В категории: 2019, Актуални статии, Брой 3-4/2019, Представяме ви, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Системи за пасивна пожарозащита на Knauf

Плочите на гипсова основа и развитото благодарение на тях направление „сухо строителство“, което най-често се асоциира с името и марката на немския концерн Knauf, коренно промениха строителната практика. Както при ново строителство, така и при ремонта и обновяването на стари сгради. То е „сухо“, защото при него липсва внасяне на допълнителна влага в помещенията. Гради се многократно по-бързо и чисто от класическата зидария. Леките преградни стени са неколкократно по-леки и по-малко се натоварват носещата конструкция на сградата. „Сухото строителство“ позволява лесно и ефективно решаване на проблеми като топло- и звукоизолацията на сгради и помещения.

Този метод на строителство първоначално овладя вътрешността на сградите, особено на предназначените за обществена употреба. Гипсовите плочи и конструкции на Knauf бързо се утвърдиха като предпочитан метод за изграждане на всевъзможни леки преградни стени. Също и за изпълнение на предстенни обшивки, решаващи проблемите с изправяне на неравни зидове или поставяне на вътрешна топлоизолация. Облицовъчните плочи на гипсова основа овладяха и територията на окачените тавани. Появиха се и плочи на Knauf, които подобно на филтри очистват въздуха в помещенията. Те поглъщат вредните съставки от въздуха и ги преработва до безвредни съставки – въглероден диоксид и вода.

С появата на поредните нови облицовъчни плочи на Knauf сухото строителство навлезе и при изграждането на подови настилки. Плочите на гипсова основа много улесниха превръщането на подпокривното пространство в обитаемо, трайно се настаниха в баните с техните вградени санитарни съоръжения и инсталационни шахти. Появата на плочи с висока (Vidiwall HI) или пълна водоустойчивост (Aquapanel) изведе сухото строителство и върху фасадите на сградите.

Към момента „Кнауф България” ЕООД предлага 30 вида облицовъчни плочи – продуктова палитра, способна да удовлетвори различни изисквания по отношение на здравина, повърхностна твърдост и товароносимост, влагоустойчивост, звукоизолация и акустика, добра топлопроводимост (за подово отопление), висока огнеустойчивост и др.

За голяма част от строителните решения с материалите на Knauf подробна технологична и конструктивна информация може да бъде намерена в досега публикуваните на сайта 61 статии – резултат от дългогодишното сътрудничество на списание „Направи сам” с „Кнауф България“ ЕООД.

Досега в тези публикации се разглеждат основно механичните и физични свойства на едни или други плочи на Knauf, различните конструктивни решения, изпълнени с тези материали и технологията на работа.

ETK – стандартна температурна крива (ISO 834) а – температура на ненагряваната от огъня страна на гипсова плоча с дебелина 15 mm

В тези статии се споменава бегло за приноса и значението, което материалите и системите на Knauf имат и могат да имат, за удовлетворяване на нуждите за пожарна безопасност в сградите. С едно изключение – използването на гипсовата мазилка Knauf Vermiplaster за противопожарна защитa.

Осигуряването на безопасността, здравето и комфорта на обитателите на сградата е задача от първостепенна важност. Огнеустойчивостта на сградите е един от водещите критерии, определящи сигурността на нейните обитатели и тяхното имущество.

В тази изключително отговорна област на строителството и експлоатацията на сградите гипсът и произведените от него материали имат широко и ефикасно приложение.

Гипсът е напълно негорим материал. Освен това, за разлика от редица други, също негорими материали на минерална основа, гипсът и произведените от него продукти, основно облицовъчни плочи, съдържат около 20% молекулярно свързана вода. По тази причина при силно нагряване поради възникнал пожар, тази влага се изпарява, с което се отнема голямо количество топлина – ефектът на охлаждане чрез изпаряване на водата. Така например плоча от гипс с дебелина 15 mm съдържа около 3 l вода. За нейното изпаряване са необходими 8400 kJ топлинна енергия, които се отнемат от пламъка и горещите газове. Освен това се създава парна завеса, която е естествена преграда и допълнително ограничава разпространението на пожара.

Обезводненият поради изпаряване на свързаната вода гипс се превръща в добър топлоизолатор. Това от своя страна затруднява преминаването на топлината през облицовъчните гипсови плочи. Така значително забавя разпространението на пожара в съседни помещения.

Казаното дотук обяснява защо плочите на гипсова основа намират широко приложение за повишаване на пасивната пожарозащита на сградите. Knauf въвежда в строителната практика своята първа огнезащитна стена през 1993 г., което открива нови възможности и допълнително повишава ефективността на метода „сухо строителство“. В течение на годините немския гигант непрестанно разработва нови материали с оглед повишаване на огнеустойчивостта на сградите.

Изпитването и класифицирането на строителните продукти от гледна точка на пожаробезопасността се извършва въз основа на две базови характеристики – „клас по реакция на огън” на строителните материали и „огнеустойчивост” на строителните елементи.

Показателят „реакция на огън” характеризира поведението на материала при високи температури, чието евентуално разлагане допринася за развитие на огъня. „Огнеустойчивостта” е способността на строителната конструкция, част или елемент от нея да изпълнява определени функции (носимоспособност и/или преграждаща функция) за зададено ниво на натоварване, при въздействие на пожар за определен период от време.

Преградни стени върху метални носещи профили: с еднослойна (вляво) и двуслойна (вдясно) обшивка

Според „реакцията на огън” гипсовите плочи на Knauf попадат в първите две групи с най-добри пожарозащитни свойства. В първата група, обозначена с „А1“ – напълно негорими материали, са поставени специалните гипсови плочи Knauf Fireboard (GM-F), плочите гипсфазер Knauf VidiFire A1 и плочите на циментова основа Aquapanel. Във втората група плочи на Knauf, „А2-s1, d0”, попадат плочите от гипскартон GKF, GKB и плочите гипсфазер GF (Vidiwall). Тези материали се определят също като негорящи. При тях е възможно съвсем слабо отделяне на дим, не се образуват пламтящи частици или капки. При възникване на пожар тези две групи гипсови плочи не се запалват и не горят, не отделят вещества, които спомагат за усилване на огъня.

С две думи, преобладаващата част плочи на Knauf, с изключение на някои специализирани като Knauf Cleaneo и др., имат добри огнезащитни свойства. Така например плочите гипсфазер Vidiwall, в зависимост от дебелината им, както и от общата дебелина на обшивката, могат да осигурят клас на огнеустойчивост от EI30 до EI180, измерен при дебелини на плочите от 10 до 18 mm. Това е времето, което обшивката издържа на огъня, без да се разруши и така задържа разпространението на пожара.

Когато обаче се налага взимане на специални мерки за повишена пожаробезопасност, включително и за защита на метални и дървени конструкции, трябва да се изберат най-добрите за случая материали.

Това са новите гипсфазерни плочи Knauf VidiFire A1, производство на завода на Knauf във Видин и гипсовите плочи Knauf Fireboard.

Knauf Fireboard са специални гипсови плочи, предназначени за изпълнение на системи с повишени изисквания за огнезащита. Имат клас по реакция на огън А1 съгласно (EN 152813-1). Тези плочи са армирани с мрежа от стъклени влакна. Имат специално гипсово ядро, двустранно покрито със стъкловлакнест воал. Отличават се с подобрено структурно сцепление и съответно по-голяма устойчивост при високи температури.

За шпакловане се използва Knauf Fireboard – специална суха смес на гипсова основа със синтетични добавки и минерални пълнители.

Тези плочи се произвеждат с размери 1250х2000 mm и дебелини 12,5, 15, 20, 25 и 30 mm.

В тази статия обаче ще обърнем специално внимание на едно сравнително ново производство

 

плочите гипсфазер Knauf VidiFire A1.

Плочите Knauf VidiFire А1 имат универсално приложение. Те са и най-доброто към момента решение, с което се цели повишаване на пасивната пожаробезопасност на сградата. Плочите са особено подходящи за облицовка на стоманени конструктивни елементи.

Много подходящи са също така при изграждане на дървени сглобяеми къщи, където се използват основно за изпълнение на стенни панели, на преградни стени.

Произвеждат се с размери:

– Широчина – 1200 и 1250 mm

– Дължина – 2000 и 3000 mm

– Дебелина – 15 mm.

Плътността на плочите е 1250 ±50 kg/m³. При дебелина 15 mm, квадратен метър плоча тежи 18,75 kg.

Плочите се произвеждат с кант с правоъгълно напречно сечение (SK). Фугират се с Uniflott.

Knauf VidiFire А1 се произвеждат от висококачествен печен гипс с добавка на армиращи влакна. Те имат висока якост и осигуряват оптимална пожарозащита. Също и добра звукоизолация.

Плочите Knauf Vidifire А1 се обработват и монтират така, както и останалите гипсфазерни плочи. Може да се режат и с електрически ръчен трион (циркулярен, прободен). Желателно е да се ползва водеща шина, която осигурява рязане по права линия.

Закрепването върху металната конструкция става с помощта на специални винтове за гипсфазерни плочи. При единична обшивка се използват винтове 3,9х30 mm, а при двойна обшивка – 3,9х45 mm. При облицоване на преградни стени винтовете се завиват при максимално разстояние един от друг 250 mm.

При монтиране на плочите върху хоризонтални или наклонени повърхнини винтовете се поставят на разстояние 200 mm един от друг (при дебелина на плочите 12,5 mm).

При дървена носеща конструкция закрепването на плочите може да се извърши и с помощта на стоманени кламери с антикорозионно покритие. Този начин на закрепване може да се използва и за закрепване на една плоча към плочата под нея при многослойни обшивки.

Върху обработката на фугите няма да се спираме, защото на сайта има редица публикации на тази тема. Същото се отнася и за повърхностната обработка на готовата облицовка с плочи Knauf VidiFire А1. Те може да се шпакловат за получаване на идеално равна и гладка повърхност, подходяща за боядисване, върху тях да се полагат декоративни тънкослойни мазилки, залепва облицовка от плочки или тапети.

На фигурите са показани преградни стени с двустранна еднослойна и двуслойна облицовка с плочи Knauf VidiFire А1.

Решенията за огнезащита обхващат още:

– Поставяне на прегради при окачени тавани

– Огнезащита на вградени осветителни тела

– Огнезащита на скрити в стената електрически контакти и ключове

– Огнезащита при ревизионни клапи в окачени тавани и шахтови стени и др.

Поместените тук чертежи онагледяват тези специфични конструктивни решения.

При окачените тавани, в пространството до стоманобетонната плоча се изграждат своеобразни леки преградни стени с височина според наличното пространство. Тяхната задача е да задържат разпространението на пожара.

При вградени в окачения таван осветителни тела, около тях се изграждат плътни кутии от плочи Knauf VidiFire А1. Тези кутии трябва да имат същата граница на огнеустойчивост, като огнеустойчивостта на окачения таван.

Вграждането на ревизионни клапи не бива да нарушава огнеустойчивостта на окачения таван. За целта Knauf произвежда огнезащитни ревизионни клапи Knauf F-Tec, които се вграждат в конструкцията на тавана. Те трябва да имат същата огнеустойчивост, както и обшивката на тавана (EI30/EI90).

Ревизионните клапи са неотменим елемент на всяка шахтова стена. През нея се осигурява достъп до водомери, спирателни кранове, позволява се оглед и евентуален ремонт на намиращата се в шахтата инсталация. За тях също важи вече казаното: вграждането им не бива да влошава огнеустойчивостта на ограждащата шахтата лека конструкция. За целта се предлагат ревизионни клапи Knauf F-Tec с граници на огнеустойчивост от EI30 до EI90.

Вляво – монтиране на ревизионна клапа. Вдясно – изграждане на шахтова стена

Леките преградни стени неимоверно улесняват прокарването на скрити във вътрешността им електроинсталации. Електрическите контакти също може да се разглеждат като потенциален станат източник на пожар. Ето защо се препоръчва тяхното обезопасяване и откъм тази вероятност. При всички случаи трябва да се използват специалните конзолни кутии, които са сертифицирани като огнеустойчиви. На схемите са показани решения за обезопасяване на електрически кутии. В първия случай се разчита на изолиращата способност на негоримата минерална вата, чието основно предназначение е повишаване на топло- и звукоизолиращите свойства на стената. В останалите случаи кутията се огражда и изолира чрез пласт от гипсова мазилка, която я обхваща плътно, чрез поставяне на допълнителни парчета плоча зад кутията или нейното ограждане в кутия, направена от парчета плочи.

 

Огнезащита на метални и 
дървени конструкции

Металните и дървените носещи конструкции са силно уязвими при възникване на пожар. При високи температури и поради добрата си топлопроводимост, стоманените елементи бързо губят своята механична якост и носеща способност (R). При достигане на критичната „гранична температура” на строителния елемент, конструкцията губи способността да носи товара, за който е проектирана, и се разрушава.

Дървените конструкции, в които носещите елементи са греди и бичмета, лесно се запалват при досег с открития пламък, горят и подхранват пожара.

Ето защо тези конструкции – метални и дървени, трябва задължително да бъдат защитени. Целта е да се удължи възможно повече времето до достигане на „критичната температура” за дадения стоманен строителен елемент. Това се извършва чрез неговото облицоване с топлоизолиращи материали, които забавят нагряването му.

Поради изброените в началото на статията предимства на плочите на гипсова основа и технологичните удобства, които предлага тяхната форма за изпълнение на огнезащитната облицовка на стоманените елементи, именно плочите на Knauf и по-конкретно – гипсфазерните Knauf VidiFire A1, са най-подходящият за това материал.

Носещите елементи на тези конструкции трябва да бъдат, образно казано, плътно покрити (облицовани) с ивици Knauf VidiFire A1 – еднослойна или многослойна обшивка. Ивиците се разкрояват така, че да обхващат плътно защитавания елемент. Те се закрепват една за друга чрез приковаване със стоманени кламери. За да се гарантира точното рязане на плочите, се препоръчва използването на ръчен циркулярен трион с водеща шина. За осигуряване на необходимата плътност, всички фуги се запълват и шпакловат с Knauf Uniflott и стъкловлакнеста лента, покриваща фугата по дължина.

В зависимост от дебелината на обшивката по този начин може да се постигне клас на огнеустойчивост от R15 (при дебелина 15 mm) до R210 – при обща дебелина 60 mm.

Повече подробности за материалите и конструкциите на Knauf може да намерите на сайта на „Кнауф България” ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото