо на всички световни производствени и екологични стандарти. Повече за развитието на „Ксела България“ ЕООД, както и за компанията майка Xella Baustoffe GmbH, може да прочетете в статията „20 години YTONG в България – традиции и иновации“.

Решението за строителство на завода в Добрич е взето през 2004 г. По това време заводът в София вече е надхвърлил десетократно първоначалното си производство. Работещ на трисменен режим, той не смогва да задоволява все по-увеличаващото се търсене на блоковете клетъчен бетон и други продукти. На пресконференцията по повод на 10-годишнината от неговото пускане в действие бе обявено, че по това време „всяка трета иззидана в България тухла е блок YTONG“, цитирани са и конкретни производствени резултати.

Вторият завод е построен за по-малко от две години в покрайнините на Добрич върху площ от 100 000 m². Мястото е избрано предимно по логистични съображения – да бъде в близост до района с най-активно строителство по това време, черноморското крайбрежие, както и да бъде улеснен транспортът за износ на продукцията в съседни държави.

Производствените мощности на завода в Добрич са на най-високо съвременно технологично ниво. Такова е и качеството на неговата продукция. Нещо повече, на него е оказано високото признание и доверие да стане единственият извън Германия завод на Xella Group, в който от 2011 г. започва и производството на минерални топлоизолационни плочи Multipor. В това ново производство компанията инвестира допълнително над 500 000 евро за създаване на необходимите производствени мощности. За изминалите оттогава 5 години производството на този непознат до тогава за страната ни строителен продукт е нараснало три пъти.

Плочите Multipor са уникален продукт, защото съчетават по непостижим за други строителни материали начин много добри механични качества – здравина и твърдост, стабилна форма, не се деформират дори при силен натиск (≤1 mm при точково натоварване от 1000 N), ниско обемно тегло и добра паропропускливост, отлични пожарозащитни свойства (клас А1), висока устойчивост на атмосферни влияния и т.н. Същевременно те се отличават с много ниска топлопроводимост (коефициент λ), поставяща ги в групата на специализираните топлоизолационни материали. Плочите Multipor се произвеждат в три разновидности с различна обемна плътност: 90, 110 и 115 kg/m³, съответно с коефициенти на топлопроводимост: λ=0,042, 0,045 и λ=0,047 W/mK и якост на натиск: ≥200, ≥300 и ≥350 kPa.

Съчетанието на всички тези качества правят плочите Multipor уникални. Това им открива множество приложения, при които водещото изискване е добрата топлоизолация на строителната конструкция. Самостоятелно или в комбинация с други материали за зидане (блокове YTONG или керамични блокове и тухли), плочите Multipor са отлично решение за изграждане на външни и вътрешни монолитни зидове при намалена дебелина, които съответстват и дори надхвърлят нормативните изисквания за енергийна ефективност. Типичен пример за това са последните засега, от 14.04.2015 г., промени в Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. С тях референтната стойност на коефициента на топлопреминаване U за външни стени бе намален от 0,35 на 0,28 W/m²K.

„Ксела България“ ЕООД реагира едва ли не мигновено на това поредно предизвикателство пред производителите на строителни материали, като предложи няколко решения, удовлетворяващи новите изисквания:

» Еднослойна стена от блокчета YTONG extrA+ с дебелина 35 cm, която има коефициент на топлопреминаване U = 0,27 W/m²K.

» Двуслойна стена: зидария и ефективна топлоизолация – 20 cm блокчета YTONG B2.5, D 700 и 12,5 cm минерални плочи Multipor. Постига се коефициент U = 0,25 W/m²K. Това решение има три много съществени предимства:

– Увеличава се използваемата площ в помещенията

– Постига се индекс на шумоизолация от Rw = 50 dB

– В максимална степен се ограничава негативното влияние на топлинните мостове, породени от елементи на стоманобетонната конструкция.

За тези, които мислят с по-далечна перспектива, а не се съобразяват само с поредната промяна в Наредба №7, целта по пътя на енергийно ефективното строителство е т. нар. пасивна къща (сграда, която през зимата почти не се нуждае от добита от енергийни източници енергия за отопление). Към днешна дата „Ксела България“ ЕООД предлага решение и за този вариант – комбинация от блокове YTONG extrA+ с дебелина 25 cm и топлоизолация с минерални плочи Multipor с дебелина 20 cm. Така се получава външна стена с коефициент на топлопреминаване U = 0,14 W/m².

6

Преди 22 години появата на блоковете YTONG на нашия пазар съвпадна по време с началото на строителната експанзия. Днес, когато в страната ни стартира огромна по обем работа за саниране на сградите, строени при други условия и изисквания, „Ксела България“ ЕООД отново предлага модерен, силно иновативен и ефективен материал – минералните топлоизолационни плочи Multipor. Не случайно произведените в България, в завода в Добрич, плочи се продават успешно и в още над 10 други държави, сред които са Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Грузия, Сърбия и др. За останалите държави се грижат заводите в Германия.

Предимствата на плочите Multipor изпъкват най-ярко, когато се налага изпълнение на вътрешна топлоизолация при съществуващи сгради. Типичен пример за това са постройките с историческа стойност, чиято фасада трябва да бъде съхранена в автентичния си вид. Следователно възможното решение е поставяне на вътрешна топлоизолация. Същото се отнася и за сгради, в които по различни причини не е възможно изпълнението на цялостна външна топлоизолация. И тук Multipor няма равностойна конкуренция.

Запазена територия за плочите Multipor са подовите топлоизолации на помещения, разположени над сутерени, над подземни гаражи, паркинги и проходи към тях. В тези случаи топлоизолацията се полага откъм долната страна на стоманобетонната междуетажна плоча. Плочите Multipor са също така отлично решение за топлоизолиране на стоманобетонни колони, греди и пояси, за предотвратяване на характерните топлинни мостове, които се дължат на добрата топлопроводимост на стоманобетона. В Германия, например, плочите Multipor се използват с голям успех и за топлоизолиране на покривни стоманобетонни плочи, защото позволяват директно върху тях да се поставят керемидите.

Когато става дума за изпълнение на външна топлоизолация, при саниране на стари сгради не бива да се забравя, че монолитните и с голяма здравина минерални плочи Multipor са изключително дълготрайни и практически неподатливи на разрушителното въздействие на атмосферните влияния. Те са особено подходящи за външна топлоизолация на сгради с височина над 28 m (съгласно изискванията на „Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“).

За реновирането на старите сгради, освен плочите Multipor, се използват и блокове от клетъчен бетон YTONG, които също притежават добри топлоизолационни свойства. Те се произвеждат с дебелини от 5 до 35 cm, което позволява голяма вариативност при използването им според конкретното място.

Честването на 10-годишния юбилея на завода в Добрич имаше и своята делова страна. Тя включваше преглед на актуалната към момента, осъвременена в съзвучие с последните нормативни изисквания и нуждите на строителната практика, гама от материали. Сред тях бихме посочили блоковете YTONG B5, D700 и тяхното приложение като първи ред за иззиждане на различни неносещи тухлени зидарии с цел намаляване на топлинните загуби. За блоковете YTONG extrA+ може да прочетете в статията „Енергоспестяваща къща“ с блокчета YTONG extrA+. Пълен преглед и препоръки за приложенията на произвежданите от „Ксела България“ блокове за зидане YTONG може да се намерят в статията „Верният избор на блокчета за зидане YTONG – съветите на специалиста“. Отлично решение, значително улесняващо и ускоряващо строителството, са коритообразните блокове и блоковете с отвори, заменящи класическия кофраж при изливане на пояси, щурцове и колони – виж статията „YTONG – блокове с отвори за отливане на колони и коритообразни блокове“.

Дори и този кратък преглед на нови материали и публикациите за тях очертава дългосрочните приоритетни направления в работата на „Ксела България“ ЕООД: енергийна ефективност, опазване на околната среда и създаване на материали, позволяващи изграждането на сгради, осигуряващи висок комфорт на обитаване и качество на живот.

Успехът на продуктите, които „Ксела България“ ЕООД предлага, се дължи на тяхното високо качество и на ефективността, която привнасят в строителната практика. Те, от своя страна, са резултат от непрестанната изследователска и развойна работа по тяхното развитие и усъвършенстване.

И още нещо – успехът на компанията се гради и на нейната социална ангажираност към общозначимите за обществото проблеми в областта на строителството и екологията. Така например „Ксела България“ ЕООД предоставя специални условия за обектите, които се изпълняват по националната програма „Енергийно обновяване на българските домове“.

Тук бихме искали да подчертаем и впечатляващите изгоди, които съдържа програмата на „Ксела България“ ЕООД, наименувана „Вашият дом“. Накратко казано нейната същина е предлагане на гама от завършени, модерно проектирани с различна големина и етажност енергоефективни еднофамилни къщи, изпълнени с гарантирано качествени материали, на изгодна и непроменлива в процеса на строителството цена. Къщи, за които се чака само 6 месеца.

ytong6

ytong7

В заключение ще добавим, че „Ксела България“ ЕООД е „отличник“ и в едно друго, добиващо все по-голяма значимост направление – опазването на околната среда. Тя е една от първите български компании (2011 г.) отличена с приза за „Най-зелена компания“ в категорията „Технологии“. При връчване на наградата Изпълнителният директор г-н Йенс Тирфелдер заявява: „Цялостната дейност на КСЕЛА се ръководи от дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на намесата в природата. В резултат от усилията на нашите високо квалифицирани специалисти са създадени концепции за строителство, които опазват околната среда – от добива на суровините и производството на блокчетата YTONG до изпълнението и експлоатацията на сградите.“

Престижното отличие се присъжда въз основа на цялостна оценка, която обхваща използването на екологично чисти суровини, чиято наличност в природата е предостатъчна, добивът им не замърсява околната среда, разходите за енергия в производството са ниски, отпадъкът се рециклира напълно, произвежданите от компанията продукти спомагат за значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане на сградите, с което се намалява и замърсяването на атмосферата.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото