В категории: 2017, Актуални статии, Брой 7-8/2017, Икономия на енергия, Строителство

Строителни решения с YTONG и Multipor – Думата на експертите

Специализираната техническа част от пресконференцията, която „Ксела България“ даде в края на май т.г., бе традиционно поверена на инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър за YTONG и инж. Васил Манолов, продуктов мениджър за Multipor. Трудовата биография и на двамата специалисти почти изцяло съвпада с развитието на „Ксела България“ ЕООД. Те са експертите, които на различни форуми представят двете емблематични за биографията на строителството марки, имената им са добре познати и на редовните читатели на „Направи сам“ от редица публикации с тяхно участие.

На сайта на списанието към момента са публикувани 46 статии с подробна информация за блоковете автоклавен клетъчен бетон YTONG и минералните топлоизолационни плочи Multipor. В тях може да се намери информация за тяхното приложение в строителната и строително-ремонтна практика, за тънкостите при работа с тях, за подходящите материали за зидане, лепене, шпакловане и измазване, за механичната обработка на материалите и др. Ето защо тук ще се спрем предимно на новостите, съдържащи се в презентациите на двамата водещи специалисти на „Ксела България“ ЕООД. Ще си позволим да добавим и информация, съдържаща се в нови технически документи на производителя, както и резултати от експериментални научни изследвания на двата материала – YTONG и Multipor.

 

Блокове YTONG

Блоковете автоклавен клетъчен бетон водят началото си от 1924 г., когато в Швеция са създадени първите образци на клетъчен бетон. Като нов, непознат дотогава материал за зидане, съчетаващ по уникален начин редица съществени за строителната конструкция качества, и най-вече поради добрите топлоизолационни свойства, технологията бива развита и производството усъвършенствано до познатите навсякъде днес блокове автоклавен клетъчен бетон с точна форма и размери, което силно улеснява работата и подобрява качеството на строителството. Тези качества осигуряват на блоковете и останалите материали YTONG добър прием на строителните пазари. Приносът на този все още нов за времето си строителен материал при възстановяване на сринатите през Втората световна война сгради в Германия е изключителен, защото позволява темпове на строителство, непостижими по това време с други материали. През 2009 г. YTONG е включена в списъка „марка на столетието”.

Инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър за YTONG

В презентацията си инж. Бойко Пенев наблегна не толкова върху отделни качества на този строителен материал, а обхвана цялостното въздействие на строителството с YTONG върху осъществяване на идеята за т. нар. устойчиво строителство. Повече подробности по темата се съдържат и в новия продуктов каталог на „Ксела България“ ЕООД – YTONG 2017 г. В него изрично е записано, че по дефиниция, „устойчива” е сграда, която при определена икономическа рентабилност отговаря на следните условия:

» Осигурява здравословни и безопасни условия на обитаване и хармонично съжителство на хората с природата.

» За изграждането й са използвани в минимална степен невъзобновяеми ресурси.

» Допринася за намаляване на промените в околната среда и запазване на естествените екосистеми.

В каталога се цитира и мнението на г-жа Гру Харлем Брундтланд, първата жена министър-председател на Норвегия, а сега специален пратеник на ООН по измененията на климата: „Устойчивото развитие предполага да бъдат осигурени такива условия за удовлетворяване на основните човешки потребности на днешните поколения, които да не нарушават задоволяването на специфичните потребности и на бъдещите поколения“.

Като строителни материали, тези изисквания се изпълняват както от блоковете за зидане YTONG, така и от минералните топлоизолационни плочи Multipor.

За измерване на въздействието на сградите върху околната среда се прилагат няколко метода, като най-разпространен е създаденият във Великобритания през 1990 г. метод BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology).

Инж. Бойко Пенев посочи някои от емблематичните за столицата ни сгради, изградени с YTONG, които са сертифицирани по метода BREEAM:

» Сграда 15 от Търговски център „Европа“, бул. „Искърско шосе” в София.Това е първият обект, сертифициран по системата BREEAM в България, изпълнен с YTONG. Същото се отнася и останалите сгради в комплекса.

» Сграда 1 на Търговски център „Европа“, бул. „Искърско шосе” в София. Това е първият обект сертифициран по новата система BREEAM 2013 NC. Оценката е Very Good 60,6%!

» Бизнес комплекс „Сити тауър”, пл. „Македония”, София (в процес на сертификация) и др.

По американската система за измерване на въздействието на сградите LEED са сертифицирани:

» Посолството на САЩ в столицата.

» Веригата магазини „Декатлон“.

Аналогичен сертификат по сходната немска система DGNB пък е получила сградата „Сердика офиси“ (над търговската част на мол „Сердика“).

Когато говорим за енергийно ефективно строителство, по-близката цел е създаване на т.нар. нискоенергийна къща ‒ сгради със силно намален разход на енергия за отопление. По-далечната цел, при това вече достижима, е построяването на „пасивната къща“ – сгради, които почти не се нуждаят от добита от енергийни източници енергия за отопление. Водещото условие за постигане на тези цели е значителното намаляване, а във втория случай – до минимум, на топлинните загуби през ограждащата конструкция и на първо място през външните стени.

Сега действащата у нас референтна стойност на коефициента на топлопреминаване U за външни стени (при сгради със среднообемна вътрешна температура над 15 °С) е 0,28 W/m²K. Това изискване се изпълнява от външен зид, изпълнен с новите блокове YTONG THERMO с дебелина 35 cm, без каквато и да било допълнителна топлоизолация.

Еднослойният зид има и редица други предимства като бързо и лесно изпълнение, постигане на по-високо качество, отлична защита на сградата и нейните обитатели срещу пожар, минимална поддръжка и дълготрайност на фасадата, осигуряване на добра шумоизолация срещу проникващ по въздуха шум от околното пространство и др.

Изпълнението на „пасивна“ сграда поставя още по-високи изисквания към топлоизолиращата способност на ограждащите я външни стени, чийто коефициент на топлопреминаване U трябва да бъде U ≤ 0,15 W/m²K.

Това изискване се изпълнява от двуслоен зид, изпълнен с блокове YTONG THERMO с дебелина 35 cm и топлоизолационни плочи Multipor с дебелина 15 cm. Получава се масивен, на практика еднороден зид откъм вида на материалите, зид със следните характеристики:

» Коефициент на топлопреминаване – U=0,131 W/m²K

» Коефициент на шумоизолация срещу преминаване на въздушен шум – 49 dB

» Пожарозащита – EI 240.

По принцип YTONG и Multipor са негорими материали с най-висок клас А1. При пожар те не се възпламеняват, не отделят вредни за човека и околната среда газове. Използването им силно повишава пожароустойчивостта на строителните елементи и сградата като цяло, ограничава се ефективно разпространението на пожара. Поради това те се използват също така за пожарозащита на стоманобетонни или стоманени колони в строителната конструкция.

В случая пожарозащита EI 240 означава, че така изпълненият зид ще осигурява в продължения на 240 min защита срещу преминаване на пламък и горещи газове, както и топлоизолация, която не позволява нарастване на средната температура на непряко нагряваната повърхност над 140 °С и не повече от 190 °С в която и да било точка. По темата виж още статията „Приложение на газобетонните блокчета YTONG за повишаване на огнеустойчивостта на строителните елементи и конструкции“.

Освен класическите блокове за зидане YTONG с различни дебелини и обемна маса „Ксела България“ ЕООД произвежда и други, специализирани изделия от автоклавен клетъчен бетон, които силно улесняват работата на строителите, значително ускоряват и повишават качеството на строителството, като:

» Неносещи (армирани) щурцове, за покриване (премостване) на отвори в зида за врати и прозорци.

» Блокове с отвори (до Ø250 при дебелина на блока 350 mm), изпълняващи и ролята на кофраж за стоманобетонни колони.

» Блокове с коритообразен профил – отлично решение за изпълнение на стоманобетонни пояси, както и на армирани щурцове над отвори за прозорци и врати.

Комбинирането между последните два вида елементи буквално революционизира строителната практика при зидария с блокове YTONG, защото отпада необходимостта от направа на класическия кофраж за отливане на стоманобетонните елементи. Пести се време, материали, разходи за труд, постига се висока точност при изливане на бетоновия разтвор, не се налага допълнително коригиране при изтекъл от кофража циментов разтвор. Стоманобетонните елементи са покрити с топлоизолиращ пласт от материала на елементите с дебелина 45–50 mm, което в много голяма степен елиминира образуването на „топлинен мост“ ‒ източник на значителни топлинни загуби, свързани с поява на области от стените и част от тавана с по-ниска повърхностната температура, съответно с овлажняване поради кондензация на водните пари, поява на мухъл и т.н.

Наличието на покритие с дебелина около 5 cm върху колоните пък, е огромно улеснение за техниците, прокарващи електрически и други инсталации по стените, защото не им се налага да прокопават канали в стоманобетона. Да не говорим, че по този начин би се отслабила недопустимо носещата конструкция.

Подробности за тези изделия и тяхното приложение се съдържат в статията „YTONG – блокове с отвори за отливане на колони и коритообразни блокове“.

Новост в продуктовата програма на „Ксела България“ ЕООД са блоковете YTONG с двустранно фрезовани ръкохватки, които силно улесняват повдигането и точното им наместване в зида.

Инж. Бойко Пенев представи и програмата „Вашият дом“, която е подробно разяснена тук.

Прочетете още:

» Верният избор на блокчета за зидане YTONG – съветите на специалиста

» Зидане с блокчета YTONG – майсторски секрети. Част I

 

Топлоизолационни плочи Multipor

Инж. Васил Манолов, продуктов мениджър за Multipor

Инж. Васил Манолов, продуктов мениджър за Multipor, подчерта че плочите Multipor съчетават като никой друг материал много добри механични, физични и топлотехнически качества.

По своите топлоизолационни качества (коефициент на топлопроводност – среден λ=0,043 W/mK) Multipor почти се изравнява с най-добрите специализирани топлоизолационни материали. Същевременно той ги превъзхожда значително по редица свойства, най-вече по механична здравина и устойчивост на натиск, които му отреждат съществена преднина в конкуренцията с тях при изпълнението на различни топлоизолации. Топлоизолационните плочи Multipor не се нуждаят от допълнителна механична или друга защита, което поевтинява топлоизолацията, работата върви по-лесно и бързо, фасадата е значително по-силно защитена. При масово използваните днес топлоизолационни системи се разчита на тънка 2–3 mm декоративна мазилка. Не споменаваме армираната шпакловка, защото тя се полага и върху основа на мазилката върху плочите Multipor.

За разлика от топлоизолационните материали, произведени на база въглеводороди, минералните плочи Multipor не стареят и най-важното – не са запалими, не горят.

Не на последно място, плочите се обработват механически – режат, пробиват, заглаждат също така лесно, както и блоковете YTONG.

Поради необичайно високата си твърдост за лек материал със силно пореста структура, устойчивите на деформации и запазващи формата си плочи с висока устойчивост и на атмосферните влияния, Multipor e отлично решение за вътрешни и външни топлоизолации. Благодарение на добрата си паропропускливост облицовката с плочи Multipor спомага за поддържане на оптимален влажностен режим в помещенията.

Вляво – изолиране на подови плочи на отопляеми помещения. Вдясно – специални плочи Multipor (ново!) за изолиране на плоски покриви

Новите изолационни плочи се произвеждат от напълно естествени суровини – цимент, вар, пясък и вода, по безотпадна технология, която щади околната среда. В продължение на над 20 години в Европа с плочи Multipor са изолирани над 10 млн. m².

Подробно описание на минералните топлоизолационни плочи Multipor може да намерите и в тези статии:

 

» Multipor – минерални топлоизолационни плочи

» Вътрешна топлоизолация на стени с Multipor

» Плочите Multipor – нови възможности за топлоизолиране

» Външна топлоизолация с Multipor на подови плочи на отопляеми помещения и др.

 

Плочите Multipor са отличен топлоизолационен материал за вътрешни топлоизолации, където те са без алтернатива, защото не изискват допълнителна механична защита и са напълно негорими. Това ги прави най-добро решение при сгради, при които промяна на фасадата поради саниране, е недопустима. Същите тези качества, плюс устойчивостта им на атмосферни влияния, ги правят много добро решение и за поставяне на допълнителна външна топлоизолация на сградите – както на ограждащите стени, така и за топлоизолация на тавани (откъм проходи, мазета и други неотопляеми помещения). Скоро ще бъдат пуснати на пазара и специално произведени плочи Multipor, предназначени за топлоизолация на покривни системи – плоски или наклонени покриви.

Инж. Манолов специално се спря на отличните пожарозащитни свойства на плочите Multipor. Освен за цялостно изпълнение на външни топлоизолации, тези свойства ги правят най-подходящ материал за изпълнение на противопожарни ивици с широчина 200–300 mm, които задължително се правят с материал А1 или най-малкото А2 за хоризонтално разделяне при външни топлоизолации. Същото се отнася и за задължителното ограждане на отворите за прозорци с такива пожарозащитни ивици с цел прекъсване на връзката между вътрешността на сградата и изпълнената с материали от по-нисък клас на горимост (EPS, XPS и др.) външна топлоизолация. Плочите Multipor са също така изключително подходящ материал за изпълнение на брандмауери (пожарозащитна преграда с широчина около 5 m) между допиращи се сгради или между помещения и други части в тях, с цел ограничаване на възможността от преминаване и разпространяване на огъня.

Дебелината на защитните ивици трябва да бъде същата, каквато е дебелината на горимия топлоизолационен слой. Това не е проблем, защото плочите Multipor се произвеждат с дебелини от 75 до 200 mm. За вътрешни изолации се предлагат и плочи с дебелина 50 mm.

Инж. Манолов посочи, че за определяне границата на огнеустойчивост е бил извършен с експеримент с плоча Multipor (доклад, изнесен на конференцията „20 години YTONG в България – традиция и иновации“, автори доц. д-р инж. Иван Тодоров и д-р инж. Детелин Спасов), дебела 5 cm, залепена върху стоманобетонна плоча с дебелина 12 cm. Нагряването е продължило 6 часа при температура над 1200 °С. Установената граница на огнеупорност при така защитената стоманобетонна плоча е измерена на 360 min, докато при незащитена плоча тя е само 60 min. Заключението на двамата специалисти е, че използването на Multipor като цялостно решение за топлоизолация на фасадите на сградите значително повишава тяхната сигурност в случай на пожар. При сгради с височина над 28 m не е целесъобразно разделянето на топлоизолацията на малки площи, оградени с противопожарни ивици. В тези случаи по-подходящо е цялостно изпълнение на топлоизолацията с плочи Multipor.

Строителни решения с YTONG и Multipor – Думата на експертите
от
кл.думи:
5 / 5 звезди
Строителни решения с YTONG и Multipor Статията обобщава модерните строителни решения при използване на блокове за зидане YTONG и минералните топлоизолиращи плочи Multipor . Презентация, изнесена на пресконференция на "Ксела България", май 2017 г. Основни акценти върху топлиннната ефективност на сградите и тяхната пожарозащита.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото